6. Van politie naar officier

5. Het strafrecht
1 / 15
volgende
Slide 1: Woordweb
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

5. Het strafrecht

Slide 1 - Woordweb

Slide 2 - Tekstslide

6. Van politie naar officier
6.1 De politie
6.2 De officier van justitie

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les weet jij welke zes taken de politie heeft
 • Aan het einde van de les weet jij wat de bevoegdheden van de politie zijn 
 • Aan het einde van de les weet jij wat een BOA is en wat hij of zij doet
 • Aan het einde van de les weet jij wat de taken van de officier van justitie zijn
 • Aan het einde van de les weet jij hoe het strafproces verloopt


Slide 4 - Tekstslide

6.1 De politie
Politie heeft zes taken:
 • Handhaven van de openbare orde
 • Hulpverlening
 • Opsporing
 • Preventie
 • Dienstverlening
 • Opstellen proces verbaal: een officieel schriftelijk verslag van het politieonderzoek naar een misdrijf.

Slide 5 - Tekstslide

6.1 De politie

Politie bevoegdheden: 
 • Verdachte staande houden (iemand laten stilstaan, vragen naar zijn persoonlijke gegevens, zoals zijn naam en adres) 
 • Bekeuring geven
 • Aanhouden (arresteren en meenemen naar het politiebureau)
 • Op het bureau vasthouden.
 • Verdachte fouilleren (de kleding van een verdachte onderzoeken)
 • Politie en leger mogen als enige overheidsinstanties wapens dragen en geweld gebruiken om burgers tot bepaald gedrag te dwingen.
Slide 6 - Tekstslide

6.1 De politie

Boa’s:
 • Hulp van politie
 • Buitengewone opsporingsambtenaren
 • Handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Slide 7 - Tekstslide

6.1 De politie

Grenzen aan de bevoegdheden
 • Nederland een rechtstaat
 • Bevoegdheden heel precies omschreven in de wet
 • Rechtsbescherming gegarandeerd

Slide 8 - Tekstslide

6.2 De officier van justitie

Slide 9 - Tekstslide

6.2 De officier van justitie

Officier van justitie: 
 • Speciale ambtenaar die namens samenleving bewijzen zoekt tegen verdachte
 • Kan straf eisen 
 • Verantwoordelijk voor opsporen strafbare feiten

Slide 10 - Tekstslide

6.2 De officier van justitie

De officier van justitie:

• Leidt het opsporingsonderzoek
• Beslist of een verdachte naar de rechter gaat
• Eist in een rechtszaak een bepaalde straf
• Zorgt dat die straf ook wordt uitgevoerd

Slide 11 - Tekstslide

6.2 De officier van justitie

Het opsporingsonderzoek
 • Politie maakt een officieel schriftelijk verslag van het politieonderzoek naar een misdrijf. (proces-verbaal)
 • Start van het opsporingsonderzoek

Slide 12 - Tekstslide

6.2 De officier van justitie

Wel of niet naar de rechter?
 • De officier maakt een strafdossier aan.
 • De officier kan de zaak seponeren (afzien van verdere rechtsvervolging)
 • De officier kan ook schikken (een geldboete aanbieden)
 • De officier kan bij lichte misdrijven ook kiezen voor een strafbeschikking.   (De verdachte wordt wél veroordeeld door officier)
 • De officier kan ook besluiten te vervolgen, er komt dan een rechtszaak.

Slide 13 - Tekstslide

Het strafproces- van politie naar rechter 

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
Paragraaf 6.1 en 6.2. Opdracht 1 t/m 17, blz. 65 t/m 71, begrippenlijst en samenvatting

Slide 15 - Tekstslide