Workshop Kies je keuzedeel 2021!

Drie keuzedelen
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Drie keuzedelen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we bespreken
 • wat is de functie en welke typen
 • keuzedeelverplichting
 • voordelen
 • onderwerpen
 • wat moet je doen
 • hoe zit het als je versnelt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

functie en typen
functie en typen

Slide 3 - Tekstslide

Keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 een verplicht onderdeel van de opleiding en vormen een verrijking van de
kwalificatie. door:
• verbreding,
• verdieping,
• bijdrage aan doorstroom naar een vervolgopleiding.
Keuzedeelverplichting


 • voor een vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren
1 keuzedeel = 240 uur

Slide 4 - Tekstslide

Elke soort opleiding heeft een keuzedeelverplichting, bestaande uit één of meerdere keuzedelen. De totale
studielast van de keuzedelen die deel uitmaken van een beroepsopleiding is ten minste

Slide 5 - Tekstslide

Behaalde keuzedelen vermeldt de school op het diploma. De examenresultaten voor behaalde en nietbehaalde keuzedelen vermeldt zij op de resultatenlijst bij het diploma.
even opletten!


Voor alle studenten geldt dat de hoogte van de
examenresultaten van keuzedelen  meetelt bij het behalen van het diploma. 


Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voordelen
Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.

Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.

Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 7 - Tekstslide

Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.
Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.
Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.
onderwerpen
 • Eetcultuur en wensen (1ste jaar)
 • Drankenkennis 2 (2de jaar)
 • Wijn (3de jaar)


 • Ondernemend gedrag
 • Bier
 • Drankenkennis 1
Deze worden regelmatig aangevuld of herzien

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ga je versnellen?
 • Als een student versneld een opleiding doorloopt, of er juist langer over doet, bijvoorbeeld bij switchen van niveau, blijven de kwalificatie- en keuzedeeleisen gelijk. 
 • De school kan de inhoud qua tijd wel sneller of langzamer aanbieden. Dit geldt zowel voor de kwalificatie als voor de keuzedelen.
 • Bij overstappen naar een andere opleiding kan gebruik worden gemaakt van vrijstellingen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

nog vragen?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies