H4 paragraaf 4.2/3 Nova - zouten en hydraten oplossen

1 / 31
volgende
Slide 1: Video
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Leerdoelen:
Reactievergelijkingen opstellen van:
- oplossen en indampen van zouten / zoutoplossingen
- vorming van hydraten en verhitten van hydraten
- oplossen van hydraten

Slide 2 - Tekstslide

Zouten - ionaire stoffen
 • zouten bestaan uit positieve metaal ionen en negatieve niet-metaal ionen
 • Ionen zijn te vinden in Binas tabel 45A en 66B (Pak hem erbij)
 • Niet in de binas staat: hydroxide-ion  =  OH-

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de verhoudingsformule van aluminiumchloride?
A
AlCl (s)
B
AlCl2
C
AlCl3 (s)
D
Al2Cl3 (s)

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de verhoudingsformule van magnesiumfosfaat?
A
MgPO4 (s)
B
Mg(PO4)2 (s)
C
Mg3(PO4)2 (s)
D
Mg2(PO4)3 (s)

Slide 5 - Quizvraag

Differentiatie
Heb je nog moeite met de VERHOUDINGSFORMULE?
 • Op de volgende pagina is een uitlegfilmpje toegevoegd. 
 • Daarna volgt een link naar een extra oefening 
HEB JE DIT NIET NODIG, SLA DAN 2 PAGINA'S OVER.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Link

Vast 
zout
Zout-
oplossing
vast zout = verhoudingsformule
Opgelost zout = losse ionen
Alleen bij losse ionen de fase  (aq)
Bij de verhoudings-formule de fase (s)
Hydratatie van ionen
Stroomgeleiding bij vrij bewegende ionen

Slide 9 - Sleepvraag

Vergelijkingen: oplossen en indampen van zouten

 • Hierna volgen een uitlegfilmpje en wat aanvullende plaatjes.
 • Daarna volgen controle vragen
 • Beoordeel dan of het nodig is om de extra opdracht te maken via de bijgevoegde link

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Geef de vergelijking voor het oplossen van aluminiumnitraat

Slide 17 - Open vraag

Geef de vergelijking van het indampen van een magnesiumchloride oplossing

Slide 18 - Open vraag

Geef de vergelijking voor het oplossen van kaliumfosfaat

Slide 19 - Open vraag

Geef de reactievergelijking van de ontleding van vloeibare magnesiumchloride

Slide 20 - Open vraag

Geef de vergelijking van de reactie van kaliumoxide met water

Slide 21 - Open vraag

Extra opdrachten
 • Gaat dit goed? Ga dan verder met hydraten
 • Wil je nog meer oefenen? Open dan de link op de volgende pagina

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Wat weet je over hydraten?

Slide 24 - Woordweb

Hydraten
 • Op de volgende pagina is een uitlegfilmpje toegevoegd over hydraten (o.a. het vormen en oplossen van hydraten)
 • Daarna volgen controle vragen en een link naar een de  opdrachten over hydraten


Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Welke toestandsaanduiding heeft een hydraat?
A
(aq)
B
(l)
C
(g)
D
(s)

Slide 27 - Quizvraag

Waarom zou je bij het maken van een oplossing wel willen aangeven dat je een hydraat hebt opgelost?

Slide 28 - Open vraag

OPDRACHTEN:
Maak in classkick de opdrachten over hydraten
via de link op de volgende pagina

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Volgende keer
In de volgende lessonup gaan we meer oefenen met molariteit

Slide 31 - Tekstslide