BVJ HAVO 4 H7.3 Ecosystemen

Hoofdstuk 7 Ecologie
7.3 Ecosystemen
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 7 Ecologie
7.3 Ecosystemen

Slide 1 - Tekstslide

Centrale vraag 
In welke stappen kunnen anorganische stoffen worden gevormd tot koolhydraten?

gebruik producent, consument 1e orde, assimilatie en voortgezette assimilatie in je antwoord.

Slide 2 - Tekstslide

Voedselketen
Een voedselketen geeft de voedselrelaties in een ecosysteem weer. De voedselketen geeft aan hoe een reeks populaties met elkaar verbonden zijn. 

Slide 3 - Tekstslide

Energiestromen
 • Elke schakel in een voedselketen heet een trofisch niveau.
 • In het eerste niveau bevinden zich de autotrofen. Zij produceren organische stoffen uit anorganische stoffen d.m.v. fotosynthese.
 • De autotrofen worden daarom de producenten genoemd.
 • De overige trofische niveau's worden consumenten genoemd.

Om de positie binnen de voedselketen aan te geven wordt in de trofische niveau's van de consumenten aangegeven in welke orde ze zitten.

 • De 1e groep consumenten worden de consumenten van de 1e orde genoemd. De 2e groep consumenten van de 2e orde etc. 

Slide 4 - Tekstslide

Energiestromen
 • Elke schakel in een voedselketen heet een trofisch niveau.
 • In het eerste niveau bevinden zich de autotrofen. Zij produceren organische stoffen uit anorganische stoffen d.m.v. fotosynthese.
 • De autotrofen worden daarom de producenten genoemd.
 • De overige trofische niveau's worden consumenten genoemd.

Om de positie binnen de voedselketen aan te geven wordt in de trofische niveau's van de consumenten aangegeven in welke orde ze zitten.

 • De 1e groep consumenten worden de consumenten van de 1e orde genoemd. De 2e groep consumenten van de 2e orde etc. 

Slide 5 - Tekstslide

Voedselweb
 • In een ecosysteem lopen diverse voedselketens door elkaar
 • De diverse voedselketens vormen dan een voedselweb

 • Planten beschermen zichzelf tegen vraat van insecten d.m.v. signaalstoffen. De signaalstoffen worden opgevangen door de planten in de omgeving die vervolgens gifstoffen produceren tegen de insecten.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Energiestromen
 • Opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen wordt assimilatie genoemd.
 • Bij assimilatie wordt energie vastgelegd.
 • De afbraak van grote organische moleculen naar kleine moleculen wordt dissimilatie genoemd. 
 • Bij dissimilatie komt energie vrij. 
 • Producenten kunnen glucose vormen vanuit anorganische stoffen. Dit noemen we koolstofassimilatie. 
 • Bij voortgezette assimilatie wordt van glucose nog grotere organische stoffen gevormd zoals vetten, eiwitten en koolhydraten.
 • Voor voortgezette assimilatie hebben planten en dieren mineralen nodig

Slide 8 - Tekstslide

Energiestromen
 • Opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen wordt assimilatie genoemd.
 • Bij assimilatie wordt energie vastgelegd.
 • De afbraak van grote organische moleculen naar kleine moleculen wordt dissimilatie genoemd. 
 • Bij dissimilatie komt energie vrij. 
 • Producenten kunnen glucose vormen vanuit anorganische stoffen. Dit noemen we koolstofassimilatie. 
 • Bij voortgezette assimilatie wordt van glucose nog grotere organische stoffen gevormd zoals vetten, eiwitten en koolhydraten.
 • Voor voortgezette assimilatie hebben planten en dieren mineralen nodig

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de chemische formule van fotosynthese?
+
+
H2O (water)
CO2 (koolstofdioxide)
C6H12O6 (glucose)
O2 (zuurstof)

Slide 10 - Sleepvraag

Waar halen producenten de energie vandaan dat nodig is voor de koolstofassimilatie?

Slide 11 - Open vraag

Energiestromen

Slide 12 - Tekstslide

Assimilatie
Dissimilatie
Verbranding
Opbouw
van o.a. glucose
Fotosynthese

Slide 13 - Sleepvraag

Afvaleters
 • Dode resten van organismen kunnen worden gegeten door afvaleters (detrivoren). 
 • De afvaleters zijn net als alle andere dieren consumenten in de voedselketen.

Slide 14 - Tekstslide

Afvaleters
 • Dode resten van organismen kunnen worden gegeten door afvaleters (detrivoren). 
 • De afvaleters zijn net als alle andere dieren consumenten in de voedselketen.

Slide 15 - Tekstslide

Reducenten
De overgebleven dode resten worden door bacteriën en schimmels (reducenten) afgebroken tot anorganische stoffen (koolstofdioxide, water, mineralen). Dit proces heet mineralisatie. Producenten hebben de mineralen weer nodig voor de assimilatie. Reducenten sluiten dus de kringloop.

Slide 16 - Tekstslide

Kringloop van stoffen

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Binas 93B
plaatjes

Slide 19 - Tekstslide

Centrale vraag 
In welke stappen kunnen anorganische stoffen worden gevormd tot koolhydraten?

gebruik producent, consument 1e orde, assimilatie en voortgezette assimilatie in je antwoord.

Slide 20 - Tekstslide

Mogelijk antwoord
Anorganische stoffen worden door producenten met behulp van assimilatie omgezet in glucose wat door de consument van de 1e orde met voortgezette assimilatie kan worden omgezet in koolhydraten 

Slide 21 - Tekstslide

Opdrachten
14, 16 en 17

Slide 22 - Tekstslide

Piramiden en stromen in ecosytemen
De organismen per trofisch niveau kun je weergeven in een ecologische piramide.

In de afbeelding zie je het aantal organismen en het totale gewicht van alle organische stoffen (Biomassa) per trofisch niveau.

Slide 23 - Tekstslide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 24 - Sleepvraag

Slide 25 - Tekstslide

Energiestroom
 • In een voedselpiramide wordt een deel van de biomassa doorgegeven aan het volgende trofische niveau.
 • Bij iedere stap gaat energie verloren door dissimilatie, afgestorven weefsel en onverteerd weefsel (ontlasting).

Slide 26 - Tekstslide

opdrachten
14, 16, 17, 18 en 19 

PO ecologie:  onderdeel 3 en 4 

Slide 27 - Tekstslide

7.3 Ecosystemen
Oefenen

Slide 28 - Tekstslide

Planning 
Hoe was de vakantie?
Nog wat gedaan aan het PO ?
Huiswerk bespreken 
Samen opdracht 20
Zelf opdracht 21

Slide 29 - Tekstslide

PO opdracht waar ben jij?
 • Ik heb nog geen groepje
 • Ik heb een ecosysteem gekozen 
 • Ik heb al observaties gedaan in mij ecosysteem
 • ik ben al begonnen aan het verslag
 • ik ben al bij deelopdracht 3 
 • ik ben al bij deelopdracht 4

Slide 30 - Tekstslide

Was huiswerk
14, 16, 17, 18 en 19 


Slide 31 - Tekstslide

opdracht 19

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

opdracht 20

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Zelf aan de slag 
Opdracht 21 

Slide 36 - Tekstslide