Les 1 Inleiding Leer- en Gedragsproblemen

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij Leer- en
gedragsproblemen?

Slide 3 - Woordweb

De Wet Passend Onderwijs is er sinds 2014

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Passend onderwijs is er sinds
A
2012
B
2014
C
2016
D
2019

Slide 6 - Quizvraag

Wat houdt de wet op passend onderwijs in?
A
Scholen moeten onderwijs bieden dat past bij elk kind op die school.
B
De school moet de hele dag op de leerlingen passen. Voor, onder en na schooltijd.
C
Dat alle leerlingen na hun basisschooltijd passen in de samenleving.
D
Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Tekstslide

Lees p. 261 en 262. Wat is het verschil tussen een zorgleerling en een achterstandsleerling?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Dyslexie is een .....
A
Leerachterstand
B
Gedragsprobleem
C
Probleem met het IQ
D
Leerstoornis

Slide 12 - Quizvraag

Een leerprobleem is tijdelijk en een leerstoornis is blijvend
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Tekstslide

Welke "interventies" ken jij als het gaat om schoolkinderen met probleemgedrag en ouders met opvoedingsproblemen?

Slide 15 - Open vraag

Opdracht
Match de juiste antwoorden aan de vragen (knippen!) Gebruik je boek om antwoorden op te zoeken.

Slide 16 - Tekstslide