cross

Bridging the Gap 2


1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Engelsvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


Slide 1 - Tekstslide

Toetsweek
- to be
- present simple
- persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
- present continuous
- leesteksten + vragen

Slide 2 - Tekstslide

to be (zijn)
Bevestigend:
am/is/are I am
you are
he/she/it is
you/we/they are
Vragend
am/is/areAm I?
Are you?
Is he/she/it?
Are you/we/they?
Ontkennend
am not ('m not)
is not (isn't / 's not)
are not (aren't / 're not)

I am not
you are not
he/she/it is not
You/we/they are not

Slide 3 - Tekstslide

present simple
Gebruik: tegenwoordige tijd
                - feiten
                - gewoontes

Vorm: hele werkwoord
           > he, she, it = helewerkwoord + (e)s

Slide 4 - Tekstslide

Persoonlijke voornaamwoorden
I...................ik  (hoofdletter!)  we................ wij
you...........   jij/U                           you................jullie/U
he................hij                               they.............zij
she..............zij
it...................het

Slide 5 - TekstslideMijn boek
Jouw fiets
Zijn, haar, het speeltje
Ons huis
Jullie hond
Hun auto


My book
Your bike
His, her, its toy
Our house
Your dog
Their car
bezittelijke voornaamwoorden

Slide 6 - Tekstslide

present continuous
- Gebruik: iets is NU bezig / NU aan de gang
- Vorm: to be
(am/are/is) + w.w. + ing

LET OP: eindigt het woord op -e? > -e valt weg!


              Soms verdubbelt de laatste letter.
I ... (have) a party.
I am having a party.

Slide 7 - Tekstslide

What do you need?

Slide 8 - Tekstslide

- Today's goals
- Bridging the gap 2
- Homework


 


Slide 9 - Tekstslide

Today's goals
- Voorbereiden op jaar 2
 


Slide 10 - Tekstslide

2: School Life

Slide 11 - Tekstslide

2: School Life

Slide 12 - Tekstslide

Maak een screenshot van de antwoorden en upload hier.

Slide 13 - Open vraag

2: School Life

Slide 14 - Tekstslide

Maak een screenshot van de antwoorden en upload hier.

Slide 15 - Open vraag

2: School Life

Slide 16 - Tekstslide

2: School Life

Slide 17 - Tekstslide

Maak een screenshot van de antwoorden en upload hier.

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

2: School Life

Slide 20 - Tekstslide

2: School Life

Slide 21 - Tekstslide

Maak een screenshot van de antwoorden en upload hier.

Slide 22 - Open vraag

2: School Life

Slide 23 - Tekstslide

2: School Life

Slide 24 - Tekstslide

Maak een screenshot van de antwoorden en upload hier.

Slide 25 - Open vraag

Thanks for your attention

Slide 26 - Tekstslide