7.2 ontstaan van een soort

Par. 7.2
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Par. 7.2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leg uit dat de mens door de goede gezondheidszorg van tegenwoordig zijn eigen evolutie beïnvloedt.

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
  • Je kunt uitleggen hoe nieuwe soorten ontstaan en hoe dat kan leiden tot evolutie

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is evolutie?
A
Het ontstaan van de aarde
B
Het veranderen van soorten
C
Het ontstaan van nieuwe soorten
D
Het veranderen en ontstaan van nieuwe soorten

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De pijlers van de theorie

  1. genetische verschillen               door geslachtelijke voortplanting en mutaties
  2. Natuurlijke selectie               één vorm meer kans om zich voort te planten en de genen door te geven
  3. Verschillen te groot                 ontstaan nieuwe soorten

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ontstaan steeds nieuwe soorten?
A
alleen door het uitsterven van soorten
B
alleen door het veranderen van soorten
C
Door het veranderen en het uitsterven van soorten
D
Door het kruisen van verschillende soorten.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op kleinere eilanden leven meer soorten dan op grotere eilanden
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze orchidee bidsprinkhaan leeft in Zuidoost-Azie. 
Dit filmpje kun je gebruiken als lesstarter om de aandacht te trekken met iets ongewoons. 
N.a.v. dit filmpje dan bespreken welke voordelen en nadelen dit dier heeft met dit uiterlijk. 
In volgende dia staan andere soorten bidsprinkhanen om te laten zien welke diversiteit er is.
Natuurlijke selectie
Soorten die beter aangepast zijn aan de omgeving zullen een grotere overlevingskans 
hebben.
De omgeving (in dit geval: de lijsters) zorgt voor selectiedruk.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke van onderstaande samenlevingsvormen is de kans het grootst dat er co-evolutie plaatsvindt?
A
beide soorten hebben voordeel van elkaar
B
ene heeft voordeel, ander geen nadeel
C
de ene parasiteert de andere
D
de een is predator, de ander prooi

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Soortvorming
1. Allopatrische soortvorming
   = soortvorming door isolatie

2. Sympatrische soortvorming
   = soortvorming zonder isolatie 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

allopatrische soortvorming en sympatrische soortvorming
  • allopatrisch:  evolutie van soorten door een splitsing van een populatie door een barrière (gebergte, rivier etc)
  • sympatrisch: evolutie van soorten doordat individuen binnen hetzelfde gebied zich uitsluitend voortplanten binnen een kleine deelgroep. Voorbeeld: vrouwtjesvissen kiezen selectief een man met een bepaalde kleur=seksuele selectie

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wetenschappers onderscheiden allopatrische en sympatrische soortvorming. Bij welke vorm hoort de omschrijving?

Een vissoort in 1 meer splitst zich op in een groep die zich in het open water voortplant en een groep die zich op de bodem voortplant
A
allopatrisch
B
sympatrisch

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hagedissen van 1 soort raken gescheiden door een kloof waardoor de hagedissen aan de ene kant van de kloof niet meer kunnen voortplanten met de hagedissen aan de andere kant van de kloof
A
allopatrisch
B
sympatrisch

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De evolutietheorie gaat ervan uit dat:
1. Door mutatie steeds nieuwe ......................... ontstaan. 
2. Als een organisme zich kan aanpassen aan zijn omgeving heeft hij een grotere ............................. Dit verschijnsel noemen we .........................
3. Door ......................... kunnen individuen van dezelfde soort steeds meer verschillen van elkaar, omdat ze in een andere omgeving leven. Hierdoor kunnen er uiteindelijk nieuwe ......................... ontstaan. Deze verschillende soorten kunnen zich uiteindelijk niet meer .......................... samen.

soorten
overlevingskans
natuurlijke selectie
isolatie
genotypen
voortplanten

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hieronder volgen twee voorbeelden van organismen die zich aanpassen aan hun veranderende omgeving.

I Door grootschalige visserij zijn kabeljauw en schol op jongere leeftijd en bij een kleiner formaat geslachtsrijp.
II In ziekenhuizen waar mensen veel antibiotica gebruiken, ontstaan bacteriën die resistent zijn voor de meest gebruikte antibiotica.
Bij welk voorbeeld is sprake van kunstmatige selectie?
A
bij 1 en 2
B
bij 1
C
bij 2
D
niet bij 1 en niet bij 2

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het ontstaan van nieuwe soorten door een barrière is
A
Sympatrische soortvorming
B
Parametrische soortvorming
C
Geometrische soortvorming
D
Allopatrische soortvorming

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In de theorie van Darwin is evolutie de verklaring voor het ontstaan van soorten en daarmee is dat voor hem het uitgangspunt ter verklaring van de grote soortendiversiteit op aarde. Waardoor treedt volgens Darwin evolutie op?

Evolutie treedt volgens Darwin op doordat ….
A
.. in een populatie individuen zich voortdurend aanpassen aan veranderende milieuomstandigheden en vooral nieuwe kenmerken doorgeven aan hun nakomelingen.
B
.. verandering in het milieu de individuen in een populatie aanzet tot mutaties om te overleven; die mutaties worden dan doorgegeven aan hun nakomelingen.
C
.. in een populatie alléén sterke individuen overleven en deze dus ook gemiddeld sterke individuen zullen voortbrengen.
D
.. in een populatie vooral de aan het milieu aangepaste individuen zich zullen voortplanten.

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Twee uitspraken over het ontstaan van nieuwe soorten:

Katrien zegt: Er is sprake van twee nieuwe soorten als twee groepen organismen niet meer in staat zijn onderling voort te planten
Marion zegt: Bij het ontstaan van nieuwe soorten is het belangrijk dat een groep organismen geïsoleerd raakt van een andere groep soortgenoten
Wie heeft gelijk?
A
Beide hebben gelijk
B
Geen van beide heeft gelijk
C
Alleen Katrien heeft gelijk
D
Alleen Marion heeft gelijk

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is mijn tip voor de les op de vrijdagmiddag (vrij is geen optie)

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Doorlezen 7.2 en 7.3
maken opgaven 7.2: 1 tm 8

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies