4H VS H4-6

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Planning
Applaus
Uitleg H4-6
Uitleg PO

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Lesdoelen
 • Na deze les kan je uitleggen wat de behoefte piramide van Maslow inhoudt
 • Kan je uitleggen wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden

Slide 4 - Tekstslide

Waarom werken mensen?

Slide 5 - Woordweb

Maslow


"Pas richten op een hogere behoefte als een basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"

Materieel / Immaterieel

Slide 6 - Tekstslide

Wel zelfrealisatie, maar geen inkomen, dus heb je er niks aan volgens Maslow

Slide 7 - Tekstslide

Iemand werk om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
behoefte aan sociaal contact
C
veiligheid en zekerheid
D
lichamelijke behoeften

Slide 8 - Quizvraag

'Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan wordt je nooit een kwartje'. Wat betekent deze uitspraak?
A
Je moet niet teveel geld uitgeven
B
Het is moeilijk om hoger op te komen op de maatschappelijke ladder
C
Arme mensen zijn te lui om te werken
D
Je moet niet gokken met geld

Slide 9 - Quizvraag

Werk en sociale mobiliteit
Maatschappelijke positie: plaats die je inneemt op de maatschappelijke ladder

Erkenning die je van anderen krijgt   

Van invloed: salaris, macht/invloed, kennis, talenten

Slide 10 - Tekstslide

Noem een beroep dat hoog op de maatschappelijke ladder staat

Slide 11 - Woordweb

Werk en sociale mobiliteit
Sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht

Links partijen: willen dit verkleinen
Rechtse partijen: verschillen zijn vanzelfsprekend

Slide 12 - Tekstslide

Sociale ongelijkheid verkleinen
Opklimmen op maatschappelijke ladder -> sociale mobiliteit
Overheid kan handje helpen
 • anti-discriminatiebeleid (anoniem solliciteren)
 • gesubsidieerde banen
 • werkervaringsplaatsen
 • positieve discriminatie ('vrouwenquotum')

Slide 13 - Tekstslide

Met docent of zelfstandig:
H6 opdr. 1-3-5-6
A
Met docent
B
Zelfstandig

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Uitleg PO
Afsluiting thema verzorgingsstaat 
Laatste PO schooljaar 
Weging 1X

Slide 24 - Tekstslide

Cijfer MA
 • = schoolexamen 
 • onderdeel van COMBINATIECIJFER
 • combinatiecijfer: CKV (4h) + MA (4h) + PWS (5h)
 • gemiddelde van deze 3 onderdelen
 • 6,5 = compensatie 
 • OVG : gemiddelde van CKV en MA

Slide 25 - Tekstslide

PO verzorgingsstaat
Je gaat een brief schrijven met een advies naar een van de personages uit ‘Schuldig’ of ‘De Wasstraat’. 

Je werkt alleen of in een tweetal.

Slide 26 - Tekstslide

Eisen brief
 eisen van een zakelijke brief (NE)
 Introductie
 basisbehoeften in de piramide van Maslow 
 2 politieke partijen-->  de waarden van deze partijen.
 Andere typen verzorgingsstaten: geschikt of ongeschikt 
 minimaal 6 begrippen uit het lesboek
 Afsluiting 
 Lengte is maximaal 2 A4
 Deadline vrijdag 23 april 2021

Slide 27 - Tekstslide