In actie voor het klimaat

1 / 13
volgende
Slide 1: Video
AardrijkskundeBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Waarom zullen al die mensen protesteren?
Hoe zat het ook alweer met de klimaatverandering?
Zou jij meelopen aan zo’n protestmars?

Slide 2 - Tekstslide

Wat wordt er aan de klimaatverandering gedaan?
Wat doet de politiek?

Slide 3 - Tekstslide

Politiek- Klimaattop
- Kijken hoe we klimaatverandering aan kunnen pakken.
- Eerste Klimaattop: Berlijn 1955 (bekend uitstoot CO2)
- 2015: Wereldwijd Klimaatakkoord van Parijs
Klimaattop 2021 in Glasgow in Engeland

Klimaattop 2023 in Dubai, VAE

Slide 4 - Tekstslide

Afspraken Klimaatakkoord (2015)
- Temperatuurstijging ruim onder de 2 °C te houden.
- Alle landen moeten inspanningen doen om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen. Rijkere landen moeten meer inspanningen doen dan armere landen.
- De ontwikkelingslanden moeten worden ondersteund met geld om de klimaatverandering aan te pakken.

Slide 5 - Tekstslide

klimaatvriendelijk eten? 
- Minder vlees eten.
- Lokale producten kopen
- Seizoensgebonden producten kopen
- Verpakkingen vermijden
- Restjes bewaren

Slide 6 - Tekstslide

In actie voor het klimaat
https://www.greenpeace.org/nl/oplossingen/klimaatverandering/

Slide 7 - Tekstslide

Klimaatactivisten
- Campagne (actie) voeren voor het probleem van de klimaatverandering. 
- Wie heeft er wel al eens van Greta Thunberg gehoord? 

Slide 8 - Tekstslide

Greta Thunberg

-Zweden
-2018 staken van school
-Protest voor de klimaat-
verandering
-Klimaatconferenties


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag!
- Maak je eigen protestposter
- Oplossingen klimaatveranderingen 
die je zelf thuis of op school kunt doen. 
- Schrijven en tekenen
- Aantrekkelijke poster
- Minimaal 4 oplossingen op je poster!
- Waarom is er actie nodig?

Slide 13 - Tekstslide