Verkiezingen

Herhaling verkiezingen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Toegepaste economieSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Herhaling verkiezingen

Slide 1 - Tekstslide

Wat hebben we allemaal gezien binnen het thema 'Verkiezingen'?

Slide 2 - Woordweb

Wat is een voorbeeld van een bevoegdheid van de gemeenschappen in België?
A
Spoorwegen en luchtvaart
B
Internationale handelsovereenkomsten
C
Taalonderwijs
D
Legerdienst en defensie

Slide 3 - Quizvraag

Wat zijn de drie gemeenschappen?

Slide 4 - Open vraag

Wat zijn politieke partijen?
A
Verenigingen die zich richten op culturele en artistieke activiteiten.
B
Politieke partijen zijn groepen mensen die samenwerken om hun ideeën over hoe een land of regio bestuurd moet worden, te realiseren.
C
Groepen mensen die samenwerken om sociale evenwichtigheid te bevorderen.
D
Organisaties die streven naar winst en economische groei binnen een land

Slide 5 - Quizvraag

Zal een partij automatisch besturen als ze wint?

Slide 6 - Woordweb

Wat is een centrumpartij?
A
Een politieke partij met gematigde standpunten.
B
Een politieke partij zonder duidelijke ideologie.
C
Een politieke partij die alleen voor de elite is.
D
Een politieke partij met radicale standpunten.

Slide 7 - Quizvraag

Leg in je eigen woorden uit wat stemrecht is.

Slide 8 - Open vraag

Wie is verantwoordelijk voor het leiden van een politieke partij tijdens verkiezingen?
A
Penningmeester van de partij
B
Lijstduwer van de partij
C
Lijsttrekker van de partij
D
Secretaris van de partij

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de rol van de lijstduwer binnen een politieke partij?
A
Leiden van debatten
B
Het maken van campagneadvertenties
C
Het organiseren van partijbijeenkomsten
D
Symbolische ondersteuning aan het einde van de kieslijst

Slide 10 - Quizvraag

Wie staat aan het hoofd van de gemeente?
A
gemeenteraadsleden
B
schepenen
C
burgemeester
D
gemeenteraad

Slide 11 - Quizvraag

Wie zitten in de gemeenteraad?
A
schepenen
B
burgemeester
C
gemeenteraadsleden
D
gemeenteraad

Slide 12 - Quizvraag

Hoe vaak worden de mensen die de gemeente besturen gekozen?
A
Om de 7 jaar
B
Om de 4 jaar
C
Om de 5 jaar
D
Om de 6 jaar

Slide 13 - Quizvraag

Hoe wordt het aantal gemeenteraadsleden bepaald?
A
Door politieke partijen
B
Afhankelijk van het inwonersaantal
C
Vastgesteld door de burgemeester
D
Door loting

Slide 14 - Quizvraag

Wat betekent het aantal behaalde zetels voor een partij?

Slide 15 - Open vraag

Wat moet een kiezer doen om een geldige stem uit te brengen?
A
Een kiezer kan stemmen op een lijst of personen van dezelfde lijst.
B
Een kiezer kan stemmen op meerdere lijsten.

Slide 16 - Quizvraag

Wat betekent 'volmacht geven' bij verkiezingen in België?
A
Een persoon machtigen om campagne te voeren.
B
Een persoon machtigen om de stemhokjes te controleren.
C
Een persoon machtigen om voor jou te stemmen.
D
Een persoon machtigen om te tellen.

Slide 17 - Quizvraag