1.5 Rekenen aan mengsels

1.5 Rekenen aan mengsels
Spullen op tafel
Telefoon in het zakkie op tafel
Jas uit en over je stoel
Tas op de grond
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.5 Rekenen aan mengsels
Spullen op tafel
Telefoon in het zakkie op tafel
Jas uit en over je stoel
Tas op de grond

Slide 1 - Tekstslide

Lesprogramma
 • Terugblik
 • Huiswerk
 • Leerdoelen
 • Uitleg
 • Vragen
 • Nabespreken
 • Huiswerk

Slide 2 - Tekstslide

Welke vragen van het huiswerk willen jullie dat ik bespreek?

Slide 3 - Open vraag

Lesdoelen
 • Je leert over massapercentage en volumepercentage.
 • Je leert over promillage.
 • Je leert over concentratie.
 • Je leert over oplosbaarheid.

Slide 4 - Tekstslide

omrekenenmassa                                                                                                        volume

mg   g    kg
ml   L
dm  m3

Slide 5 - Tekstslide

Een mengsel
A
is een stof met verschillende atomen
B
bestaat uit meerdere soorten moleculen
C
bestaat uit meerdere mengsels

Slide 6 - Quizvraag

Koppel de juiste eigenschappen bij de juiste scheidingsmethoden
Extraheren
Adsorptie
Indampen
aanhechtingsvermogen
kookpunt
oplosbaarheid 

Slide 7 - Sleepvraag

Welke scheidingsmethoden kun je NIET gebruiken bij een oplossing?
A
Destilleren
B
Filtreren
C
Indampen
D
Deze kun je allen niet gebruiken

Slide 8 - Quizvraag

Waarop berust de Scheidingsmethoden filtreren?
A
Verschil in dichtheid
B
Verschil in kookpunt
C
Verschil in deeltjes grootte
D
Geen van deze antwoorden is juist

Slide 9 - Quizvraag

De blauwe kleurstof in brandspiritus kun je verwijderen met actieve kool. Vervolgens is nog een stap nodig om de verontreinigde actieve kool te verwijderen.
Welke scheidingsmethoden zijn gebruikt om kleurloze brandspiritus te verkrijgen?
A
alleen adsorberen
B
alleen filteren
C
eerst adsorberen , daarna filteren
D
eerst extraheren, daarna filteren.

Slide 10 - Quizvraag

Adsorberen en extraheren zijn twee scheidingsmethoden. Welke van deze methoden wordt toegepast bij de twee hieronder beschreven processen?
Proces 1: gifgas uit de lucht halen met een gasmasker
Proces 2: Bruikbare geurstoffen halen uit rozenblaadjes

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 11 - Quizvraag

Nienke wil het ontstane mengsel in buis 4 scheiden. Welke  scheidingsmethoden zijn geschikt?
NIET geschikt
Geschikt
extraheren
filtreren
bezinken en afgieten
centrifugeren
indampen

Slide 12 - Sleepvraag

Massa procent
Massa% (massaprocent)
is het % van de totale massa

Procenten:procent=(Totaal)(Deel)100procent

Slide 13 - Tekstslide

32 g van een mengsel bestaat uit stof A. De totale massa van het mengsel is 145 g.
Bereken het massa% stof A in het mengsel
A
0,22%
B
22%
C
4,5%
D
4,6%

Slide 14 - Quizvraag

Volume procent
Volume% (Volumeprocent)
is het % van het totale volume
Slide 15 - Tekstslide

lucht bevat 21% zuurstof. Bereken hoeveel L zuurstof er in 578 L lucht zit
A
27,5 L
B
12.138 L
C
121,4 L
D
3,6 L

Slide 16 - Quizvraag

Massapercentage
Concentratie in g/L
Volumepercentage
(Volume opgeloste stof : volume oplossing) x 100
Massa opgeloste stof : volume oplossing
(Massa opgeloste stof : massa oplossing) x 100

Slide 17 - Sleepvraag

Promillage, 1 promille
deel/geheel x 1000   o/oo
massa of volume   1/1000 ste


 2 ml alcohol in 0,5 liter bloed.
= 2ml in 500 ml

promillage = 2 /500 x 1000 =  4 o/oo

Slide 18 - Tekstslide

concentratie berekenen
 • de concentratie is altijd een deel van de stof vergeleken met het geheel


 • of concentratie = deel/geheel
 • altijd in g/L, g /mL of afgeleide eenheden daarvan

Slide 19 - Tekstslide

voorbeeld: 20 g suiker in 32 mL thee
Bereken de concentratie suiker in de thee.
Massa = 20g
Volume = 32 mL
Concentratie = 20 : 32 
Concentratie = 0,63 g/mL


Slide 20 - Tekstslide

voorbeeld: Hoeveel suiker in 50ml thee met concentratie suiker = 2,1 mg/mL
Bereken de massa suiker in gram in de thee.
Massa = ? g
Volume = 50 mL
Concentratie = 2,1 mg/mL 
2,1 = massa : 50
massa = 2,1 * 50 = 105 mg        LET OP! dit is in mg, dus nog 
massa = 0,11 g                                 omzetten naar gram.Slide 21 - Tekstslide

Bereken de concentratie in g/L
in 100ml water is 5,3 g zout opgelost

schrijf de berekening in je schrift en upload een foto daarvan.

Slide 22 - Open vraag

Bereken het volume in L.
Een mengsel met een concentratie 45 mg/ml bevat 32 g opgeloste stof
schrijf de berekening in je schrift en upload een foto daarvan.

Slide 23 - Open vraag

verzadigde oplossing                   
Er kan geen vaste stof meer bij opgelost worden

Slide 24 - Tekstslide

Oplosbaarheid is een stofeigenschap
Nooit uit je hoofd leren!

Slide 25 - Tekstslide

g per 100 ml
Ik doe 50 g aluminiumchloride in 100 ml water van 20oC. Hoeveel g lost er niet op?
Ik heb een verzadigde oplossing van 30oC. Ik laat die afkoelen tot 10 oC. Hoeveel g kan ik af filtreren?

Slide 26 - Tekstslide

De temperatuur van het oplosmiddel beïnvloedt de oplosbaarheid
hoge temperatuur:   vaste stoffen lossen beter op
gassen lossen slechter op
lage temperatuur:  vaste stoffen lossen slechter op
gassen lossen beter op

Slide 27 - Tekstslide