3M Unit 3

Today: 06-12          Unit 3: Lesson 1-2
- 15 min. of reading
- Paragraph 1: Ex. 1-2 together
- Paragraph 2: do ex. 1-3-4 together
- Do ex. 2 and 8 t/m 12
- Build up 8
Tuesday 13-12: Bring a book!!
Monday 19-12: SO Build up 7-8-9
 
3MB
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Today: 06-12          Unit 3: Lesson 1-2
- 15 min. of reading
- Paragraph 1: Ex. 1-2 together
- Paragraph 2: do ex. 1-3-4 together
- Do ex. 2 and 8 t/m 12
- Build up 8
Tuesday 13-12: Bring a book!!
Monday 19-12: SO Build up 7-8-9
 
3MB

Slide 1 - Tekstslide

Today: 12-12            Unit 3: Lesson 2
- 15 min. of reading
- Toets bespreken
- Grammar: The Future
- Work on ex. 1 t/m 12 of Lesson 2
- Build up 9
Monday 19-12: SO Build up 7-8-9
 
3MD

Slide 2 - Tekstslide

Today: 13-12            Unit 3: Lesson 2
- 15 min. of reading
- Toets bespreken
- Work on ex. 1 t/m 12 of Lesson 2
- 13:00: Build up 9
- 13:10: Mr Arts: The Future
Monday 19-12: SO Build up 7-8-9
and Finish Lesson 2
 
3MB

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Today: 16-12            Unit 3: Lesson 2

- Finish ex. 1 t/m 12 of Lesson 2
- Study for your Build up test
Monday 19-12: SO Build up 7-8-9
+ finish lesson 2
 
3MD

Slide 11 - Tekstslide

Today: 19-12            Unit 3: Lesson 3

- SO Build up 7-8-9
- Lesson 3: ex. 1 together
- Work on: ex. 2 t/m 10
Monday 09-01: Finish Lesson 2 + 3
Monday 16-01: SO Unit 3

 
3MD

Slide 12 - Tekstslide

Today: 20-12            Unit 3: Lesson 3

- SO Build up 7-8-9
- Lesson 3: ex. 1 together
- Work on: ex. 2 t/m 10
Monday 09-01: Finish Lesson 2 + 3
Tuesday 17-01: SO Unit 3

 
3MB

Slide 13 - Tekstslide

Today: 09-01            Unit 3: Lesson 4

- 15 minutes of reading
- Lesson 4: ex. 1 - 3 - 4 - 5 - intro 6 together
- Grammar: hulpww. + some/any
- Work on lesson 4: ex. 1 t/m 12
- Build up 10
Monday 16-01: SO Unit 3

 
3MD

Slide 14 - Tekstslide

Today: 10-01            Unit 3: Lesson 4

- 15 minutes of reading
- Lesson 4: ex. 1 - 3 - 4 - 5 - intro 6 together
- Grammar: hulpww. + some/any
- Work on lesson 4: ex. 1 t/m 12
- Build up 10
Tuesday 17-01: SO Unit 3 
+ finish lesson 4

 
3MB

Slide 15 - Tekstslide

Grammar Lesson 4: hulp.ww. 'moeten'
must          -        moeten - belangrijk / kan niet                                                        anders / formeel         

have to      -        moeten - afspraak / verplicht /                                                      informeel

should       -        zou moeten - advies

Slide 16 - Tekstslide

Grammar Lesson 4: hulp.ww. 'moeten'
You must be tired after running that marathon! 
                                                                          kan niet anders
She must eat her vegetables, they're healthy.
                                                                          belangrijk
You must follow the safety instructions in science class.
                                                                          belangrijk / formeel

Slide 17 - Tekstslide

Grammar Lesson 4: hulp.ww. 'moeten'
I have to walk the dog, because I wanted that puppy. 
                                                                          afspraak
You have to stop for a stop sign.
                                                                          verplicht
Our teacher says we have to do our homework.
                                                                          afspraak / verplicht

Slide 18 - Tekstslide

Grammar Lesson 4: hulp.ww. 'moeten'
You should see a doctor if your head hurts so much.                                                                                          advies
I should really be more careful next time.
                                                                          zou moeten
You shouldn't be so mean to other people. 
                                                                          advies

Slide 19 - Tekstslide

Grammar Lesson 4: some / any

                                              some                  - bevestigende zinnen
                                                                           - vraagzin, verwacht 'ja'
een beetje / wat

                                              any                      - ontkennende zinnen
                                                                          - vraagzinnen

Slide 20 - Tekstslide

Grammar Lesson 4: some / any
Bevestigende zinnen:
somebody / someone        -  iemand
something                             -  iets
somewhere                           -  ergens (plaats)
Ontkennende zinnen / vraagzinnen:
anybody / anyone                -  iemand / niemand
anything                                -  iets / niets
anywhere                               -  ergens / nergens (plaats)

Slide 21 - Tekstslide

Grammar Lesson 4: some / any
Bevestigende zinnen:
Somebody will show up, you'll see. 
Can I ask you something?             (vraagzin, maar verwacht 'ja')
I forgot my phone somewhere, but where...
Ontkennende zinnen / vraagzinnen:
I haven't seen anybody
There wasn't anything we could do to help her.
Have you seen my phone anywhere

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Today: 13-01            Unit 3: Lesson 4

- Lesson 4: finish ex. 1 t/m 12
- Monday: if you haven't finished lesson 3 & 4 you're in barney!
- study words/expressions Unit 3 
+ WH-words
Monday 16-01: SO Unit 3

 
3MD

Slide 24 - Tekstslide

Today: Unit 3   14-01

- Lesson 5: WH-words
Lesson 5: ex. 4 and 5 together
- Woots
- Finish ex. 1 t/m 5
Homework: 3.4 1 t/m 5 and study your irregular verbsToday: Unit 3    14-01
what
wat
vragen naar info over iets
which
welke
... een keuze
who
wie
... een persoon
why
waarom
... een reden
where
waar
... een plaats
when
wanneer
... een tijdstip
how
hoe
... een reden/gevoel

Slide 25 - Tekstslide

Today: Unit 3   14-01

- Lesson 5: WH-words
Lesson 5: ex. 4 and 5 together
- Woots
- Finish ex. 1 t/m 5
Homework: 3.4 1 t/m 5 and study your irregular verbsHulpwerkwoorden: kunnen/mogen
gebruik:
betekenis:
voorbeeld:
can
can't
kunnen /
mogen
Can you open this jar?
No you can't borrow my pen.
could
couldn't
zou kunnen /
v.t. / 
nette vorm
It could become a problem.
I could swim when I was three.
Could you help me please?
to be able to
in staat zijn
I am not able to walk.
to be allowed to
mogen
toestemming
Are you allowed to stay out late?

Slide 26 - Tekstslide

Today: Unit 3   14-01

- Lesson 5: WH-words
Lesson 5: ex. 4 and 5 together
- Woots
- Finish ex. 1 t/m 5
Homework: 3.4 1 t/m 5 and study your irregular verbsToday: Unit 3    14-01
- Lesson 5: WH-words
Lesson 5: ex. 4 and 5 together
- Woots
- Finish ex. 1 t/m 5
Homework: 3.4 1 t/m 5 and study your irregular verbs

Slide 27 - Tekstslide

Today: Unit 3   14-01

- Lesson 5: WH-words
Lesson 5: ex. 4 and 5 together
- Woots
- Finish ex. 1 t/m 5
Homework: 3.4 1 t/m 5 and study your irregular verbsToday: Unit 3    21-01
- Irregular verbs: did you study?
- Grammar: hulpww. kunnen/mogen
- Lesson 5: ex. 6 t/m 8 and 10 - 11
- Woots 2015
Homework: finish lesson 5

Slide 28 - Tekstslide

Vertaal de werkwoorden:
meebrengen

Slide 29 - Open vraag

verkopen

Slide 30 - Open vraag

slapen

Slide 31 - Open vraag

tekenen

Slide 32 - Open vraag

rijden

Slide 33 - Open vraag

buigen

Slide 34 - Open vraag

onderwijzen, leren

Slide 35 - Open vraag

denken

Slide 36 - Open vraag

schrijven

Slide 37 - Open vraag

zwemmen

Slide 38 - Open vraag

eten

Slide 39 - Open vraag

vechten

Slide 40 - Open vraag

Today: Unit 3   14-01

- Lesson 5: WH-words
Lesson 5: ex. 4 and 5 together
- Woots
- Finish ex. 1 t/m 5
Homework: 3.4 1 t/m 5 and study your irregular verbsToday: Unit 3    21-01
- Irregular verbs: did you study?
- Grammar: hulpww. kunnen/mogen
- Lesson 5: ex. 6 t/m 8 and 10 - 11
- Woots 2015
Homework: finish lesson 5

Slide 41 - Tekstslide