5.2 ENERGIE

reservestoffen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

reservestoffen

Slide 1 - Tekstslide

In welk celorganel wordt ATP gemaakt?

Slide 2 - Open vraag

BRANDSTOFFEN
  • Met name koolhydraten, vetten en eiwitten. 
  • Energie komt vrij in de mitochondriën bij een proces dat 'dissimilatie' heet. Dit kan alleen plaatsvinden als er genoeg O2 beschikbaar is. Weet je nog? Glucose + O2 --> CO2 + H2O
  • Een deel van de energie komt vrij in de vorm van warmte (houdt lichaamstemperatuur op peil), een ander deel als ATP (levert energie). 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

ENERGIEVOORRAAD

Slide 5 - Tekstslide

STAP 1. ATP
ATP (adenosine trifosfaat) 
is een soort van 
oplaadbaar molecuul. 

Je hebt een beetje ATP
'klaarliggen' maar bij 
inspanning gaat het snel op.

Slide 6 - Tekstslide

STAP 2. CP
Creatinefosfaat is 
ook een molecuul. 
Door de fosfaatgroep af te staan aan ADP, kan weer ATP
worden gemaakt. 

ATP & CP vormen samen de 'energieaccu', genoeg voor ongeveer 10-30 seconden inspanning. 

Slide 7 - Tekstslide

STAP 3. MELKZUURGISTING
ofwel: anaerobe dissimilatie 
Dissimilatie = afbraak van glucose
Anaeroob = zonder zuurstof

LET OP: vindt alleen plaats als
er geen zuurstof aanwezig is, 
per glucose molecuul 2 ATP-tjes. 

Slide 8 - Tekstslide

STAP 3. MELKZUURGISTING
VOORDEEL: er komt ATP vrij (ook
als er geen zuurstof is)
NADEEL: er komt per glucose-
molecuul maar 2 ATP vrij. 
Er wordt melkzuur geproduceerd
(dit leidt tot verzuring).

Slide 9 - Tekstslide

STAP 4. AEROBE DISSIMILATIE 
Ook wel 'verbranding' van glucose
C6H12O6 + O2 --> H2O + CO2

Slide 10 - Tekstslide

STAP 4. AEROBE DISSIMILATIE 
VOORDEEL: er komt per glucose-molecuul wel 38 ATP vrij 

NADEEL: kan niet plaatsvinden als er geen zuurstof is (bij plotselinge inspanning is dat pas na ongeveer een minuut)

Slide 11 - Tekstslide

ATP
melkzuur
gisting
aerobe dissimilatie
anaerobe dissimilatie
creatine fosfaat
CP

Slide 12 - Sleepvraag

AEROBE DISSIMILATIE
ANAEROBE DISSIMILATIE
Vindt plaats in mitochondriën
Vindt plaats in cytoplasma
Met zuurstof
Zonder zuurstof
2 ATP per glucose
38 ATP per glucose
Melkzuurgisting

Slide 13 - Sleepvraag

ENERGIEVOORRAAD
  1. ATP 
  2. CP
  3. Anaerobe dissimilatie (= melkzuurgisting)
  4. Aerobe dissimilatie - afbraak van glucose. 
  • In levercellen: afbraak van eiwitten
  • In spiercellen: eerst glucose, dan glycogeen, dan vetopslag

Slide 14 - Tekstslide

Nieuwe stof: verbranding van eiwitten/vetten

Slide 15 - Tekstslide

Wordt 
als ureum uitgescheiden 

Slide 16 - Tekstslide

Welke afvalstoffen maakt je lichaam?

Slide 17 - Woordweb

AFVALSTOFFEN
Aerobe dissimilatie
CO2
H2O
Afbraak van eiwitten 
UREUM

Slide 18 - Tekstslide

Dissimilatie is...
A
Afbraak van organische moleculen
B
Afbraak van anorganische moleculen
C
Opbouw van organische moleculen
D
Opbouw van anorganische moleculen

Slide 19 - Quizvraag

Wat is dissimilatie?
A
CO2 + H2O --> glucose + O2
B
CO2 + glucose --> H2O + O2
C
O2 + glucose --> H2O + CO2
D
glucose --> H2O + CO2 + O2

Slide 20 - Quizvraag

Welke organismen doen aan dissimilatie?
A
dieren, de meeste bacteriën, schimmels
B
planten en dieren en schimmels
C
autotrofe en heterotrofe organismen
D
planten, dieren, bacteriën en schimmels

Slide 21 - Quizvraag

Hoeveel ATP ontstaat er bij de aerobe dissimilatie meer dan bij de anaerobe dissimilatie?
A
1 ATP
B
2 ATP
C
36 ATP
D
38 ATP

Slide 22 - Quizvraag

Wat is dissimilatie?
A
Verbranding
B
Fotosynthese
C
Opbouwen van stoffen
D
Afbraak door reducenten

Slide 23 - Quizvraag

Bij dissimilatie...
A
is energie nodig
B
komt energie vrij

Slide 24 - Quizvraag