Hoofdstuk 3

3.1 + 3.5 Verbranding + blussen
SCHOOLTV
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3.1 + 3.5 Verbranding + blussen
SCHOOLTV

Slide 1 - Tekstslide

Verbrandingsverschijnselen
vlam
vonken
rook
asresten

Slide 2 - Tekstslide

Blussen
1 van de voorwaarden van verbranding weghalen

Slide 3 - Tekstslide

3.2 volledige/onvolledige verbranding

verbranding: reactie met zuurstof = oxidatie

Volledige verbranding: er is genoeg zuurstof en er ontstaat koolstofdioxide
Onvolledige verbranding: er is te weinig
zuurstof en er ontstaat koolstofmono-oxide

Slide 4 - Tekstslide

Verbrandingsproducten aantonen
methaan + zuurstof --> koolstofdioxide + water 

Deze producten kun je aantonen, oftewel bewijzen dat ze zijn ontstaan, dit doe je met een reagens.

Slide 5 - Tekstslide

Reagens
= een stof die een andere stof kan aantonen

Wit kopersulfaat: toont water aan. Dan wordt het blauw.
Helder kalkwater: toont koolstofdioxide aan. Dan wordt het troebel.

Slide 6 - Tekstslide

3.4 Reactiesnelheid
Snelle (MET vuurverschijnselen) en langzame (ZONDER vuurverschijnselen) verbranding

Slide 7 - Tekstslide

Factoren van invloed op reactiesnelheid:
- soort stof
- concentratie:        = sneller
verdelingsgraad :      = sneller
- temperatuur :     = sneller
- aanwezigheid van een katalysator

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

3.3 Fossiele brandstoffen
Steenkool
Aardolie

Verbranding fossiele brandstoffen: er komen 'schadelijke' gassen vrij (CO2, SO2, NOx)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

SO2 komt vrij bij verbranding:
                       2 SO + O2 + 4H2O --> 2H2SO4 + 2H2O
         = zure regen!

NOx komt vrij bij verbranding:
                       2N2 + 3O2 --> 2NO + 2NO (NO + NO2 = NOx)
                       NO + NO2 + O2 + H2O --> 2HNO3    
       = zure regen!

Slide 15 - Tekstslide

Ammoniak: ook een schadelijke stof in milieu!
Dit komt vanuit mest.

Bacteriën zetten ammoniak om in salpeterzuur (HNO3) --> verzuring!

Slide 16 - Tekstslide