les 4: pluriforme samenleving, rechten en hindernissen 2023/2024

les 4: pluriforme samenleving, rechten en hindernissen 2023/2024
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

les 4: pluriforme samenleving, rechten en hindernissen 2023/2024

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

leerdoelen
Je kan:
- voorbeelden van grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving, herleiden tot artikelen in de Grondwet;
- de waarden noemen die ten grondslag liggen aan de grondrechten;
- uitleggen wat het verschil is tussen morele verplichtingen en plichten;

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vakbegrippen

Grondwet
artikel 1
artikel 6
artikel 7
artikel 23

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Nederlandse samenleving

In de grondwet zijn de grondrechten van de burgers vastgelegd. (Dit is de basis van de Nederlandse samenleving)

Pluriforme samenleving: een samenleving van verschillende mensen met verschillende ideeën en wensen.

De Grondrechten zijn gebaseerd op twee belangrijke waarden:

1. Vrijheid

2. Gelijkheid

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Grondwet
  • Rechten waarmee burgers beschermd worden 
  • Wetten waar burgers en de overheid zich aan moeten houden

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
De grondwet geeft burgers vrijheden. Leg uit.
De grondwet geeft burgers vrijheden. Leg uit.

Slide 7 - Open vraag

In de grondwet staan de rechten van burgers beschreven. Zoals vrijheid van meningsuiting. Deze rechten laten zien wat burgers wel en niet mogen en waar de overheid niet kan 'ingrijpen'. Hiermee beschermt de grondwet de vrijheden van burgers.

Slide 8 - Link

Video over gelijke behandelingOp welke manier is er sprake van ongelijke behandeling in de video?
Op welke manier is er sprake van ongelijke behandeling in de video? 

Slide 9 - Open vraag

Er is sprake van ongelijke behandeling, omdat de jongens aangeven dat ze de club/kroeg niet in mogen en zomaar weggestuurd worden. 
Er is sprake van ongelijke behandeling, omdat mensen met een migratieachtergrond meer moeite moeten doen om een baan te vinden.
Er is wellicht sprake van ongelijke behandeling, omdat een meisje die een hoofddoek draagt als verdacht wordt gezien.
Artikel 1
Gelijkheid

Slide 10 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.
Wel discriminatie
Geen discriminatie
Anna heeft beter geleerd dan Pieter en haalt een hoger cijfer.
Youssef krijgt meer betaald dan Eva voor hetzelfde werk.
Femke krijgt vervelende reacties op Facebook omdat ze getrouwd is met een vrouw
Nico geeft over alles en iedereen zijn mening op Twitter.

Slide 11 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Discriminatie?
Bertrand is 20 jaar. Hij is bezig met de
afronding van zijn opleiding Game artist.
Daarnaast werkt hij in de supermarkt, hij
is leider van de vulploeg. Zijn teamleider
vertelt Bertrand dat hij binnenkort ander
werk moet zoeken, want hij is bijna 21. Dan
wil de supermarkt liever iemand van 16 want
die is goedkoper. Bertrand vraagt zich af
of hij gediscrimineerd wordt vanwege zijn
leeftijd.

Slide 12 - Tekstslide

Bespreking met de leerlingen. Is er sprake van discriminatie?
'In Nederland mag je zeggen wat je denkt.'
Klopt deze uitspraak?
'In Nederland mag je zeggen wat je denkt.'
Klopt deze uitspraak?

Slide 13 - Open vraag

In Nederland is er sprake van vrijheid van meningsuiting, dus in principe mag je wel zeggen wat je denkt. Toch zijn er wel waarborgen, zo mag je niet discrimineren en geen haat zaaien. 
Artikel 7
Vrijheid van meningsuiting

Slide 14 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er in deze video?
Wat gebeurt er in deze video? 

Slide 16 - Open vraag

Geert Wilders wordt vervolgd voor een mogelijk discriminerende uitspraak die hij heeft gedaan. Dit laat zien dat er soms grenzen zitten aan de vrijheid van meningsuiting en dat er soms een rechter aan te pas komt om de knoop door te hakken. 
Rechter
Bepaalt of er sprake is van discriminatie.

Of: College voor Rechten van de Mens

Slide 17 - Tekstslide

Soms is het moeilijk om te bepalen of er sprake is van discriminatie. In zulke gevallen kan de rechter een besluit nemen. 

College voor de Rechten van de Mens: dit is een organisatie die mensen wil helpen die zich gediscrimineerd voelen. Het College gaat kijken wat ze eraan kan doen.
Artikel 6
Vrijheid van godsdienst

Slide 18 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.
Welke ontwikkeling zie je hier?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt er bedoeld met vrijheid van onderwijs?

Slide 21 - Open vraag

Dit houdt in dat iedereen een school mag stichten. Een openbare en bijzondere school krijgt evenveel financiële middelen van de overheid. Zo zijn er in Nederland allerlei verschillende soorten scholen. Bijvoorbeeld islamitische en christelijke scholen.
Noem een argument tegen artikel 23 en een argument voor artikel 23?
Noem een argument tegen artikel 23 en een argument voor artikel 23.

Slide 22 - Open vraag

Een argument tegen artikel 23 is dat de overheid geen controle heeft over het soort onderwijs dat wordt gegeven. Een argument voor artikel 23 is dat dit past bij de godsdienstvrijheid in Nederland. 
Artikel 23
Bijzonder onderwijs

Slide 23 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.
Koppel aan het juiste artikel:
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Bijzonder onderwijs
Godsdienstvrijheid
Gelijkheid
Vrijheid van meningsuiting

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Koppel aan het juiste artikel:
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Westlandse gemeenteraad blijft zich verzetten
tegen islamitische school.
Voor het eerst meeste Nederlanders
niet religieus.
MBO'er met migratieachtergrond vindt minder snel werk.
Ophef om schokkende tweets van Donald Trump.

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leg aan de hand van het interview met Famke Louise uit waarom vrijheid van meningsuiting en gelijkheid kunnen botsen.
Leg aan de hand van het interview met Famke Louise uit waarom vrijheid van meningsuiting en gelijkheid kunnen botsen. 

Slide 26 - Open vraag

Dit interview wordt aan het begin van de les afgespeeld.

Iedereen is vrij om te zeggen wat hij of zij wil, maar er zitten wel grenzen aan. Als mensen haar gaan beledigen, wordt zij niet meer gelijk behandeld en dit betekent een botsing tussen beide artikelen.