8.3 paradigma’s over sociale cohesie en bindingen

8.3 paradigma’s over sociale cohesie en bindingen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

8.3 paradigma’s over sociale cohesie en bindingen

Slide 1 - Tekstslide

Het functionalisme-paradigma 
Kern:
Nadruk op de structuren van de samenleving. De samenleving is één geheel. Ieder onderdeel heeft zijn eigen functie en levert een bijdrage aan de instandhouding van het geheel. (De samenleving als een lichaam met samenwerkende organen). 

Voor het voortbestaan van een samenleving is een zekere mate van cohesie noodzakelijk. 

Slide 2 - Tekstslide

Emile Durkheim (1858-1917)
Zie www.maatschappijwetenschappen.nl
(online portal 8.3)

Mensen behoren tot groepen (religies, familie,
gezinnen) en vormen een collectief bewustzijn. 

Deze groepen spelen een belangrijke rol waarom
een samenleving bij elkaar blijft. 

Slide 3 - Tekstslide

Volgens Durkheim neemt de cohesie toe als:
1. Een samenleving een dominante cultuur heeft met gemeenschappelijke waarden en normen.
2. Mensen goed geïntegreerd zijn in die groepen zijn ze meer geneigd zich aan de waarden en normen te houden.
Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Wetenschappelijke vragen binnen dit
functionalisme-paradigma zijn: 
- Wat zijn de indicatoren van sociale cohesie?
- Hoe ontstaat de sociale cohesie?
- Hoe versterk je sociale cohesie?

Slide 6 - Tekstslide

Het conflict-paradigma
Kern:
Ongelijkheid (in macht en bezit) is de motor in een
samenleving. Conflicten die daaruit voortkomen  leiden tot noodzakelijke veranderingen. 

Hier speelt meer de afwezigheid van sociale cohesie.


Slide 7 - Tekstslide


Groepen zijn weliswaar belangrijk voor sociale  cohesie, maar sommige groepen hangen de  dominante cultuur niet aan. Er zijn tegengestelde 
belangen tussen de dominante cultuur enerzijds en
de subculturen en tegenculturen anderzijds. 

Sociale cohesie veronderstelt groepsvorming. Een belangrijk aspect van groepsvorming is uitsluiting.

Slide 8 - Tekstslide

Theodor Adorno (1903-1969)
Zie www.maatschappijwetenschappen.nl
(online portal 8.3)

Er is een gebrek aan sociale cohesie. De
cultuurindustrie (Hollywood, kunst, tablets,  smartphones) houdt mensen gelijkvormig en  onderdanig. Mensen denken dat ze vrij zijn om te kiezen maar zijn dat niet. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Het sociaalconstructivisme-paradigma
Kern:
Het gedrag van mensen wordt vooral bepaald door
hoe mensen de werkelijkheid zien. Die  werkelijkheid kan in de tijd veranderen onder invloed van de interactie tussen mensen. 

Hier spelen de gevoelens van actoren en hoe zij
naar hun eigen identiteit kijken een belangrijke rol. Dus hoe worden bindingen ervaren. 

Slide 11 - Tekstslide

Het sociaal constructivisme stelt dat verschijnselen
sociale constructies zijn. 
De werkelijkheid is dan ook sociaal geconstrueerd.
Dit wil zeggen dat ‘de’ werkelijkheid niet bestaat en dat wat men ziet als ‘werkelijkheid’ sterkt afhangt van de sociale context waarin men verkeert. 

Wat mensen voor waar aannemen. De manier waarop ze de werkelijkheid kennen, is ontstaan in onderlinge interacties en is gerelateerd aan het perspectief. 

Slide 12 - Tekstslide

Multiple identity
Binnen dit sociaalconstructivisme-paradigma
speelt het begrip multiple identity (meervoudige identiteit) een rol: 

Iedereen maakt deel uit van meerdere en
wisselende groepen ieder met eigen waarden en normen. 
Kan leiden tot rolconflict of rolverwarring. 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Het rationele-actor-paradigma
Kern:
Actoren streven zo veel als mogelijk hun
eigenbelang na. Bij hun beslissingen maken ze een  rationele afweging tussen voor- en nadelen (homo economicus). 

Mensen gaan bindingen aan en onderhouden die
als zij daar voordeel bij hebben.

Slide 15 - Tekstslide

Het dilemma van collectieve actie past hierin. Door
de groep klein te houden, door beloningen en door dwang van de overheid gaan mensen kiezen voor de groep i.p.v. het individu. 

Slide 16 - Tekstslide

Actor
Structuren
rationele-actor-paradigma
Sociaal-constructivisme-paradigma
Conflict-paradigma
functionalisme-paradigma

Slide 17 - Sleepvraag

Conflict
consensus
Rationele-actor-paradigma
Conflict-paradigma
sociaal-constructivisme-paradigma
functionalisme-paradigma

Slide 18 - Sleepvraag

Functionalisme-paradigma
conflict-paradigma
rationele-actor-paradigma
sociaal-constructivisme-paradigma
Emile Durkheim
Multiple Identity
Theodor Adorno
dilemma van collectieve actie

Slide 19 - Sleepvraag