Quiz geloven

GELOVEN
De quiz
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

GELOVEN
De quiz

Slide 1 - Tekstslide

In welke provincie vind je veel hunebedden?
A
Groningen
B
Friesland
C
Drenthe
D
Overijssel

Slide 2 - Quizvraag

Wanneer zijn de Nederlandse hunebedden gemaakt?
A
Tussen 3450 en 3250 voor Christus.
B
Tussen 34500 en 32500 voor Christus.
C
Tussen 450 en 250 voor Christus.

Slide 3 - Quizvraag

Hoe werd het volk van de hunebedbouwers wel genoemd?
A
De germaanse Hunnen.
B
Het Trechterbekervolk .
C
Het Keramiekvolk.

Slide 4 - Quizvraag

Waarvoor werden de hunebedden gebruikt?
A
Voor het opslaan van allerlei goederen.
B
Als hangplek.
C
Als grafkelders.

Slide 5 - Quizvraag

Hoe heet de oppergod, de baas van alle andere Griekse goden?
A
Zeus
B
Apollo
C
Athene

Slide 6 - Quizvraag

Hoe probeerden de Grieken hun Goden te vriend te houden?
A
Door offers te brengen.
B
Door veel te bidden.
C
Door braaf te leven.

Slide 7 - Quizvraag

Hoe heette de belangrijkste godin van de stad Athene?

A
Hera Athena
B
Pallas Athena
C
Aphrodite Athena

Slide 8 - Quizvraag

Hoe heet de god van de zee?

A
Hades
B
Poseidon of Neptunus
C
Apollo

Slide 9 - Quizvraag

Hoe heet de godin van de liefde en schoonheid?

A
Athene
B
Aphrodite
C
Hera
D
Demeter

Slide 10 - Quizvraag

Wat herdenken de Joden met Pesach?
A
De geboorte van Mozes.
B
De bevrijding van hun volk uit Egypte.
C
De geboorte van de staat Israël.

Slide 11 - Quizvraag

Wat eten de Joden met Pesach?
A
Charoset: mengsel van noten, wijn en kaneel.
B
Een geslacht lam.
C
Matzes: het ongerezen brood.

Slide 12 - Quizvraag

Waar of niet waar?
De god van de islam heet Allah.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Waar of niet waar?
De islam is een voorbeeld van een monotheïstische godsdienst.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Hoe heten de regels waaraan moslims zich moeten houden?
A
de Sharia
B
de Oemma

Slide 15 - Quizvraag

Wat wordt bedoeld met de Oemma?
A
Een wereldwijde gemeenschap van moslims die elkaar moeten helpen.
B
De strijd van moslims tegen de niet-moslims.

Slide 16 - Quizvraag

Waar of niet waar?
De islamitische jaartelling begint bij de geboorte van Mohammed.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Na de dood van Mohammed is een broederstrijd ontstaan tussen twee groepen moslims.
Hoe heten die twee groepen moslims?
A
kaliefen en oemma's
B
soennieten en sjiieten

Slide 18 - Quizvraag

Wat is een andere term voor de 'heilige oorlog'?
A
de sharia
B
de jihad

Slide 19 - Quizvraag

In welke Franse stad werd de opmars van de Islam in 732 gestuit?
A
Parijs
B
Poitiers

Slide 20 - Quizvraag

Wat is het Arabische woord voor geloofsbelijdenis?
A
Saum.
B
Sharia.
C
Sjahada

Slide 21 - Quizvraag

Hoe luidt de geloofsbelijdenis van moslims?
A
De enige god is Allah. Mohammed is zijn zoon.
B
God wordt Allah genoemd of Mohammed.
C
Er is geen god buiten Allah en Mohammed is zijn profeet.

Slide 22 - Quizvraag

Hoe vaak bidden moslims per dag?
A
3x
B
5x
C
7x

Slide 23 - Quizvraag

Met hoeveel procent van hun inkomen moeten moslims de armen steunen?
A
25% van hun jaarinkomen.
B
2,5% van hun jaarinkomen.

Slide 24 - Quizvraag

Hoe heette de grondlegger van het Boeddhisme?
A
Gandhi
B
Dalai Lama.
C
Siddharta Gautama.

Slide 25 - Quizvraag

In welk land is het Boeddhisme ontstaan?
A
Japan
B
India
C
China

Slide 26 - Quizvraag

Boeddhisten geloven in reïncarnatie.
Dat betekent dat je ziel na je leven ...
A
naar de hemel gaat.
B
in het niets verdwijnt.
C
in een ander lichaam komt.

Slide 27 - Quizvraag

Waarschijnlijk de meest bekende houding van een Boeddhabeeld is de...
A
De meditatiezit.
B
De lachende Boeddha.
C
Orang Malu.

Slide 28 - Quizvraag

Waar of niet waar?
Het hindoeïsme heeft één boek waarin alle regels van het hindoeïsme beschreven staan.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 29 - Quizvraag

In welk land wonen de meeste aanhangers van het hindoeïsme?
A
China
B
India

Slide 30 - Quizvraag

Waar of niet waar?
De term hindoeïsme is zo’n 4000 jaar oud.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quizvraag

Waar of niet waar?
De hindoes geloven in één god die in de hemel leeft.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 32 - Quizvraag

Waar of niet waar?
De god van het hindoeïsme kan in veel gedaantes voorkomen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 33 - Quizvraag

Waar of niet waar?
De verschillende vormen (manifestaties) waarin god kan voorkomen worden ‘Avatars’ genoemd.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quizvraag

Waar of niet waar?
Alle hindoes gebruiken dezelfde beelden om god weer te geven.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 35 - Quizvraag

Waar of niet waar?
Alle hindoe tempels zien er ongeveer hetzelfde uit.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 36 - Quizvraag