Module C2 Intervisie week 6

Module C2 Intervisie 
week 6
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Module C2 Intervisie 
week 6

Slide 1 - Tekstslide

Programma
Intervisie:
- Casus bespreking
- Reflectie op casus bespreking

Examenbegeleiding

Slide 2 - Tekstslide

Intervisie
Ervaring?
Waarom intervisie?

Slide 3 - Tekstslide

Intervisie methode
Incidentmethode en rollen:
  • Casus-inbrenger
  • Voorzitter
  • Deelnemers
Slide 4 - Tekstslide

Rol casus inbrenger
Je brengt kort en bondig jouw casus in, enkel de situatie, nog geen toelichting op gevoelens en hoe je uiteindelijk hebt gereageerd.

Tijdens de bespreking stel je je open voor de inbreng van de deelnemers. Je luistert hierbij goed naar de gestelde vragen en probeert deze zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Bij de adviesronde doen de deelnemers suggesties over hoe je met de situatie zou kunnen omgaan. Ook dit vraagt een actieve luisterhouding.

 Het is belangrijk om je als inbrenger af te vragen of het betreffende advies ook daadwerkelijk bij jou past, ja of nee. En waarom dit zo is.

Slide 5 - Tekstslide

Rol voorzitter
Als voorzitter bewaak je tijdens de intervisiebijeenkomst het doel, de structuur (de stappen of fasen), en de tijd. 

Het is jouw taak er voor te zorgen dat de inbrenger en zijn/haar casus centraal staat. 

Je bewaakt als voorzitter de orde. 

Jij bepaalt wie het woord krijgt, en dat alle deelnemers voldoende aan de beurt komen. 

Je spreekt zo nodig deelnemers aan op hun gedrag.

Slide 6 - Tekstslide

Rol deelnemer
Als deelnemer luister je, stel je vragen.
Vragen stel je vooral om de situatie van de inbrenger te verduidelijken. 
Het doel hiervan is om de kern van de situatie/casus helder te krijgen. 

Wanneer dit is gelukt, kun je als deelnemer helpen bij het vinden van passende oplossingen voor de situatie, of adviezen geven aan de inbrenger. 
Dit doe je samen met de andere deelnemers.

Slide 7 - Tekstslide

Programma
1. Iedereen heeft een casus geschreven en ingestuurd in its learning, per team keuze maken.
2. Rollen verdelen
3. Casus bespreken volgens incidentmethode
4. Geoefend met verschillende rollen in intervisie
5. Reflectieverslag schrijven en  op itslearning inleveren
Slide 8 - Tekstslide

Stap 1 Schetsen van de gekozen situatie
De inbrenger brengt de gebeurtenis in en doet dit kort en zakelijk

Alléén de situatie wordt gepresenteerd, zonder te vertellen hoe de inbrenger zelf handelde of hoe de situatie afliep.

Slide 9 - Tekstslide

Stap 2 Noteren van vragen om informatie
De deelnemers noteren na of tijdens de presentatie  van de casus vragen om meer inzicht te krijgen. 

Iedereen noteert 3 vragen die je wilt stellen om meer zicht te krijgen op de situatie. 

Mondelinge vragen zijn op dit moment niet toegestaan. De voorzitter bewaakt dit proces. 

Slide 10 - Tekstslide

Stap 3 Informatieronde
De deelnemers stellen informatieve vragen aan de inbrenger. 

Er wordt niet gevraagd naar gevoelens of naar hoe de inbrenger de zaak heeft opgelost

Er moet voorkomen worden dat er een discussie ontstaat, of dat er al over oplossingen wordt gesproken.

Slide 11 - Tekstslide

Stap 4 Analyse van de situatie
De deelnemers bespreken met elkaar, zonder de inbrenger, hoe zij de situatie zien, welke oorzaken en aanleidingen ze hebben ontdekt, leggen verbanden en interpreteren met behulp van de gekregen informatie. 

Kernvraag: wat is volgens jou het probleem en welke factoren spelen een rol?

Slide 12 - Tekstslide

Stap 5 Standpuntbepaling door de groep
De groepsleden schrijven voor zichzelf op wat ze zouden doen in deze situatie en wat de reden daarvoor is. 

Als ik in jouw schoenen stond zou ik ...... 

Iedereen leest dit voor zonder dat er commentaar wordt geleverd. 

De voorzitter noteert de reacties in steekwoorden op een flap-over/ groot vel.

Slide 13 - Tekstslide

Stap 6 Wat deed/doet de inbrenger?
De inbrenger vertelt hoe hij feitelijk zelf handelde in de situatie of wat hij zich heeft voorgenomen te gaan doen nu hij/zij dit alles heeft gehoord en bevraagd is.

Slide 14 - Tekstslide

Stap 7 Afsluitende discussie
Alle deelnemers spreken over de verschillende benaderingen die zijn gepresenteerd.

Slide 15 - Tekstslide

Stap 8 Evaluatie
Eerst vertelt de inbrenger wat hij van de bespreking heeft geleerd. 

Daarna vertellen de deelnemers wat ze eraan hebben gehad. 

De voorzitter inventariseert vervolgens hoe de deelnemers de wijze waarop het incident besproken is, hebben ervaren. 

De voorzitter vat deze evaluatie samen.

Slide 16 - Tekstslide

Groepsindeling intervisie

Slide 17 - Tekstslide

Reflectie STARR
SITUATIE: waar speelde het zich af, wie waren erbij

TAAK: wat was je taak in deze situatie, wat wilde je bereiken, wat werd er van je verwacht
ACTIE: wat deed je, hoe heb je het aangepakt, wat voelde je erbij, wat waren je gedachten
RESULTAAT: heeft je aanpak gewerkt, waarom wel/niet?
REFLECTIE: hoe vond je dat je het gedaan hebt, ben je tevreden met het resultaat, wat heb je ervan geleerd, hoe zou je het een volgende keer doen, kun je het geleerde ook in een andere situatie toepassen
Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Examenbegeleiding

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video