8.2 analyse: sociale cohesie, cultuur en sociale instituties

Waarom kan je het plakkaat van Verlatinghe ook wel beschouwen als het "geboortekaartje van Nederland"?
1 / 19
volgende
Slide 1: Open vraag
MaatschappijwetenschappenWOStudiejaar 4,5

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Waarom kan je het plakkaat van Verlatinghe ook wel beschouwen als het "geboortekaartje van Nederland"?

Slide 1 - Open vraag

8.2 Analyse: sociale cohesie, cultuur en sociale institutie

Slide 2 - Tekstslide

kernconcept: sociale cohesie
Het aantal en de kwaliteit van de bindingen die
mensen in een ruimer sociaal kader met elkaar hebben.
Het gevoel een groep te zijn, lid te zijn van een gemeenschap,
verantwoordelijkheid te voelen voor elkaars welzijn
 en een beroep op anderen kunnen doen.
Sociale cohesie: 
het aantal en de kwaliteit van de bindingen die mensen in een ruimer sociaal kader met elkaar hebben, het gevoel een groep te zijn, lid te zijn van een gemeenschap, 
de mate van verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn en de mate waarin anderen daar ook een beroep op kunnen doen.

Slide 3 - Tekstslide

unicultuur
Binnen uniculturele (één cultuur) samenlevingen is de sociale cohesie groter dan in multiculturele landen. 

Binnen een unicultuur delen mensen dezelfde taal, geschiedenis, gewoonten enz.

 Men identificeert zich met elkaar en/of voelt zich verbonden.
 


Slide 4 - Tekstslide

Sociale cohesie: normatief
Sociale cohesie wordt vaak gezien als iets positiefs. 
 
Een teveel aan samenhang kan ook negatieve effecten hebben: zij die niet tot de groep behoren kunnenworden buitengesloten. 

Sociale cohesie leidt dan tot
intolerantie en conflicten met mensen die als
outsiders worden gezien.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Emile Durkheim
Wat houdt de samenleving bijeen  en geeft stabiliteit?
 Emile Durkheim vergeleek deze twee typen samenlevingen op het gebied van arbeidsdeling en sociale cohesie (door Durkheim solidariteit genoemd).
Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Cultuur
Welke betekenis mensen geven aan verschillen wordt mede bepaald door de cultuur
Cultuur
het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een groep of samenleving hebben verworven

Slide 9 - Tekstslide

De moslim hoort bij de....
A
Latijns- Amerikaanse cultuur
B
Europese cultuur
C
Aziatische cultuur
D
Islamitische cultuur

Slide 10 - Quizvraag

Op welke cultuur lijkt de DUITSE CULTUUR het meeste?
A
de Japanse cultuur
B
de Nederlandse cultuur
C
de Mexicaanse cultuur
D
de Spaanse cultuur

Slide 11 - Quizvraag

In welke cultuur is het respect voor "ouderen en familie" erg belangrijk
A
de Nederlandse cultuur
B
de Amerikaanse cultuur
C
de Duitse cultuur
D
de Indonesische cultuur

Slide 12 - Quizvraag

De cultuur die het meest in een land te zien is noem je..
A
Cultuur
B
Subcultuur
C
Dominante cultuur
D
Onderdanige cultuur

Slide 13 - Quizvraag

Wij-cultuur
A
Cultuur waarin familie, buren en vrienden belangrijk zijn
B
Cultuur waarin, je eigen succes en geluk belangrijk zijn

Slide 14 - Quizvraag

Wat is typisch voor de Nederlandse cultuur? Vorg plaatjes toe.

Slide 15 - Open vraag

Culturen zijn plaats- en tijdgebonden. 
Plaatsgebonden betekent dat iedere regio, ieder land etc. zijn eigen cultuur heeft. Tijdgebonden betekent dat culturen continu veranderen, ze zijn dynamisch van aard omdat ze veranderen o.i.v. bijvoorbeeld veranderde economische of politieke omstandigheden.

Slide 16 - Tekstslide

sociale instituties


Een sociale institutie is een aanvaarde set van normen rondom een bepaald aspect van het samenleven van mensen

Een sociale institutie is een complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren. 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

MAAK: opdracht 2, 4 en 5 (v.a. blz. 46)

Slide 19 - Tekstslide