Herhalen paradigma´s

Welkom!
Doe je telefoon in de telefoontas
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
Doe je telefoon in de telefoontas

Slide 1 - Tekstslide

Wat voor coronaproof activiteit ga je dit weekend doen?

Slide 2 - Woordweb

Vandaag
 • Planning tot aan de toets
 • Info toets
 • Herhalen paradigma´s
 • Aan de slag!

Slide 3 - Tekstslide

Planning
Week 9
les 2: herhalen paradigma's

Week 10
les 1: herhalen stof
les 2: maken oefentoets

Week 11
les 1: bespreken oefentoets
les 2: start toetsweek

Slide 4 - Tekstslide

Toets
Gaat over hoofdstuk 4

 • Criminaliteit
 • Eisen aan onderzoek
 • Vraagstukken
 • Paradigma's 
 • Theorieën over criminaliteit

Slide 5 - Tekstslide

Noem de 4 paradigma's

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Tekstslide

'Het is een voordeel voor sommige mensen om te discrimineren. Ze doen dit bijvoorbeeld om hun baan te behouden. '
A
Rationele -actor- paradigma
B
Conflict-paradigma
C
Sociaalconstructivisme- paradigma
D
Functionalisme- paradigma

Slide 8 - Quizvraag

Rationele-actor-paradigma
 • Actoren streven naar nutsmaximalisatie
 • Ze wegen kosten en baten af en maken zo hun keuze
 • Hierdoor kan conflict ontstaan 

Slide 9 - Tekstslide

´Mensen leren te discrimineren door socialisatie, ze krijgen hierdoor een bepaald beeld vd werkelijkheid´
A
Rationele-actor- paradigma
B
Conflict-paradigma
C
Sociaalconstructivisme- paradigma
D
Functionalisme -paradigma

Slide 10 - Quizvraag

Sociaalconstructivisme paradigma
 • Aanhangers van het sociaalconstructivisme-paradigma onderzoeken de wijze waarop mensen samen de maatschappelijke werkelijkheid definiëren.
 • Zij gaan ervan uit dat menselijke handelingen en sociale interacties altijd berusten op interpretaties en dat de sociale werkelijkheid door symbolische betekenisgeving gestalte krijgt, ‘geconstrueerd’ wordt.


Slide 11 - Tekstslide

'De dominante cultuur wil haar machtspositie behouden en zal daarom subculturen onderdrukken door discriminatie. '
A
Rationele -actor- paradigma
B
Conflict-paradigma
C
Sociaalconstructisme -paradigma
D
Functionalisme -paradigma

Slide 12 - Quizvraag

Conflictparadigma
 • Aanhangers van het conflict-paradigma gaan ervan uit dat maatschappelijke tegenstellingen en de daaruit voortvloeiende conflicten bepalend zijn voor een alsmaar veranderende maatschappij.
 • Ongelijkheid is voor aanhangers van het conflict-paradigma de kern van de samenleving: de samenleving is de resultante van conflicten tussen verschillende groeperingen binnen die samenleving.

Slide 13 - Tekstslide

'De dominante cultuur voelt zich bedreigd door subculturen en zal – op zoek naar stabiliteit en sociale cohesie – proberen om zich te verweren. Dat leidt tot discriminatie.'
A
Rationele-actor- paradigma
B
Conflict-paradigma
C
Sociaalconstructivisme-paradigma
D
Functionalisme- paradigma

Slide 14 - Quizvraag

Functionalisme
 • Het functioneren van een samenleving wordt als systeem verklaard.
 • Alle actoren in de samenleving (leden en instituties) dragen met een bij hen passende taak bij aan het voortbestaan van die samenleving.
 • Metafoor: lichaam met organen

Slide 15 - Tekstslide

Aan de slag!
Bestudeer paragraaf 4.5
Maak opdracht  22

Groep thuis mag de vergadering verlaten

Slide 16 - Tekstslide