7.4 Veerkracht

§7.4 veerkracht
Lesplanning:
 1. Opstart
 2. Uitleg veerkracht
 3. Opgaven §7.4 maken
 4. Afsluiting
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

§7.4 veerkracht
Lesplanning:
 1. Opstart
 2. Uitleg veerkracht
 3. Opgaven §7.4 maken
 4. Afsluiting

Slide 1 - Tekstslide


§7.4 Veerkracht
Aan het einde van deze paragraaf kan je ...
 • uitleggen dat de uitrekking recht evenredig is met de veerkracht;
 • aangeven of een veer stug of slap is;
 • de kracht en uitrekking bij een veer berekenen.

Slide 2 - Tekstslide

Veerkacht
Des te groter de uitrekking, des te groter de kracht.

Slide 3 - Tekstslide

De veerkracht
Als een voorwerp stil hangt dan geldt:
         
Fveer=Fz

Slide 4 - Tekstslide

Veren uitrekken
Recht evenredig verband

Slide 5 - Tekstslide

Verschillende veren - de veerconstante

                                                                  x  u
Fveer=C
Fveer de veerkracht in N
C de veerconstante in N/cm
u de uitrekking in cm

Slide 6 - Tekstslide

De veeconstante berekenen (van veer 2)

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag
 Starten met §7.4 opgave 43 t/m 46, 48 en 49 
timer
20:00

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld 1
Je hebt een veer van 10 cm. Als je
een kracht van 170 N op een veer uitoefent wordt de lengte van de
veer 17 cm.
Bereken de veerconstante in N/cm.

Slide 9 - Tekstslide

Uitwerking vb 1
Geg: lengte veer = 10 cm    Lengte veer eind = 17 cm
           Fv= 170 N
Gev: C (N/cm)
For:   C = Fv / u
Ber:    u = Lengte veer eind - lengte veer
             u = 17 cm - 10 cm.     u = 7 cm
            C = 170 N / 7 cm
            C = 24,3 N/cm

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld 2
In je weegschaal zit een veer. Als je op de weegschaal gaat staan wordt deze veer 1,2 cm ingeduwd. De veerconstante van deze veer is
530 N/cm. Bereken je massa in kg.

Slide 11 - Tekstslide

Uitwerking vb 2
Geg: u = - 1,2 cm.   C = 530 N/cm.   g= 9,81 N/kg
Gev: m (kg)
For:    C = Fv/u.     F = m x g
Ber:    Fv = C x u.  Fv = 530 N/cm x -1,2 cm
Fv = - 636 N
m = F / g.   m = (-) 636 N / 9,81 N/kg
m = 64,8 kg

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk
§7.4 opgave 43 t/m 46, 53, 54 en 55

Slide 13 - Tekstslide