Achterstanden en stoornissen

29-03-2022
Achterstanden en stoornissen

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

29-03-2022
Achterstanden en stoornissen

Slide 1 - Tekstslide

Planning
10.1 ontwikkelingsachterstand en -stoornis
10.2 signalen
10.3 oorzaak en gevolg 
10.5 motorische en leerstoornissen 
11.1 Problemen bij het leren
11.2 Gedragsproblemen
11.3 Gedragsstoornissen


Slide 2 - Tekstslide

wat zijn achterstanden en -stoornissen?

Slide 3 - Woordweb

Ontwikkelingsachterstand en -stoornis 
Ontwikkelingsachterstand: Wanneer de ontwikkeling van mijlpalen op een of meerdere gebieden trager verloopt dan gemiddeld gebruikelijk is bij kinderen van een bepaalde leeftijd. 
Retardatie: Medische term voor ontwikkelingsachterstand.
Ontwikkelingsstoornis: Lichamelijk of psychische aandoening waardoor de ontwikkeling anders verloopt. Ontwikkelingsstoornis heb je voor het leven. 

Slide 4 - Tekstslide

Waarom is het belangrijk om vroegtijdig signalen van een ontwikkelingsstoornis, achterstand vroegtijdig op te merken?

Slide 5 - Woordweb

Signalen
 • Als een kind met regelmaat anders reageert of ander gedrag vertoont, voer je een gerichte observatie uit om te controleren of de signalen vaker en in andere situaties voorkomen. Je mag nooit een diagnose stellen, wel doorverwijzen. 
 • De diagnose kan gesteld worden door een arts of psycholoog. 
 • Ernstige achterstanden zijn eerder zichtbaar dan lichte vormen. 
 • Achterstanden en stoornissen kunnen op elke leeftijd geconstateerd worden. 

Slide 6 - Tekstslide

Signalen
 • Motoriek: Beweging helpt bij het ontdekken van de wereld. 
 • Spraak & taal: verschilt per kind. 
 • Sociale vaardigheden: Sociaal vaardige kinderen zijn vaak populair.
 • Leervermogen: leerachterstanden en leerstoornissen. 
 • Groei: groeiverloop is bij iedereen anders, blijf je achter in de groei, kan er een groeiachterstand zijn. 

Slide 7 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht
Mindmappen

Maak opdracht 2 van het werkboek samen met een medestudent 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wat betekent retardatie?

Slide 10 - Open vraag

Mag jij als OA een diagnose stellen omtrent een achterstand en -stoornis?

Slide 11 - Open vraag

Geef een voorbeeld van signalen die kunnen duiden op een achterstand en- stoornis?

Slide 12 - Open vraag

Wat kunnen gevolgen zijn van een achterstand of een stoornis?

Slide 13 - Woordweb

Oorzaak en gevolg
Wanneer er sprake is van een achterstand of stoornis kan dit leiden tot andere problemen. 
Erfelijke factoren: Het DNA waarmee je geboren wordt en dat van invloed is op je gezondheid.
Omgevingsfactoren: factoren die door je omgeving worden bepaald en die een rol spelen bij je ontwikkeling

Slide 14 - Tekstslide

Ontwikkelingsstoornissen
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: overkoepelende naam voor klassiek autisme, asperger. 
Autisme Spectrum stoornis: De nieuwe verzamelnaam voor klassiek autisme, PDD-NOS en asperger. 
PDD-NOS: Een restgroep van ASS stoornissen.
Syndroom van asperger: Het kind beperkt is in de sociale interacties met anderen.  


Slide 15 - Tekstslide

Motorische en leerstoorstoornissen. 
DCD: Developmental Coordination Disorder is een stoornis in de ontwikkeling en coordinatie van het bewegen. 
 • Het is een motorische ontwikkelingsstoornis. 
 • Positieve aanmoediging is belangrijk.
 • Met tijd en oefenen is de kans op verbetering van de motorische vaardigheden groot.

Slide 16 - Tekstslide

Kenmerken DCD
 • Houterige grove motoriek
 • Slecht evenwichtsgevoel
 • Opvallende onhandigheid
 • Slechte fijne motoriek
 • Niet goed uitvoeren van samengestelde motoriek
 • Moeite met links en rechts

Slide 17 - Tekstslide

Maak de opdrachten in jullie werkboek 

gebruik bron: pedagogisch werk 1 hoofdstuk 10

Slide 18 - Tekstslide