Diversiteit (LGBTI+)

Les Diversiteit: LHBTI+
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Les Diversiteit: LHBTI+

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- Je kunt de term diversiteit uitleggen a.d.h.v. verschillende voorbeelden.
- Je kunt je verplaatsen in de positie van een LHBTI+ 
- Je kunt je mening onderbouwen met argumenten 
- Je kunt de spanning tussen het streven naar gelijkheid en de vrijheid van meningsuiting  uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Na deze les
- ken je de betekenis van homoseksualiteit.
- kun je uitleggen waar lhbtq + voor staat.
- kun je uitleggen dat seksuele identiteit meer is dan alleen je geslacht en op wie je valt.
- heb je nagedacht over vooroordelen over homo's.
- heb je nagedacht over seksuele identiteit 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leg je begrip(pen) die je hebt opgezocht uit:

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

LHBTQ+--waar hebben we het eigenlijk over?
L -lesbiennes
H-homoseksuelen (eigenlijk 'vallen op een gelijk geslacht)
B- bi-seksueel
T-transgender
Q- Queer (=iemand die zich niet in een hokje wil laten plaatsen)
+: al het andere (bijv. panseksueel='genderblind' of aseksueel of interseksueel = kenmerken van beide geslachten)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

let op:
genderidentiteit: wie je bent
seksuele geaardheid: op wie je valt

Je gender is dus iets anders dan je geaardheid!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Seksuele identiteit 
Iedereen heeft een unieke seksuele identiteit, gevormd door een combinatie van de volgende elementen:
1.  je biologische geslacht: je aangeboren sekse
2. je genderidentiteit: tot welke sekse je hoort qua gevoel
3. je genderexpressie- en genderrol: uitingen en verwachtingen
4. je seksuele voorkeur: waar je op valt wat betreft sekseSlide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DE GENDERKOEK

Slide 8 - Tekstslide

De Genderkoek

Doel: uiteenzetten wat de verschillen zijn tussen seksuele geaardheid, sekse, genderidentiteit en genderexpressie. 
Instructie: De docent behandelt de verschillende vormen van identiteit en stelt vragen en behandelt onderstaande  stellingen.

- Je kunt het zien aan iemand als diegene homo of lesbisch is;
- Je kunt zelf kiezen op wie je verliefd wordt;
- Het is makkelijker om hetero te zijn dan om homo te zijn;
- Make-up is vooral voor meisjes;

- Kun je je geen jongen of geen meisje voelen?
- Heb je wel eens iets gedaan wat niet bij jou paste, maar wat van jou verwacht werd omdat je een jongen of meisje bent?
- Is er een verschil tussen jongens en meisjeskleding?

GENDER = SEKSE + GENDERIDENTITEIT + GENDEREXPRESSIE

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ken jij één of meerdere LHBTQIAP+?
A
Ja, ik ken er één
B
Ja, ik en er meerdere
C
Nee
D
Ik heb hier nog nooit met iemand over gepraat

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Is het onderwerp LHBTI+ bespreekbaar in je omgeving (vriendengroep, familie, etc.)
A
Ja
B
Een beetje
C
Nee
D
Het is een taboe

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formuleer je mening
- Formuleer je mening en onderbouw je mening met een argument. 

Maak gebruik van een argumentatiestructuur: 
Eens, omdat ....
Oneens, want .... 


Gebruik gemaakt van een argumentatiestructuur? Dan draai ik je antwoord!

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stelling: Je kunt er niets aan doen op wie je verliefd wordt

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stelling: Twee mannen of twee vrouwen moeten niet in het openbaar zoenen

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een spanningsveld

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er is een spanning tussen vrijheid en gelijkheid in het artikel. Leg dit uit. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Diversiteit
(waar denk je aan)

Slide 19 - Woordweb

Vraag stellen: wat heeft diversiteit te maken met alles wat we al besproken hebben? 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen behaald?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies