4V H3 Wetenschappelijk onderzoek: 3.1 en 3.2

Hoofdstuk 3:
Wetenschappelijk onderzoek

Deze les:
- Bespreken 2.3 Celmembranen en transport
- H3 Onderzoek
- Voorbereiden practicum Osmose
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3:
Wetenschappelijk onderzoek

Deze les:
- Bespreken 2.3 Celmembranen en transport
- H3 Onderzoek
- Voorbereiden practicum Osmose

Slide 1 - Tekstslide

Start opdracht
 • Lees blz. 84 startopdracht: 20 woorden leren
 • 4 pogingen 
 • Vergelijken
 • Wat heb je hiervan geleerd?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Na hoeveel pogingen kende je minimaal 50%?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 4 - Quizvraag

Na hoeveel pogingen kende je meer dan 80%?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 5 - Quizvraag

Zet de gegevens in een grafiek
Maak nu een staafdiagram waarin je je eigen gegevens verwerkt.
Wat zet je op de X-as en wat op de Y-as en waarom?

Slide 6 - Tekstslide

3.1 Experimenteel onderzoek
1. Controle-experiment of 'blanco'
2. Slechts één factor varieert 
3. Afhankelijke en de onafhankelijke variabelen. 

Slide 7 - Tekstslide

Controle experiment
Is een experiment om mee aan te tonen dat er geen andere factoren zijn die invloed hebben op de resultaten van het experiment. 

= blanco


Slide 8 - Tekstslide

Slechts één factor varieert
De regel bij experimenteel onderzoek is dat er steeds maar één factor/variabele mag verschillen.

Waarom?

Slide 9 - Tekstslide

Afhankelijke- en onafhankelijke variabele
Onafhankelijke variabele = factor die een onderzoeker zelf varieert
Afhankelijke variabele = factor die de onderzoeker meer

Een afhankelijke variabele is wat de onderzoeker meet of registreert als resultaat van de factor die hij in het experiment varieert, de onafhankelijke variabele.

Slide 10 - Tekstslide

Experiment
Doel:
Causaal verband (oorzaak en gevolg) vaststellen door te laten zien dat verandering in de onafhankelijke variabele direct verantwoordelijk is voor veranderingen in afhankelijke variabele
.
--> Groeien planten sneller met muziek? 
Slide 11 - Tekstslide

Welke groep planten is het controle experiment?
A
De planten met muziek
B
De planten zonder muziek

Slide 12 - Quizvraag

groeisnelheid

muziek

onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 13 - Sleepvraag

Bedenk een variabele die constant gehouden is in beide groepen planten.

Slide 14 - Open vraag

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 15 - Quizvraag

Onthoud:Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele

Wat je meet = afhankelijke variabele

Slide 16 - Tekstslide

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
Leerdoel:
Je leert op welke verschillende manieren je gegevens kunt verzamelen en hoe je ze vastlegt. 

Slide 17 - Tekstslide

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
Beschrijvend onderzoek <---> Experimenteel onderzoek
Kwantitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek
Vastleggen van gegevens

Slide 18 - Tekstslide

Experimenteel onderzoek
 • Er wordt een hypothese getest door een experiment.
 • Één variabele wordt veranderd en het effect daarvan wordt gemeten.
 • Conclusie wordt getrokken uit waarnemingen (resultaten)
 Beschrijvend onderzoek
 • Registreren van waarnemingen, zonder te variëren met een onafhankelijke variabele.
 • Hieruit probeer je een algemene regel te vinden

Slide 19 - Tekstslide

Kwalitatief onderzoek:

 • Het resultaat hiervan is alleen een uitspraak.
 • Bijv. vloeibaar water kan verdampen of bevriezen.
Kwantitatief onderzoek:

 • Resultaten worden in getallen uitgedrukt.
 • Bijv. Kokend water verdampt 108x sneller dan water van 20 graden.

Slide 20 - Tekstslide

Gemiddeld scoren leerlingen uit 2e klas tijdens een proefwerk 0,3 punten hoger dan 1e klas leerlingen.
A
Kwalitatief
B
Kwantitatief

Slide 21 - Quizvraag

Bevat een aardappel de voedingsstof zetmeel?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 22 - Quizvraag

Welke planten komen voor in het natuurgebied 'de Veldkamp' langs de Regge?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 23 - Quizvraag

Wat is het effect van temperatuur op het % ontkieming van tuinkerszaden?


A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 24 - Quizvraag

Opdrachten Nectar digitaal (route B)

- Maak 3.1 opdr. 2 + 4 t/m 6
- Maak 3.2 opdr. 5
timer
15:00

Slide 25 - Tekstslide

Voorbereiden Osmose practicum
Lees het practicum 2 osmose op Classroom

Bedenk voor dit practicum:
- Wat de onafhankelijke variabele is?
- Wat de afhankelijke variabele is?
- Wat de controle-proef is?

Slide 26 - Tekstslide

Voorbereiding practicum Osmose
Schrijf in tweetallen het eerste deel van het verslag, met daarin:
- Theorie osmose bij planten (met afbeeldingen). Let op bronverwijzing!
- Onderzoeksvraag en hypothese
- Materiaal en methode

Inleveren in Classroom voor feedback (nog geen beoordeling)


Slide 27 - Tekstslide