Reactiewarmte = reactieenergie

Start van de les:
 • 5 basisregels
 • Telefoon niet in je zak?
 • Jas nog aan?  Buiten
 • Leg jouw spullen klaar! 
 • Open de App / Website
Leerdoelen
Lesverloop
0-5min: Start
5-15min:
15-20min: 
20-40min: 
45-50min: Afronding
Stel hier jouw vragen:
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Start van de les:
 • 5 basisregels
 • Telefoon niet in je zak?
 • Jas nog aan?  Buiten
 • Leg jouw spullen klaar! 
 • Open de App / Website
Leerdoelen
Lesverloop
0-5min: Start
5-15min:
15-20min: 
20-40min: 
45-50min: Afronding
Stel hier jouw vragen:

Slide 1 - Tekstslide

Hoort deze diagram bij een exo- of endotherme reactie?
A
Exotherm
B
Endotherm

Slide 2 - Quizvraag

Bij een exotherme reactie komt er energie vrij. 
De eindproducten bevatten minder energie dan beginproducten.
Het netto energie-verschil is negatief.


Slide 3 - Tekstslide

Bij een  endotherme reactie moet continu energie worden toegevoegd. 
De eindproducten bevatten meer energie dan de beginproducten.
Het netto energie verschil is positief.

Slide 4 - Tekstslide

leerdoelen

 • Je leert wat vormingswarmte is. 

 • Je leert hoe je de reactiewarmte van een chemische reactie kunt berekenen.

Slide 5 - Tekstslide

Reactiewarmte = energie
Die hoeveelheid energie kun je berekenen = reactiewarmte

Deze bereken je met de toename of afname van de energie tov.

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld 1:
Stappenplan

Slide 7 - Tekstslide

Uitwerking

Slide 8 - Tekstslide

Start van de les:
 • 5 basisregels
 • Telefoon niet in je zak?
 • Jas nog aan?  Buiten
 • Leg jouw spullen klaar! 
 • Open de App / Website
Leerdoelen
 • Je kan hetr begrip vormingswarmte toepassen en de grootte van de vormingswarmte opzoeken in Binas
 • Je kan de reactiewarmte bijna zelfstandig uitrekenen van een chemische reactie. Je mag hierbij nog het voorbeeld of schema gebruiken.
Lestaken
Afronden §9.2 Reactiewarmte (zie leerdoelen en opgaven)
Vragen stellen / hulp vragen
Nakijken
Weektaak
De inhoud van §9.3 en §9.4 moet verwerkt zijn. Zie classroom voor de details.
Stel hier jouw vragen:

Slide 9 - Tekstslide

Groep A
Doel: Je kan kan reactiewarmte uitrekenen mbv de vormingsenergieen

Eerst wil je nog even vragen stellen en of samen een voorbeeld uitwerken
Daarna maak je 13a, 14, 16
Groep B
Doel: Je kan kan reactiewarmte uitrekenen mbv de vormingsenergieen

Je wil eerst zelf aan de slag met het afronden van de weektaak. Maak in ieder geval 13a, 14 en 16 Daarna wil je nog even vragen kunnen stellen.
Leerdoelen
 • Je kan hetr begrip vormingswarmte toepassen en de grootte van de vormingswarmte opzoeken in Binas
 • Je kan de reactiewarmte bijna zelfstandig uitrekenen van een chemische reactie. Je mag hierbij nog het voorbeeld of schema gebruiken.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld 2:
De vorming van lachgas uit de elementen stikstof en zuurstof:
  2 N2 (s) +  O2 (g) → 2 N2O(g)  
vormingswarmte eind: 
2 mol N2O = + 0,816 per mol * 2 = 1,632 x 105 joule
vormingswarmte begin = 0 (want elementen)
reactiewarmte = eind- begin = 1,632 - 0 = 1,632 x 105 joule


 
Stappenplan
Stappenplan

Slide 11 - Tekstslide

vormingswarmte per mol
Soms moet je de vormingswarmte per mol stof berekenen.
dan moet je dus nog delen door het aantal mol stof.
voorbeeld:
We hebben net de vormingswarmte van deze reactie berekend:
2 N2 (s) + 2 O2 (g) → 2 N2O(g)  = 1,632 x 105 joule
Dat is per mol N2O = (1,632:2) = 0,816*105 joule

Stappenplan

Slide 12 - Tekstslide

geef de reactiewarmte van methanisering:

Slide 13 - Open vraag

uitwerking
eind = CH4     = -0,75 (binas 57B)
              2 H2O = (gas, binas 57A) = -2,42 * 2 = -4, 84
Begin = 4 H2 = element = 0 * 4 = 0
                  CO2 = - 3,935 
totaal = eind - begin = (-0,75  + - 4,84) - (0 + -3,935) = -1,655*105 joule


Slide 14 - Tekstslide

Leerdoelen checklist
 • Je kunt benoemen wat de vormingswarmte en de reactiewarmte is;  

 • Je kunt de reactiewarmte berekenen aan de hand van de vormingswarmten uit Binas.
Maak oefen opdrachten 

Slide 15 - Tekstslide