2122 3.1 De overheid of mensen zelf? les 1

3.1 les 1
 • Terugblik
 • Introductie H3.1
 • Instructie
 • Opdrachten
 • Afsluiten
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

3.1 les 1
 • Terugblik
 • Introductie H3.1
 • Instructie
 • Opdrachten
 • Afsluiten

Slide 1 - Tekstslide

Heb je §1 gelezen
voordat je naar deze les kwam?
A
ja
B
nee

Slide 2 - Quizvraag

Aan het eind van deze les:
 1.  ken je de definitie van een verzorgingsstaat.
 2. heb je kennis gemaakt met een aantal dilemma's in de verzorgingsstaat.
 3. heb je ten aanzien van deze dilemma's een eigen standpunt ingenomen
Aan het eind van deze les over 3.1: 
 1. kun je omschrijven wat een verzorgingsstaat is;
 2. weet je wat de welfare triangle inhoudt;
 3. kun je in omschreven situaties deze reguleringsmechanismen herkennen.

Slide 3 - Tekstslide

timer
0:45
wat is een
verzorgingsstaat?

Slide 4 - Woordweb

Verzorgingsstaat =
een staat waarin de overheid zorgt voor haar burgers
door haar een minimale bestaanszekerheid te garanderen.

> Maar wat is een minimale bestaanszekerheid? 
> Hoe ver reikt de zorgplicht van de overheid?


Slide 5 - Tekstslide

Blz. 122 Maak de introductievragen 1 + 2
timer
10:00

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video


Wie is verantwoordelijk?
A
persoon zelf
B
omgeving/familie
C
de overheid
D
anders

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

(Later) iets voor jou?
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll

oplossing?

Slide 11 - Tekstslide

Welfare triangle
Verzorgingsstaat = de overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van de bevolking.

Wanneer moeten mensen hun eigen problemen oplossen en wanneer moet de overheid helpen?

Slide 12 - Tekstslide

Oefenen: opdrachten maken
Vanaf blz. 127 opdracht 1 t/m 8
Online of op papier
(rest van de periode, voor-/nadelen)

Extra uitleg

Slide 13 - Tekstslide

Welk mechanisme?

mantelzorg
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 14 - Quizvraag

Vraag 7. Welk mechanisme?
a. pannetje soep voor zieke buurvrouw
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 15 - Quizvraag

Vraag 7. Welk mechanisme?
b. bijstandsuitkering
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 16 - Quizvraag

Vraag 7. Welk mechanisme?
c. gesubsidieerd tafeltje-dek-je
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 17 - Quizvraag

Vraag 7. Welk mechanisme?
d. armenzorg uit liefdadigheid
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 18 - Quizvraag

Wat heb je aan aantekeningen opgeschreven tijdens deze les? (kort)

Slide 19 - Open vraag

Aan het eind van deze les:
 1.  ken je de definitie van een verzorgingsstaat.
 2. heb je kennis gemaakt met een aantal dilemma's in de verzorgingsstaat.
 3. heb je ten aanzien van deze dilemma's een eigen standpunt ingenomen
Aan het eind van deze les over 3.1: 
 1. kun je omschrijven wat een verzorgingsstaat is;
 2. weet je wat de welfare triangle inhoudt;
 3. kun je in omschreven situaties deze reguleringsmechanismen herkennen.

Slide 20 - Tekstslide

Huiswerk volgende les
3.1. Maak opdracht 9, 10 en 11
(+ lees 3.2 voor volgende week...)

Slide 21 - Tekstslide