Theorieles blok 1.3 - les 2

Theorieles Specifiek
Blok 1.3 - les 2
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
tandartsassistentMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Theorieles Specifiek
Blok 1.3 - les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les
 • Herhaling vorige week
 • Leerdoelen
 • Voorkennis
 • Theorie
 • Vragen
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling vorige week

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het cariësproces doorloopt verschillende stadia. Hoe heet dit stadium?
A
Cariës media
B
Cariës profunda
C
Cariës superficialis
D
Ontkalking

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet dit stadium?
A
Cariës media
B
Cariës profunda
C
Cariës superficialis
D
Ontkalking

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet dit stadium?
A
Cariës media
B
Cariës profunda
C
Cariës superficialis
D
Initiële leasie

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is cariës media?
A
Een ontkalking van het glazuur
B
Oppervlakkige cariës in het glazuur
C
Uitbreiding van de cariës in het dentine
D
Een zeer diep caviteit, tot of in de pulpa

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen les 2
• Je kunt de vijf klassen van Black beschrijven;
• Je kunt uitleggen wanneer en waarom er matrix moet worden gebruikt vooraf aan het vullen van een tand of kies.


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis testen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor dient het matrixbandje?
A
Om het te vullen element droog te houden
B
Als bekisting voor het vulmateriaal
C
Om te voorkomen dat vulmateriaal niet goed aansluit
D
Om ervoor te zorgen dat de patiënt niet met zijn tong bij de restauratie kan.

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet deze matrix?
A
Tofflemire
B
Universele matrix
C
Automatrix
D
Schildje

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet deze matrix?
A
Tofflemire
B
Universele matrix
C
Automatrix
D
Schildje

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet deze matrix?
A
Tofflemire
B
Universele matrix
C
Automatrix
D
Schildje

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Na het aanbrengen van het matrixbandje of stripje wordt een wig stevig in de interdentale ruimte geduwd. Wat is dit en waarvoor dient die?
A
Dat is een metalen bandje, daardoor heb je een goede aansluiting met het buurelement
B
Dit is een stukje hout/plastic; wordt tussen de elementen geduwd om het matrixbandje te fixeren
C
Een driehoekig stukje hout/plastic om een goede aansluiting van het bandje op het element te krijgen
D
Dit is een plastic, doorzichtig stripje wat voor een goed contactpunt zorgt

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

En het schildje...

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Therapie cariës
Twee fasen
 1. Preparatie of voorbereiding van de caviteit 
 2. Restauratie of afdichting van de caviteit


Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het doel van prepareren?

Slide 21 - Open vraag

De vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie van het element.
Voorwaarden bij prepareren
 • Alle cariës is weg
 • Voldoende resistentie (weerstand) tegen kauwkracht
 • Pulpa en parodontium: zoveel mogelijk sparen en beschermen --> niet teveel gezond weefsel verwijderen, met koeling boren

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Met welk materiaal wordt een element het vaakst gevuld?
A
Amalgaam
B
Glasionomeer
C
Composiet
D
Compomeer

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Maten vullingen
 • Eenvlaks
 • Tweevlaks
 • Drie- of meervlaks
 • Pitvulling (heel kleine vulling) 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Indeling preparatievormen: Black
 • Vijf preparatievormen (standaardpreparaties)
 • Ingedeeld naar plaats van cariës 
 • Klassen van Black

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klasse 1
Fissuren van incisieven, premolaren en molaren
Altijd door vier wanden omsloten

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klasse 2
Occlusaal en approximaal vlak van molaar of premolaar
 • MO, DO, MOD
 • Evt. uitbreiding naar pal, ling of bucc. 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klasse 3
Approximaal van frontelementen
Exclusief snijvlak (incisale rand) (is dus niet verwijderd!)

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klasse 4
Approximaal van frontelementen
Inclusief snijvlak (incisale rand) (is dus wél verwijderd!)
Hoekopbouw

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klasse 5
Cervicaal
Bucc, labiaal, ling en pal

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke klasse vulling zie je hier?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke klasse vulling zie je hier?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke klasse vulling zie je hier?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke klasse vulling zie je hier?

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke klasse vulling zie je hier?

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke klasse vulling zie je hier?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke klasse vulling zie je hier?

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een preparatie bestaat uit: 
Step en box

Step: occlusale deel 
Box: mesiale/distale/linguale/palatinale,buccale/labiale deel 

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Naamgeving preparatiewanden
Vernoemd naar de wanden waar ze evenwijdig aan lopen: 
 • Mesiale, distale, buccale of palatinale/linguale wand
 • Pulpale / axiale wand: loopt evenwijdig aan lengteas van element
 • Bodem: horizontale vlak loodrecht op lengteas van element


Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

a = 
b = 
c = 
d = 
e = 
f = 
g = 
Welke onderdelen behoren bij de step?

Slide 41 - Tekstslide

a = axiale wand 
b = bodem
c = buccale wand
d = bodem
e = linguale wand
f = linguale wand
g = buccale wand

b, g, f = step
de rest = box
Evaluatie leerdoelen
Je kunt nu
• de vijf klassen van Black beschrijven;
• uitleggen wanneer en waarom er matrix moet worden gebruikt vooraf aan het vullen van een tand of kies.

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies