methodisch werken

Methodisch werken
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Methodisch werken

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen 
Na de les

 • Kan je vertellen wat methodisch werken is.
 • Kan je de 6 stappen van methodisch werken vertellen.
 • Kan je vertellen wat de voordelen zijn van methodisch werken

Slide 2 - Tekstslide

Aan de slag
Je maakt een pan macaroni, schrijf op hoe je dit aanpakt. Doe dit stap voor stap.
Wat moet je allemaal kopen, pakken en doen en in welke volgorde?
Schrijf in een groepje van A tot Z uit hoe jullie dit doen.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Methodisch werken
     1. Verzamelen van informatie 
     2. Formuleren van zorgproblemen (rekening houdend                 met behoeften & wensen)
     3. Bepalen van doelen
     4. Actie plannen
     5. Uitvoeren van de activiteiten + observeren
     6. Evalueren + rapporteren

Slide 5 - Tekstslide

1
2
3
4
5
6
Verzamelen van
 informatie
formuleren van zorgproblemen
bepalen van doelen
actie
 plannen
Uitvoeren van de activiteiten + observeren
Evalueren + rapporteren

Slide 6 - Sleepvraag

Methodisch werken is  
een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken

Slide 7 - Tekstslide

Kenmerken van methodisch werken
 • Doelgericht gericht op ondersteuningsdoelen
 • Planmatig werken volgens afgesproken stappen en werkwijze, meestal via een protocol
 • Procesmatig een vaste openvolging van stappen
 • Bewust dus voortdurend nadenken en keuzes maken in je ondersteuning

Het is een voortdurend proces.

Slide 8 - Tekstslide


Een cyclisch proces 
is een zich steeds herhalend proces

Slide 9 - Tekstslide

Stappenplan methodisch werken
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 10 - Tekstslide

Stap 1 gegevens verzamelen

Anamnese
observeren
Verschil subjectief en objectief?

Slide 11 - Tekstslide

Stap 2 Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Duidelijk krijgen wat een zorvrager wilt en nodig heeft

Slide 12 - Tekstslide

Stap 3 Doelen vaststellen
Concreet:
Wat wil de zorgvrager en welke mogelijkheden heeft hij?
Welke financiële mogelijkheden en welke indicaties zijn er?
Wat is de expertise van de zorgprofessional?

Doelen SMART formuleren

Slide 13 - Tekstslide

Stap 4: vaststellen en plannen van activiteiten
Aan de hand van de doelen bepaal je de activiteiten samen met de zorgvrager.

Slide 14 - Tekstslide

Stap 5 Uitvoeren van de ondersteuning

ondersteuning bieden volgens zorgplan
rapporteren van de observaties, signalen en handelingen.
de voortgang wordt ook benoemd.

Slide 15 - Tekstslide

Stap 6 evalueren en bijstellen
Evalueren, reflecteren op het eigen handelen en zo nodig bijstellen van de zorg

Slide 16 - Tekstslide

Voordelen methodisch werken
 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
 • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
 • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 17 - Tekstslide

Aan de slag
Welk plan heeft ieder groepje?
Waar liepen jullie tegen aan?
Herken je verschillende stappen in jullie uitwerking?
Bespreek wat de overeenkomsten zijn tussen het maken van een pan macaroni en methodisch werken.
Heb je het juist aangepakt/opgeschreven?

Slide 18 - Tekstslide

Aan de slag
Ga individueel op zoek naar de verschillende stappen van het zorg/verpleegkundig proces. Werk deze uit op papier. 
Welke zes stappen zijn er?
Wat doe je bij de zes stappen? Welke acties horen erbij?

Maak met je regiegroep een fysieke poster.

Slide 19 - Tekstslide

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 20 - Quizvraag

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 21 - Quizvraag

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 24 - Quizvraag

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alle stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 25 - Quizvraag

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekend dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 26 - Quizvraag

Tijdens de Anamnese kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 27 - Quizvraag

Wat is stap 3 van methodisch werken?
A
Evalueren
B
Doelen vaststellen
C
De anamnese
D
Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Slide 28 - Quizvraag

Welke voordelen ken je van methodisch werken

Slide 29 - Open vraag

Checking 
Casus analyseren van de module

Slide 30 - Tekstslide

Casus
1. Lees de door jou gekozen casus kritisch door.
2. Onderstreep de moeilijke 
3. Zoek de moeilijke woorden op en schrijf de betekenis op in je schriftje. 

Slide 31 - Tekstslide

Vragen?



Wat hebben we geleerd??

Slide 32 - Tekstslide