H3.1 Wat is politiek? 2223

Maatschappijleer 
Planning 
Uitleg H3. 1  Wat is politiek?
Aan de slag! 
Nieuwsoverzicht kijken va 10.00


1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Maatschappijleer 
Planning 
Uitleg H3. 1  Wat is politiek?
Aan de slag! 
Nieuwsoverzicht kijken va 10.00


Slide 1 - Tekstslide

Politiek 
 H3.1  Wat is politiek? 

Slide 2 - Tekstslide

Wat leer je deze les?
 • Je kan uitleggen waar politici zich mee bezig houden en wat de rol van ambtenaren hierbij is.
 • Je kan beschrijven wat het algemeen belang is. 
 • Je kent en herkent het verschil tussen directe en indirecte democratie
 • Je kan de rol van de volksvertegenwoordiging beschrijven. 

Slide 3 - Tekstslide

Op welke manier heeft politiek
invloed op jouw leven?

Slide 4 - Woordweb

Politiek 
Politiek >  Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen over hoe een land, een provincie of een gemeente bestuurd moet worden.
De politiek houdt zich bezig met het algemeen belang.

Slide 5 - Tekstslide

Ambtenaren en de overheid

Ambtenaren >  Alle personen die werken voor de overheid 
De overheid =  Alle ambtenaren en politici samen.

Slide 6 - TekstslideDe politiek bemoeit zich met zaken die van algemeen belang zijn, dus als veel mensen er voordeel aan hebben/mee te maken hebben.
algemeen belang: milieu
algemeen belang: goed onderwijs
Algemeen belang: goede gezondheidszorg 
Algemeen belang: veiligheid 
Algemeen belang: goede ouderenzorg 
algemeen belang: weinig files. goede snelwegen
Wanneer spreken we van algemeen belang

Slide 7 - Tekstslide

Overheidsfinanciën
Overheid heeft geld nodig om zaken van algemeen belang te kunnen betalen.  Wat kan de overheid doen dit geld bijeen te krijgen? 
 • Belasting heffen
 • Keuzes maken en soms minder uitgeven (bezuinigen)
 • Geld lenen

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Politieke keuzes maken

Kijkopdracht: 
Noteer twee redenen waarom politieke partijen hun beloftes niet altijd waar kunnen maken. 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Politieke keuzes maken
 
Welke twee redenen maken dat  partijen hun beloftes niet altijd waar kunnen maken. 

Slide 12 - Tekstslide

Wij leven in een democratie 
Democratie > Het volk heeft invloed op politieke besluiten

De naam democratie komt van de Griekse woorden: 
démos (volk) en kratein (regeren).
Ofwel 'het volk regeert'


Slide 13 - Tekstslide

Democratie = Het volk regeert!

 • Direct (het volk beslist direct zoals Grieken in het oude Athene of met een referendum)
 • Indirect (via een volksvertegenwoordiging. Je stemt dus op een partij of persoon)


Een referendum is een volksraadpleging.
Directe en indirecte democratie

Slide 14 - Tekstslide

Is dit directe of indirecte democratie? 

Slide 15 - Tekstslide

Is dit directe of indirecte democratie? 

Slide 16 - Tekstslide

Een voorbeeld van een algemeen belang is...
A
liefdesverdriet
B
onderhouden van je huis
C
zoeken naar weggelopen dieren
D
veiligheid op straat

Slide 17 - Quizvraag

WAT ZIJN AMBTENAREN?
A
Mensen die heel de dag niks doen
B
Mensen die werken bij de Jumbo of AH
C
Mensen die werken bij de politie of gemeente
D
Mensen die personeel in dienst hebben

Slide 18 - Quizvraag

Ambtenaren werken voor politici. Hoe noem je alle politici en ambtenaren bij elkaar?
A
Overheid
B
Rijk
C
provincie
D
Gemeente

Slide 19 - Quizvraag

Volksvertegenwoordigers passen het beste bij een
A
directe democratie
B
indirecte democratie
C
dictatuur
D
referendum

Slide 20 - Quizvraag

Aan de slag! 
Verplicht: Lezen LB:  3.1 Wat is Politiek?  (blz 38 & 39) 
Maken WB  Opdracht 1 t/m 8 (blz 32 & 33) +  Waaraan besteden we belastinggeld? (blz 34)

Keuze
Begrippen oefenen met Quizlet (volgende slide)
Kijken: Journaal weekoverzicht  (volgende slide)
Kijken: Wie heeft de macht in Nederland? 

Leren lesboek: Politieke partijen in de Tweede Kamer ( Blz 42 en 43)

 Oefen met de oefentoetsapp! 
Maken WB: 3.1 blz 32 en 33. Opdr.  1 t/m 8 + blz 34 Waaraan besteden we belastinggeld? 

Leren lesboek: Blz 42 en 43 Politieke partijen in de Tweede Kamer
Kijken: Weekoverzicht journaalOefen met de oefentoetsapp! 
timer
15:00

Slide 21 - Tekstslide

Lesdoelen behaald? 
 • Kan je uitleggen waar politici zich mee bezig houden en wat de rol van ambtenaren hierbij is? 
 • Kan je  beschrijven wat 'het algemeen' belang is? 
 • Wat is het verschil tussen directe en indirecte democratie? 
 • Kan je de rol van de volksvertegenwoordiging beschrijven. 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

Slide 25 - Video