Regeling

Regeling
Mapje met tekst en opdrachten
Korte presentatie tijdens sommige lessen
Practica en opdrachten maken *
Proefwerk *
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Regeling
Mapje met tekst en opdrachten
Korte presentatie tijdens sommige lessen
Practica en opdrachten maken *
Proefwerk *

Slide 1 - Tekstslide

Les 1
Centraal en perifeer zenuwstelsel
Zenuwcellen
Zenuwen
Ruggenmerg
Hersenen

Slide 2 - Tekstslide

Zenuwstelsel
 • Centraal: hersenen en ruggenmerg
 • Perifeer: zenuwen

Slide 3 - Tekstslide

Centraal zenuwstelsel
 • Grote hersenen
 • Kleine hersenen: balans, fijne motoriek
 • Hersenstam: ademhaling, hartslag
 • Ruggenmerg

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Ruggenmerg
 • Bevat zenuwen die van en naar hersenen gaan

Slide 6 - Tekstslide

Zenuwcel (neuron)
 • Dendriet: impuls komt binnen
 • Cellichaam: celorganellen
 • Axon: vervoert impuls naar synaps
 • Synaps: uiteinde axon, impuls springt over naar volgende zenuwcel

Slide 7 - Tekstslide

Soorten neuronen
 • Gevoelszenuwcel (sensorisch neuron): zintuigcel ontvangt prikkels en zet die om naar impuls in dendriet gevoelszenuwcel
 • Schakelcel: schakel tussen gevoelszenuwcel en bewegingszenuwcel
 • Bewegingszenuwcel (motorisch neuron): ontvangt impuls van schakelcel, axon stuurt spier of klier aan

Slide 8 - Tekstslide

Prikkel - impuls - respons
 • Perifeer zenuwstelsel: zenuwen. Dendriet, cellichaam en axon gevoelszenuwcel, axon bewegingszenuwcel
 • Centraal zenuwstelsel: ruggenmerg en hersenen. Axon gevoelszenuwcel, schakelcel, dendriet en cellichaam bewegingszenuwcel

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Les 2
Zintuigen
Prikkels
Impulsen

Slide 11 - Tekstslide

Prikkels
 • Zintuig: een orgaan dat op prikkels reageert
 • Prikkel: een invloed uit de omgeving op een organisme, wordt door zintuig opgevangen
 • Zintuigcellen: cellen in de zintuigen die zijn aangesloten op  gevoelszenuwcellen, laten impuls ontstaan

Slide 12 - Tekstslide

Impulsen
 • Drempelwaarde: kleinste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt
 • Adequate prikkel: het type prikkel waar een zintuigcel speciaal gevoelig voor is
 • Gewenning: het ontstaan van minder impulsen bij het aanhouden van een prikkel

Slide 13 - Tekstslide

Les 3
Voelen, ruiken en proeven

Slide 14 - Tekstslide

De huid

Slide 15 - Tekstslide

Ruiken
Proeven

Slide 16 - Tekstslide

Samenvatting les 1-4
 • Teken (groot) de drie soorten zenuwcellen die met elkaar verbonden zijn
 • Verbind de eerste zenuwcel met een zintuig, de laatste met een spier/klier
 • Benoem de drie verschillende zenuwcellen en hun onderdelen (dendriet, cellichaam, axon)
 • Geef aan welke stukken het centraal en het perifeer zenuwstelsel zijn
 • Geef aan in welke richting de impuls loopt 
 • Laat in je tekening zien waar de prikkel binnenkomt en de impuls start
 • Maak een lijst van zintuigen  naast het getekende zintuig en geef aan wat voor soort zintuigcellen elk zintuig heeft.

Slide 17 - Tekstslide

Les 4
Oren en ogen

Slide 18 - Tekstslide

Oor
 • Oorschelp vangt geluid op
 • Geluid via gehoorgang naar trommelvlies, begint te trillen
 • Trillingen van trommelvlies naar slakkenhuis via gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel)
 • Zintuigcellen in slakkenhuis geven impulsen door aan gehoorzenuw

Slide 19 - Tekstslide

Oog
 • Staafjes (grijstinten) en kegeltjes (kleur) op netvlies
 • Kegeltjes hogere drempelwaarde dan staafjes
 • Vangen licht op en geven impuls door naar oogzenuw
 • Geen zintuigcellen waar oogzenuw oog verlaat (blinde vlek)

Slide 20 - Tekstslide

Les 6
Reflexboog
Ruggenmerg- en hersenstamreflex

Slide 21 - Tekstslide

Reflexboog ruggenmergreflex
 • Zintuigcel
 • Sensorische zenuwcel
 • Schakelcel (ruggenmerg)
 • Motorische zenuwcel
 • Spiercel

Slide 22 - Tekstslide

Reflexboog hersenstamreflex
 • Zintuigcel
 • Sensorische zenuwcel
 • Schakelcel (hersenstam)
 • Motorische zenuwcel
 • Spiercel

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

Les 7 en 8
Synaps en neurotransmitters
Effecten van drugs

Slide 25 - Tekstslide

Synaps
 • Ruimte tussen twee zenuwcellen geleidt geen impulsen
 • Neurotransmitters geproduceerd als impuls bij einde axon aankomt
 • Neurotransmitters losgelaten in synaptische spleet
 • Binden aan receptoren volgende zenuwcel
 • Nieuwe impuls ontstaat

Slide 26 - Tekstslide

Neurotransmitters
 • Stimulerend: zorgen voor ontstaan impuls in volgende zenuwcel
 • Remmend: voorkomen ontstaan impuls volgende zenuwcel
 • Hoeveelheid neurotransmitters heeft ook invloed op doorgeven impuls

Slide 27 - Tekstslide

Drugs
 • Drugs beïnvloeden werking/ hoeveelheid neurotransmitters
 • Activiteit sommige hersengebieden verandert
 • Verschilt per persoon

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Hersen ontwikkeling
 • Hersenen ontwikkelen tot 25 jaar
 • Alcohol verbreekt verbindingen tussen hersencellen
 • Verbindingen belangrijk voor goed functioneren

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

 • Centraal en perifeer zenuwstelsel, hersenen, ruggenmerg, zenuwcel
 • Zintuigen, prikkels, impulsen
 • Zintuigcellen huid, neus, tong, oor en oog
 • Reflexen, reflexboog, ruggenmerg- en hersenstamreflex
 • Synaps, neurotransmitters, effecten van drugs (eigen drug leren!), hersenontwikkeling

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Link