Les 6 (03-10)

Les 5
Frans
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Les 5
Frans

Slide 1 - Tekstslide

Le programme
 • Lesdoelen
 • Presentie
 • Huiswerkcontrole
 • Grammaire D
 • Herhaling vocabulaire C
 • Afsluiting
 • Devoirs

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Na de les...

...kun je een foto omschrijven.

...ken je de plaats en de vorm van het 
   bijvoeglijk naamwoord en kun je dit 
   toepassen. 

Slide 3 - Tekstslide

Presentie

Slide 4 - Tekstslide

HuiswerkcontroleVul de twee fiches in op p. 199 en neem ze mee naar de les. Zie opdracht 14, p.29 voor verdere uitleg.

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
 • Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord en geeft een eigenschap of kenmerk van het zelfstandig naamwoord aan. 
 • Het bijvoeglijk naamwoord staat in het Nederlands voor het bijv. naamwoord, maar in het Frans er achter:

 • Le chien noir
 • La femme intelligenteSlide 6 - Tekstslide

Wat is anders aan het bijvoeglijk naamwoord in het Frans, dan in het Nederlands?

 • In het Frans past het bijv. nw zich aan, aan het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. 

Hoe zien deze vormen er dan uit? Vul de tabel verder in.Slide 7 - Tekstslide
Let op in de volgende gevallen:
- Eindigt het bijvoeglijk naamwoord al op een -e in de basisvorm, dan komt    er GEEN extra -e bij: un garçon timide > une fille timide, des filles timides.

- Eindigt het bijvoeglijk naamwoord al op een -s in de basisvorm, dan komt er GEEN extra -s bij: le jean gris > les jeans gris

Slide 8 - Tekstslide

Uitzonderingen
Soms volgen bijvoeglijke naamwoorden niet de algemene regel qua vorm, maar hebben ze een onregelmatige vorm. Dit is het geval bij:

 • bon, beau, nouveau en vieux. Qua vorm.

Dit geld ook voor de bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op:
 • -ien: italien > italienne
 • -eux: heureux > heureuse
 • -if: sportif > sportive
Bijv. naamwoorden die eindigen op deze letters, krijgen in de vrouwelijke vorm een onregelmatige vorm.Slide 9 - Tekstslide

Enkele voorbeelden:

- Un homme sportif > Une femme sportive
- Un garçon italien > Une fille italienne
- Un bâtiment dangereux > Une maison dangereuse

Slide 10 - Tekstslide

Au travail
Jullie gaan nu oefenen met de verschillende vormen van het bijvoeglijk naamwoord én de plaats.

maak:
- ex. 15a, c, d, e
- ex. 16a, d
- ex. 17
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

De plaats
Zoals jullie weten staat het bijv. naamwoord in het Nederlands altijd voor het zelfstandig naamwoord: het lelijke huis.
In het Frans staat deze er altijd achter: La maison moche.

Echter, sommige bijv. naamwoorden staat ALTIJD voor het zelfstandig naamwoord. Dat is het geval bij:Deze moet je uit je hoofd leren voor de komende toets. 

Slide 12 - Tekstslide

Phrases Clés C
Qui suis-je:

1. C'est quoi, ma nationalité?
2. J'ai quel âge?
3. Qu'est-ce que j'aime faire?
4. C'est quoi ma chaine?
5. J'ai combien de followers?
6. Qui suis-je (volg ik)?


timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

Afsluiting
Ik weet de plaats van het bijvoeglijk naamwoord en kan dit toelichten:

'Une belle photo.' Belle is een onregelmatig bijvoeglijk naamwoord want, .... en ....

Slide 14 - Tekstslide

Les devoirs
Faire pour le prochain cours:

Leer:
- Phrases Clés C
- Grammaire D

Maak:
- ex. 15a, c, d, e
- ex. 16a, d
- ex. 17

Slide 15 - Tekstslide