Benaderingswijzen Dementie

Dementie
Benaderingswijzen
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
vvtMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Dementie
Benaderingswijzen

Slide 1 - Tekstslide

intro 10 min
methodes 40 min
depressie theorie 10 min

opdracht 10 min
nabespreken en filmpjes 10 min

= 80 min, dus na 10 min starten. 

Lesdoelen:
 1. Je kan 3 benaderingsmethodes uitleggen a.d.h.v. een voorbeeld.
 2. Je kan onbegrepen gedrag (depressie, roepgedrag etc. ) herkennen en aangeven welke benadering gewenst is. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een benaderingswijzen/ methode?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Benaderingswijzen
Methode (bedacht door iemand, EBP)
Team brede aanpak (interventies team)
Je houding (je geeft het voorbeeld)
Eigen intuitie ( onderbuik gevoel)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ieder mens
Opnemen
verwerken
loslaten

Wat bedoel ik hiermee? (vorige week)?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Teun Toebes
Op 21-jarige leeftijd maakte Teun Toebes de gedurfde keuze om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen. Niet alleen om te ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar vooral om te laten zien dat wij als maatschappij ons beeld van dementie moeten aanpassen. Op ontwapenende en ontroerende wijze beschrijft hij de pijnlijke systemen die in de zorg en samenleving heersen en hoe wij deze kunnen veranderen.
VerpleegThuis is niet alleen een boek over de toekomst van dementie, maar vooral een boek over de toekomst van ons allemaal. Waarom? Omdat de kans dat dit boek ook over jouw toekomst gaat één op vijf is.

https://teuntoebes.com/

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tommie in de zorg.. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonsgerichte zorg
- integrale benadering
- aansluiten op behoeftes/ beleving
- menselijke benadering


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is belevingsgerichte zorg?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Persoonsgerichte zorg
- integrale benadering= beleving
- aansluiten op behoeftes = beleving
- menselijke benadering= beleving

onderdeel is dus belevingsgerichte zorg


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodes die belevingsgerichte zorg stimuleren zijn:
 1. Reminiscentie
 2. Realiteit oriënterende benadering R.O.B.
 3. Validation
 4. zintuigelijke beleving

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdr. neem je lievelingsmuziek nummer mee toen jij 15 jaar was


jaren 70, 80, 90, 2000?
Ouderen is dat jaren 40,50,60?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mevrouw zit in verdwaalde ik en zoekt haar handtas om naar het werk te gaan. Wat doe je in omgang in deze fase?
A
mevrouw terughalen in hier en nu
B
Meegaan in beleving en mevrouw verleiden koffie mee te gaan drinken
C
Meegaan met mevrouw en tas gaan zoeken
D
Mevrouw de gang laten gaan als het niet storend is voor haar en omgeving

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Somberheid of depressie?
Af en toe somber zijn of depressief gedrag vertonen hoort bij het leven. Soms is er een aanwijsbare oorzaak waardoor mensen zich een periode somber of depressief voelen, zoals het seizoen (herfst of winter), een sterfdag of met bepaalde feestdagen zoals kerstmis. Op zulke momenten is een luisterend oor belangrijk zodat mensen de gevoelens van somberheid en verdriet kunnen uitspreken en delen. Als het depressieve gedrag langere tijd aanhoudt is het zinvol om te onderzoeken of er sprake is van een depressie. 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Depressie en Onbegrepen gedrag
Depressief gedrag kan ook een vorm zijn van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Onbegrepen gedrag komt vooral voor als mensen met dementie zich niet meer goed verbaal kunnen uiten. Het is bij verdenking van een depressie dus belangrijk om andere oorzaken uit te sluiten. Is er inderdaad sprake van een depressie of wil iemand niet meer eten omdat zijn kunstgebit pijn doet? Of is iemand rusteloos omdat hij zijn nieuwe kamer niet herkent?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer is het depressie:
Pas als het depressieve gedrag voor het grootste deel van de dag aanwezig is voor een periode van minimaal twee weken spreken we van een depressieve stoornis. Een depressieve stoornis komt voor bij ongeveer 20 procent van de mensen met dementie. 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorige les:

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2-tallen : depressie en delier
Bekijk het bestand op connect, en schrijf overeenkomsten en verschillen op.
timer
1:00

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is je taak als VZ/ VP bij mensen met dementie en depressie?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voornaamste taak:
opsporen
behandelen
monitoren

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opsporen
 1. De Neuropsychiatrische Vragenlijst is ontwikkeld om onder andere depressie bij mensen met dementie na te gaan (vragen worden in een interview aan een naaste van de persoon met dementie gesteld).
 2. Korte screeningslijst van 5 vragen, de NORD. Als 2 of meer vragen met 'ja' worden beantwoord is er mogelijk sprake van een depressie (Leontjevas et al. 2012).
 3. Geriatric Depression scale (GDS-8) is een scoringsinstrument om de aanwezigheid van bepaalde kenmerken van depressie te beoordelen.
 4. PDC-dAD is een diagnostische checklist voor mensen met dementie waarmee je bepaalt of de symptomen van een depressie voorkomen.
 5. Cornell Schaal voor Depressie bij Dementie (CSDD).
 6. https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/omgaan-onbegrepen-gedrag/depressie

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Behandelen
Dagstructuur
betekenisvol zijn
Psycholoog
Medicatie

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke benaderingswijzen zou passend zijn bij depressie en dementie?

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

lesdoelen behaald?
 1. Je kan 3 benaderingsmethodes uitleggen a.d.h.v. een voorbeeld.
 2. Je kan onbegrepen gedrag (depressie etc. ) herkennen en aangeven welke benadering gewenst is.

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies