Workshop Kies je keuzedeel 2021!

Kies je keuzedeel!
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kies je keuzedeel!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we bespreken
 • wat is de functie en welke typen
 • keuzedeelverplichting
 • voordelen
 • onderwerpen
 • wat moet je doen
 • hoe zit het als je versnelt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

functie en typen
functie en typen

Slide 3 - Tekstslide

Keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 een verplicht onderdeel van de opleiding en vormen een verrijking van de
kwalificatie. door:
• verbreding,
• verdieping,
• bijdrage aan doorstroom naar een vervolgopleiding.
Keuzedeelverplichting


 • voor een vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren
 • voor een middenkaderopleiding (niveau 4) : 720 klokuren
1 keuzedeel = 240 uur

Slide 4 - Tekstslide

Elke soort opleiding heeft een keuzedeelverplichting, bestaande uit één of meerdere keuzedelen. De totale
studielast van de keuzedelen die deel uitmaken van een beroepsopleiding is ten minste

Slide 5 - Tekstslide

Behaalde keuzedelen vermeldt de school op het diploma. De examenresultaten voor behaalde en nietbehaalde keuzedelen vermeldt zij op de resultatenlijst bij het diploma.
even opletten!
Het behalen van een keuzedeel is voor de startende cohorten tot en met 2019-2020 geen voorwaarde voor
het behalen van het diploma. Wél moet iedere student examen doen voor het keuzedeel of de keuzedelen
van de opleiding. Het examenresultaat (voldoende of onvoldoende) van elk door de student gevolgd
keuzedeel, waarmee invulling wordt gegeven aan de keuzedeelverplichting, is een aanvullende
diplomavoorwaarde.

Voor alle studenten die op 1 augustus 2020 starten met een nieuwe opleiding geldt dat de hoogte van de
examenresultaten van keuzedelen wél meetelt bij het behalen van het diploma. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voordelen
Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.

Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.

Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 7 - Tekstslide

Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.
Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.
Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

onderwerpen
 • Zorg en technologie (BPV) alleen niveau 3
 • Gezonde leefstijl (BPV/School)
 • Ondernemend gedrag (BPV)
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) (BPV)
 • Licht verstandelijk beperkte met moeilijk verstaanbaar gedrag.(BPV)
 • complementaire zorg (BPV)
 • Palliatieve zorg (BPV)
Deze worden regelmatig aangevuld of herzien

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

gezonde leefstijl

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
1:00
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 12 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Signaleren van kansen om een gezonde leefstijl te bevorderen
 •  Bevorderen en ondersteunen van een gezonde leefstijl

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ondernemend gedrag

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
1:00
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 16 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Maak een plan voor verbetering in de werkomgeving
 •   Draagvlak creëren voor deze verbetering

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
NAH

Slide 19 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen
 • Behoefte aan ondersteuning in kaart brengen
 • Biedt begeleiding bij verliesverwerking

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

licht verstandelijk beperkten met moeilijk gedrag

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
0:30
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 26 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
- Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties
- Ondersteunen van het sociale netwerk.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zorg en technologie

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Bedenk zoveel mogelijk redenen waarom technologie in de zorg wordt ingezet

Slide 29 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Door het vergroten van technologie in de zorg is er minder menselijk contact voor de zorgvrager.
timer
0:30
eens
geen mening
oneens
nog te weinig kennis

Slide 31 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

complementaire zorg

Slide 33 - Tekstslide

Gedicht:
- eerst warm onthaald -
Dan bewoners ontmoeten, aarzeling afweer.
een beetje bang?
Goed, de handen dan maar.
- niet te lang ! de voeten... ach...ze doen
altijd pijn.
En wat is complementaire zorg?
wat mag dat dan wel zijn?
toch niet van 'Jomanda'?
of waarzeggerij?
daar geloof ik niet in.
dat is echt niets voor mij!
ik heb een katheterzak ik wil het dus niet...
wel op uw kamer ? als niemand het ziet?
Verhalen, verhalen van vroeger naar nu
mee in de tijd niet bevrijd.
zachtjes aan stiller ontspannen, een tel.
welkome overgave.
mag ik dat wel ? geven – ontvangen.
over en weer.
wie is het dankbaarst?
tot de volgende keer!

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
0:30
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 35 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet je doen?
 • Je verdiept jezelf in de keuzedelen. 
 • Je kiest tijdens je opleiding 3 keuzedelen.
 • Wanneer je een keuzedeel kiest moet je hem ook kunnen examineren
 • Verdiep je in de reader. Deze kan je vinden in het kanaal keuzedelen. 
 •  De reader vertelt je wat je moet doen, wat je moet kennen en kunnen.
 • Je geeft de keuze van je keuzedelen waarmee je wil starten door aan;evantiel@scalda.nl 
 • Je leest de opdracht door en start met de opdracht. Let op ook hier kan je workshops voor aanvragen. Vraag ook hulp aan je medestudenten die misschien hetzelfde keuzedeel hebben.
 • Zodra je de opdracht hebt uitgewerkt stuur je deze naar de verantwoordelijke docent en vraag je het examendocument aan. 

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ga je versnellen?
 • Als een student versneld een opleiding doorloopt, of er juist langer over doet, bijvoorbeeld bij switchen van niveau, blijven de kwalificatie- en keuzedeeleisen gelijk. 
 • De school kan de inhoud qua tijd wel sneller of langzamer aanbieden. Dit geldt zowel voor de kwalificatie als voor de keuzedelen.
 • Bij overstappen naar een andere opleiding kan gebruik worden gemaakt van vrijstellingen.

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

nog vragen?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies