8,2 en 8,3


Welkom!
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Uitleg paragraaf 8.2 en 8.3
Aan de slag!

Na deze les kan je uitleggen:

- welke kernconcepten zorgen voor binding in een samenleving (herhaling)
- hoe er vanuit de paradigma's over deze kernconcepten wordt gedacht

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik hoofdstuk 7
Dilemma van de collectieve actie
Oplossing: staatsvorming

Kenmerking van een staat:
 • groep mensen
 • grondgebied
 • gewelds- en belastingmonopolie
Politicologisch perspectief op binding

Slide 3 - Tekstslide

Ander perspectief op binding
Naast politieke binding ook sociale binding

Twee kernconcepten:
 • sociale cohesie
 • cultuur

Slide 4 - Tekstslide

Instituties
Politieke: regelen gedrag rond politieke machtsuitoefening en  besluitvorming
vb: trias politica, verkiezingen

Sociale: regelen gedrag in het sociale leven
vb: huwelijk, kerst, onderwijs

Onderdeel van cultuur en wordt dmv socialisatie overgedragen

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht
 • Lees paragraaf 8.3
 • Maak een mindmap of samenvatting waarin duidelijk te zien is hoe er vanuit de verschillende paradigma's gedacht wordt over sociale cohesie. 
 • We gaan deze zometeen bespreken

timer
15:00

Slide 6 - Tekstslide

Functionalisme
Kern
 • Sociale cohesie en orde zijn nodig voor het voortbestaan van de samenleving. De samenleving is één geheel.
 • Iedereen heeft z'n eigen functie en het uitvoeren daarvan leidt tot stabiliteit in de samenleving.

Slide 7 - Tekstslide

Émile Durkheim
Émile Durkheim is een wetenschapper uit het functionalisme.

Mensen behoren tot verschillende groepen (religie, familie, etc.). Het zogenaamde collectieve bewustzijn

De functie van deze groepen is dat de samenleving bijeen blijft (binding). En voor functionalisten zijn deze bindingen de kern van de samenleving.

Slide 8 - Tekstslide

Conflict paradigma
Kern
 • Ongelijkheid is de motor van de samenleving. Conflicten komen hieruit voort en veroorzaken maatschappelijke verandering. 
 • De afwezigheid van sociale cohesie staat hier centraal.

Slide 9 - Tekstslide

Sociale cohesie
Sociale cohesie leidt tot groepsvorming, waarbij mensen een dominante cultuur delen. 

Toch zijn er mensen die de dominante cultuur niet aanhangen. Er zijn daardoor sub- en tegenculturen door de tegengestelde belangen tussen deze vormen van cultuur. 

Sociale ongelijkheid en uitbuiting wordt gezien als oorzaak voor het ontbreken van sociale cohesie en daaruit volgende conflicten.

Slide 10 - Tekstslide

Sociaal-constructivisme
Kern
 • Het gedrag van mensen wordt bepaald door hoe zij de werkelijkheid zien. Deze werkelijkheid kan veranderen onder invloed van interacties tussen mensen.
 • 'De werkelijkheid' bestaat niet, dat wat mensen als 'de werkelijkheid' zien, hangt sterk af van de context waarin mensen leven.
 • Hierbij spelen gevoelens van actoren en hoe zij hun eigen (persoonlijke) identiteit zien een belangrijke rol. 

Slide 11 - Tekstslide

Multiple identity
Multiple identity verwijst naar een dynamische, meervoudige en wisselende identificatie met verschillende groepen en personen. 

Denk aan: "Gedraag je je op school ook zo?"  of "Zeg je dit ook zo tegen je vrienden?"

Slide 12 - Tekstslide

Rationele actor paradigma
Kern
 • Actoren streven hun eigenbelang na. Bij een keuze maken altijd een kosten-baten afweging.
 • Mensen gaan bindingen aan als dit hen een voordeel oplevert.

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk

Bestudeer paragraaf 8.2 en 8.3
Maak opdr: 3 en 5 (8.2) en 7 en 8 (8.3)

Slide 14 - Tekstslide