CCNA1 v7 H3

Netwerken deel 1
Hoofdstuk 3
Protocollen en modellen
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICTMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Netwerken deel 1
Hoofdstuk 3
Protocollen en modellen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Enddevice
Enddevice
Enddevice
Switch
AccessPoint
Router
Internet

Slide 2 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe roep je een IP-adres op op een Windows computer
A
show IP
B
IP address
C
IPconfig
D
show network

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

1. IP adressen worden gebruikt door Switches
2. Het subnetmasker bepaald het netwerk waarin een end-device zich bevind
A
Bewering 1 is waar Bewering 2 is waar
B
Bewering 1 is niet waar Bewering 2 is niet waar
C
Bewering is 1 is waar Bewering 2 is niet waar
D
Bewering 1 is niet waar Bewering 2 is waar

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Wat verstaan we over protocollen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is er belangrijk bij Menselijke communicatie?

Slide 7 - Woordweb

-hoe communiceren, welke taal, hoe bericht opstellen, 

-Het zijn regels die je opzet: (Protocollen)
Protocollen eisen 
Een Herkenbare afzender en ontvanger
Gemeenschappelijke taal en grammatica
Snelheid en timing van levering
Bevestigings- of acknowledgement-eisen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eisen aan een Netwerkprotocol
Berichtcodering
Berichtopmaak en encapsulatie (inpakken)
Berichtgrootte
Bericht-timing
Opties voor berichtbezorging-> (Unicast, Multucast, Broadcast)

Slide 9 - Tekstslide

Tip: laat annimatie zien uit cisco cursus
Welk type communicatie stelt de afbeeldding voor?
A
Anycast
B
Multicast
C
Unicast
D
Broadcast

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lezen 3.2 & 3.3
ALs je het boek bent vergeten, dan lees je de paragraven van Introduction to Networks (Netacad.com)
timer
1:00

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de onderdelen van dit model in de juiste volgorde
Application
Network Access
Transport
Internet

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

DNS
DHCP
SMTP
HTTP
TCP
IP
Vertaalt domeinnamen, zoals cisco.com, naar IP-addressen
Een server wijst dynamisch IPv4-adresinformatie toe bij het opstarten
Stelt een client in staat om mail naar een mailserver te versturen en stelt servers in staat om mail naar andere servers door te sturen
Een set regels voor het uitwisselen van tekst, grafische afbeeldingen, geluid en andere multimediabestanden op het World Wide Web
Maakt betrouwbare communicatie mogelijk tussen processen die op afzonderlijke hosts uitgevoerd worden en biedt betrowbare, bevestigde transmissies die een succesvolle levering bevestigen
Ontvangst berichtsegmentenvan transpotlaag, verpakt de berichten in packets en adressert het packet voor end-to-end-bezorging via een netwerk

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de  de onderstaande begrippen  naar het juiste laag van het OSI-model
Begrippen
OSI
Transport
Netwerk
Datalink
Frame
Packet
TCP/UDP
Segment
MAC-adres
IP-adres

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Nog vragen over Werkboekopdrachten

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

huiswerk
LAB 3.7.9 Install Wireshark
Opdracht ophalen uit netacad.com
Cursus: Introduction to Networks, J22/23 GO2E-EXI1-ITNv7.02
Wanneer geïnstalleerd : voor begin van de volgende les

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies