3.1 en 3.2 Regels en metingen 4V 2223

3.1 De regels voor experimenteel onderzoek
3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3.1 De regels voor experimenteel onderzoek
3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen

Slide 1 - Tekstslide

Periode 2
H3 Wetenschappelijk onderzoek
H4 Voortplanting

PO voor cijfer

Toets in PWW2: H3 en H4 


Slide 2 - Tekstslide

Doel 3.1 en 3.2
Je leert hoe je op de juiste manier een experimenteel onderzoek opzet
Je leert op welke verschillende manieren je gegevens kunt verzamelen en hoe je ze vastlegt


Slide 3 - Tekstslide

Onderzoeksvraag
Een onderzoek begint met een onderzoeksvraag.

* het is één vraag en niet meerdere
* geen details over de uitvoering
* exact formuleren
* geen ja/ nee vraag


Slide 4 - Tekstslide

Typen onderzoeken
Moeten er voor het onderzoek metingen plaats vinden?
Kwantitatief onderzoek
(wat je gaat meten staat in de onderzoeksvraag!)

Hoeven er geen metingen plaats te vinden?
Kwalitatief onderzoek

Slide 5 - Tekstslide

Kwalitatief onderzoek

Wat vinden leerlingen van de AFB van het huidige lesrooster?


Interpretaties, meningen


Kwantitatief onderzoek

In hoeverre is er een verband tussen de starttijd van de lessen en de leeropbrengst van een 4V klas bij de wiskundeles.

Metingen

Slide 6 - Tekstslide

Typen onderzoeken
Wordt er een experiment uitgevoerd in het onderzoek?Experimenteel onderzoek

Beschrijft het onderzoek een situatie zonder dat er wordt ingegrepen?
Beschrijvend onderzoek

Slide 7 - Tekstslide

Beschrijvend onderzoek

Wat vinden leerlingen van de AFB van het huidige lesrooster?

De situatie wordt beschreven

Experimenteel onderzoek

In hoeverre is er een verband tussen de starttijd van de lessen en de leeropbrengst van een 4V klas bij de wiskundeles.

Er wordt een experiment uitgevoerd.

Slide 8 - Tekstslide

Experimenteel onderzoek
Gecontroleerde omstandigheden
Eén factor verschil
Herhaalbaar
Controlegroep/ nulmeting
Steekproefgrootte
Blind/ dubbelblind onderzoek

Slide 9 - Tekstslide

Variabelen
Bij een kwantitatief experimenteel onderzoek worden 2 variabelen meegenomen: 
Onafhankelijke variabele: de factor die je als onderzoeker bepaalt
Afhankelijke variabele: de factor die je vervolgens gaat meten
Variabelen druk je altijd uit in een wetenschappelijke grootheid en eenheid (tabel 4 van de BINAS)

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld
In hoeverre is er een verband tussen de watertemperatuur en de groeisnelheid van algen?
Onafhankelijke variabele: watertemperatuur. Je kiest er een paar en voert het experiment uit bij die verschillende waarden.
Afhankelijke variabele: Groeisnelheid (hoe meet je die).

ALLE ANDERE DINGEN ZIJN HETZELFDE!

Slide 11 - Tekstslide

Meten
Het is belangrijk om een juiste meetmethode te kiezen.
Wat is de foutmarge van het meetinstrument?
Meet het instrument ook inderdaad de variabele die je wilt meten?
Geeft de gemeten waarde ook een antwoord op je onderzoeksvraag?

Slide 12 - Tekstslide

Causaliteit vs. correlatie

Slide 13 - Tekstslide

Causaliteit vs. correlatie

Slide 14 - Tekstslide

Onderzoeksverslag
Een onderzoeksverslag bestaat uit:
Inleiding (met onderzoeksvraag en hypothese)
Materiaal en methode
Resultaten
Conclusie
Discussie
Literatuurlijst


Slide 15 - Tekstslide

Inleiding
In de inleiding van een onderzoeksverslag staat de theoretische achtergrond van je onderzoek. Wat is er al bekend?
Ook staat in de inleiding de onderzoeksvraag en de hypothese.
In de inleiding beschrijf je ook wat de (maatschappelijke) relevantie van je onderzoek is.


Slide 16 - Tekstslide

Inleiding
Hypothese: het verwachtte antwoord op je onderzoeksvraag.
Dit is één zin, zonder verklaring/ onderbouwing.Slide 17 - Tekstslide

Theoretische achtergrond
Bronnen
Bij het beschijven van de theoretische achtergrond maak je zo veel mogelijk gebruik van wetenschappelijke bronnen (en niet wikipedia of andere vage websites). Zoek in google op google.scholar.com voor wetenschappelijke artikelen over je onderwerp. Review artikelen geven een globale samenvatting van de huidige stand van de wetenschap.

Slide 18 - Tekstslide

Theoretische achtergrond
Bronnen
Die bronnen móet je noemen in je verslag zodat iedereen weet waar deze informatie vandaan komt. Als je dergelijke informatie in je verslag gebruikt zonder de bron te noemen wordt dit gezien als plagiaat.

Slide 19 - Tekstslide

Materiaal en Methode
Je moet heel gedetailleerd beschrijven hoe je het experiment hebt uitgevoerd (methode) en welke spullen je daarvoor gebruikt hebt (materiaal).
Hiermee maak je het experiment herhaalbaar.

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

Resultaten
De resultaten presenteer je zo duidelijk mogelijk.
Als je grafieken/ tabellen gebruikt beschrijf je deze ook nog in tekst. Je trekt nog geen conclusie!!
Bij foto's: vermeld schaalaanduiding.
Bij microscopie: vermeld vergroting en schaalaanduiding.


Slide 22 - Tekstslide

Conclusie
Welke conslusie kun je trekken uit de resultaten?
Was je hypothese wel of niet juist?

Een onderzoek waarbij de hypothese verworpen wordt is even waardevol als een onderzoek waarbij de hypothese kan worden aangenomen!


Slide 23 - Tekstslide

Discussie
Wat is de verklaring van de gevonden resultaten?
Welke verbeterpunten zijn er voor dit onderzoek (betrouwbaarheid)?
Welke vervolgonderzoeken zouden interessant zijn?


Slide 24 - Tekstslide

Literatuurlijst
In de literatuurlijst noem je álle gebruikte bronnen. 

Slide 25 - Tekstslide

Literatuurlijst
Deze vermeld je op alfabetische volgorde van de achternaam van auteur.

Kijk op (google HAN APA) voor de standaard om bronnen te benoemen (in de tekst) en de literatuurlijst op te bouwen.

Slide 26 - Tekstslide

Doel 3.1 en 3.2
Je hebt geleerd hoe je op de juiste manier een experimenteel onderzoek opzet
Je hebt geleerd op welke verschillende manieren je gegevens kunt verzamelen en hoe je ze vastlegt

Slide 27 - Tekstslide

Begrippen 3.1 en 3.2
controle-experiment, blanco, experimenteel onderzoek, factor, afhankelijke variabele, onafhankelijke variabele, herhaalbaar, controleerbaar, eenduidige onderzoeksvraag, foutmarge

Slide 28 - Tekstslide

Huiswerk
In de online methode/ boek
Kies een leerweg (default B).
Maak 3.1 en 3.2.


Slide 29 - Tekstslide