2 - H2: bespreken 1 en 2 van Ze was 16, uitbreiding genres, uitleg soorten argumenten

- Bespreken 1 en 2 (ze was 16)
- Uitbreiding genres en uitleg soorten argumenten
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

- Bespreken 1 en 2 (ze was 16)
- Uitbreiding genres en uitleg soorten argumenten

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
- Je gaat met elkaar in gesprek over de lees- en discussievragen bij het verhaal Ze was 16.
- Je leert een aantal nieuwe genres (= verhaalsoorten) kennen.
- Je leert om aan de hand van emotieve, realistische en morele argumenten je mening te geven over fictiefragmenten.


Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 1 
Fictie H2 (havoboek)
1 Korte beschrijving van de situatie waarin Janna zich bevindt.
2 In welke tijdsperiode speelt dit verhaal zich af?
3a Relatie Hanna en moeder
3b Relatie Hanna en vader
4 Hoe verandert de relatie tussen Janna en Wanne?
7 Voorspel in een paar zinnen hoe het verhaal verdergaat.


Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 2 
Fictie H2 (havoboek)
1 Hoe zou jij reageren als er, net als bij Janna, een agressieve soldaat tegenover je zou staan die iemand bedreigt?Slide 4 - Tekstslide

Uitbreiding genres

Slide 5 - Tekstslide

Uitbreiding genres (verhaalsoorten)
Proza (= alle geschreven verhalen) kun je verdelen in verschillende genres. Soms kun je een verhaal bij meerdere genres plaatsen.

Op de volgende dia's zie je een aantal nieuwe genres voorbij komen.


Slide 6 - Tekstslide

Thriller
Een spannend verhaal waarin de hoofdpersoon in een levensbedreigende situatie terechtkomt. 


Slide 7 - Tekstslide

Fantasy
Een verhaal met fantasiewezens in een fantasiewereld.

Slide 8 - Tekstslide

Dystopische roman
Een verhaal over een wereld die door rampen of dictatuur bijna niet meer leefbaar is.
- toekomst
- dystopie vs. utopie

Slide 9 - Tekstslide

Ontwikkelingsroman
Een verhaal over het volwassen worden van een (jonge) hoofdpersoon.
- coming on age

Slide 10 - Tekstslide

Psychologische roman
Een verhaal waarin de nadruk ligt op de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon (meer dan op de gebeurtenissen).

Slide 11 - Tekstslide

Reisverhaal
Een verhaal waarin een verslag wordt gegeven van een reis.
- vaak non-fictie

Slide 12 - Tekstslide

Bij welk genre past het verhaal Niet alles is wat het lijkt?
Beargumenteer je antwoord.

Slide 13 - Open vraag

Uitbreiding leeservaring
Je hebt al diverse malen je leeservaring moeten omschrijven (= mening over een boek of verhaal). We gaan wat dieper hierop in, door te kijken wat voor soorten argumenten er zijn:
1 Emotieve argumenten
2 Realistische argumenten
3 Morele argumenten

Slide 14 - Tekstslide

1 Emotieve argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven wat een verhaal met je doet (emotie).

maakt me vrolijk - spannend - vol vaart - ontroerend - beklemmend

Slide 15 - Tekstslide

2 Realistische argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven in hoeverre jij een verhaal realistisch vindt .

geloofwaardig - herkenbaar - bedacht - origineel 

Slide 16 - Tekstslide

3 Morele argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die iets zeggen over de keuzes die de personages maken of over de boodschap die de schrijver wil uitdragen.

keur ik af - belangrijk - rechtvaardig - lomp

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk
Opdracht 4 (H2) - havoboek

Tip: gebruik de theorie bij je antwoorden


Slide 18 - Tekstslide