12.3-1 Specifieke afweer deel 1

H12: Gezondheid
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

H12: Gezondheid

Slide 1 - Tekstslide

H12 Gezondheid
12.1-1 Voorkomen is beter dan genezen (huid/ slijmvliezen)
12.2 Eigen afweer en antibiotica
12.3-1 Specifieke afweer deel 1
12.3-2 Specifieke afweer deel 2
12.4 Bloedgroepen
12.5 Als het misgaat (kanker/ virussen/ allergiën)
12.1-2 Bescherming bij planten

Slide 2 - Tekstslide

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.3 Specifieke afweer - deel 1

Slide 3 - Tekstslide

Doel en begrippen 12.3-1
Je leert hoe je lichaam ziekteverwekkers herkent en bestrijd

antigenen, B-lymfocyten, T-lymfocyten, MHC-II molecuul, antigeen presenterende cel (APC), T-helpercellen, antigeen receptor, antistoffen, antilichamen, immunoglobuline, plasmacellen, cytotoxische T-cellen, T-suppressorcellen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Herkenning
Je witte bloedcellen (macrofagen en lymfocyten) kunnen stoffen herkennen aan de buitenkant van cellen en virussen. Die stoffen heten antigenen.

Slide 6 - Tekstslide

Herkenning
Je witte bloedcellen weten welke antigenen in je lichaam thuishoren (van je eigen cellen en van je goede bacteriën, bijvoorbeeld in je darm) en dus ook welke er niet in thuis horen.

Slide 7 - Tekstslide

Antigenen zijn altijd lichaamsvreemd
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quizvraag

Fagocytose

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

APC
Na fagocytose koppelt de macofaag
delen van de ziekteverwekker aan een
molecuul op het celmembraan: 
het MHC-II molecuul.
Hij wordt daarmee een Antigeen Presen-
terende Cel (APC). De APC gaat naar een
lympfeknoop of de milt

Slide 11 - Tekstslide

T-helpercel
Inactieve T-helpercellen (Th-cellen) 
hebben een unieke antigeen-receptor.
Als een antigeen-receptor van een
T-helpercel past op het antigeen dat 
door de APC wordt gepresenteerd dan 
wordt deze Th-cel actief.

Slide 12 - Tekstslide

T-helpercel
De Th-cel activatie is de eerste
stap in de specifieke afweer.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Tc cellen
De Tc-cellen (cytotoxische T cellen) herkennen lichaamscellen die geïnfecteerd zijn door een virus (en soms ook kankercellen).
Ze maken de cellen kapot door het celmembraan stuk te maken -> lysis (cel loopt leeg)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Plasmacellen
Plasmacellen maken antistoffen aan.
Antistoffen worden ook wel immunoglobulines genoemd of antilichamen.

Antistoffen binden aan de ziekteverwekker en maken deze dood en/ of maken deze makkelijk herkenbaar voor fagocyten.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Doel en begrippen 12.3-1
Je leert hoe je lichaam ziekteverwekkers herkent en bestrijd

antigenen, B-lymfocyten, T-lymfocyten, MHC-II molecuul, antigeen presenterende cel (APC), T-helpercellen, antigeen receptor, antistoffen, antilichamen, immunoglobuline, plasmacellen, cytotoxische T-cellen, T-suppressorcellen

Slide 28 - Tekstslide