Tekeninglezen en bouwfasen: Uitvoeringsfase

Tekeningen
lezen       en
 bouw-fasencheck ook:
NUtechniek
onder het kopje
  bedrijfskunde
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Algemene bouwkundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Tekeningen
lezen       en
 bouw-fasencheck ook:
NUtechniek
onder het kopje
  bedrijfskunde

Slide 1 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: planning

Slide 2 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Het definitief ontwerp is  klaar, de bouwaanvraag is ingediend en de vergunning is afgegeven. Het bestek is klaar, er is aanbesteedt.
Nu volgt de finale

Tijd voor de Uitvoeringsfase (U)
(ook wel werktekeningenfase genoemd)


Slide 3 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Een bouwproces is een lineair proces, eerst dit en dan dat
Voor een ontwikelaar en/ of architect betekent het dat er een aantal stappen worden doorlopen, van grof naar fijn. Zo onderscheiden we:
Schetsontwerpfase (SO)
Voorlopig ontwerpfase (VO)
Definitief ontwerpfase (DO)
Bouwaanvraagfase (BA)
Bestekfase (B)
Uitvoeringsfase (U)

Slide 4 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
De Uitvoeringsfase is de fase waarin er gerealiseerd gaat worden, gebouwd. Nu gaat het er om WAAR iets komt aan of in het gebouw
de bestektekningen waren al zakelijk. Op de tekeningen in de uitvoeringsfase duizelt het van de maatvoering!

Slide 5 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Uitvoeringsfase
Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om de realisatie, de uitvoering. Met de producten (tekeningen) uit deze fase wordt door de bouwvakkers op de bouwplaats gewerkt.  De route is van modeleur (tekenaar) architectenburau naar werkvoorbereider (aannemer) naar uitvoerder en bouwvakkers. En bouwvakkers willen alles weten; de hoogte van een kozijn, de plaats in de gevel, de bevestiging van de goot, de plaats van een kruipluik en ga zo maar door.

Slide 6 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Uitvoeringsfase
Tekeningen die je bij een uitvoeringsfase gebruikt zijn plattegronden, doorsneden en gevels, kleur- en materiaalstaat en uitvoeringsdetails. Aangevuld met kozijnstaten, bordereltekeningen, bouwdelen als het nodig is, alles om het te kunnen maken.
Het bestek is leidend wat materiaal of systeem betreft, maar nu worden concrete maten uitgezocht, zoals koppenmaten en lagematen. Nu worden bouwdelen "op hun plek gezet". En tijdens deze fase wordt er ook veel gecontrolleerd. 

Slide 7 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Uitvoeringsfase informatie
Wat er komt staat allemaal in het bestek. Aan welke eisen het moet voldoen staat allemaal in het bestek. Maar hoe het te maken daar komt de bouwkundig tekenaar/ingenieur om de hoek kijken. Vaak heb je contact met de leveranciers van bouwproducten over de details (maakbaarheid)
Product informatie: Internet, bouwbladen, leveranciers)
Constructeur en Installatie-adviseur: leveren eigen uitvoeringstekeningentekeningen, vaak via architect soms via gedelegeerden van opdractgever (bouwmanagement)

Slide 8 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Uitvoeringsfase, de tekening
 • uitgewerkte plattegronden, gevels en doorsnede op schaal  met zakelijke indeling, maatvoering en materiaalaanduiding
 • ramen, deuren, trappen, lateien, balkons en dergelijke duidelijk intekenen, dus met draairichtingen, looplijnen en ALLE denkbare maatvoering, logisch geordend (dus bijvoorbeeld naar stramienlijnen)
 • resultaten zijn  plattegronden, doorsneden en gevels, bestekboek, kleur- en materiaalstaat en uitvoeringsdetails, kozijnstaten en bordereltekeningen
 • bestekboek wordt soms ook door aparte bureau's geschreven

Slide 9 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Uitvoeringsfase, de tekening
 • relevante arceringen in plattegronden en doorsneden, soms schaduw
 • kleur of grijstint vlakken, GEEN ontwerpzaken als personen, inrichting, auto's, (suggesties overige bebouwing) en groen. 
 • ruimten binnen het ontwerp benoemen  (evt met nr's) en alles bematen  .
 • Op schaal, doorgaans 1:50 (of 1:20 bij kleinere gebouwen) veel deeltekeningen
 • kader en soms meerdere uitgebreide renvoois.  Formaat A1-A0.

Slide 10 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Uitvoeringsfase, de tekening
 • soms extra tekeningen  (bouwdelen) tbv: verduidelijking ontwerp om twijfel weg te nemen of duidelijkheid te scheppen.
 • noodzakelijke en functionele maatvoering, alles moet duidelijk zijn voor het Maken van het gebouw)
 • foute maatvoering kan leiden tot dubbel werk of het verklooien van  de ontwerp-uitgangspunten. Controle is nu heel belangrijk.
 • uitvoeringstekeningen grijpen terug naar  bestekstekeningen maar zijn veel gedetailleerder

Slide 11 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: U
Uitvoeringsfase, tenslotte
 • Tijdens de uitvoeringsfase wijken sommige dingen af met de tekeningen. Vooral uit praktische overwegingen of maakbaarheid. Deze wijzigingen wil je wel inzichtelijk hebben en daarom worden er achteraf revisietekeningen gemaakt (voor onderhoud)
 • Bij de verkoop van bijv appartementen worden ook wel verkoop of verhuur tekeningen gemaakt
 • Als een gebouw gesplitst wordt (meerdere eigenaren) dan worden er splitsingstekeningen gemaakt.

Slide 12 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen
opdracht lessenserie: 
Maak een boekje over deze lessenserie. In dit boekje zit een inhoudsopgave, een inleiding, de lesonderwerpen en een samenvatting/conclusie. Het boekje is voorzien van illustraties, voorbeelden van tekeningen en verwijzingen (Nen bladen of dergelijke. Maak het op in word en lever het na afloop van deze lessenserie in als pdf
(aan bod zullen komen: tekenen algemeen; Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, bestektekening, uitvoeringstekening.)

Slide 13 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen
opdracht deze les: 
vind op internet een paar goede voorbeelden van  Uitvoerings- plattegronden, gevels en doorsneden en een bordereltekening (vormtekening vaak van betonproducten) kozijnstaat
Deze zijn te herkennen aan gematerialiseerde muren (dus met arcering) vaak zwart-wit, zakelijk en voorzien van stramienplan en veel maatvoeringen  De kunst bij deze tekeningen is om het leesbaar te houden

Slide 14 - Tekstslide

Welke plattegronden hebben jullie gevonden?

Slide 15 - Open vraag

Welke doorsneden hebben jullie gevonden?

Slide 16 - Open vraag

Welke gevels hebben jullie gevonden?

Slide 17 - Open vraag

Welke bordereltekeningen hebben jullie gevonden?

Slide 18 - Open vraag

Welke kozijnstaten hebben jullie gevonden?

Slide 19 - Open vraag