cross

1920 - bk3b - 14-01-2020 (Present perfect 1)

Thema 3
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Engelsvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Thema 3

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Grammatica
Tijdens het bespreken en oefenen van de grammatica is het belangrijk dat je zelf de inschatting maakt of je mee moet schrijven of niet. 
Het is je eigen verantwoordelijkheid.

Als je extra hulp vraagt van je docent, kan deze vragen naar je aantekeningen. 

Slide 3 - Tekstslide

Voltooid tegenwoordige tijd
Present perfect

He has lived in Spain for two years now.
It has been cold all week.
We have bought a car.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Present Perfect
Je gebruikt de Present Perfect...
  • Als iets in het verleden begonnen is en nu nog bezig is
  • Als iets in het verleden is gebeurt en je nu nog het effect merkt
  • Om te praten over ervaringen tot nu toe

Slide 6 - Tekstslide

Present Perfect

Slide 7 - Tekstslide

Present Perfect
It ...... rainy all summer. (to be)
It has been rainy all summer.

Stap 1: have of has? (he/she/it: has)
Stap 2: is to be een regelmatig of onregelmatig werkwoord?
Check de lijst op pagina 145 in je tekstboek!
Staat be op de lijst? Dan is het onregelmatig!

Slide 8 - Tekstslide

Present Perfect
Derek ...... a new level. (to reach)
Derek has reached a new level. 

Stap 1: have of has? (he/she/it: has)
Stap 2: is to reach een regelmatig of onregelmatig werkwoord?
Check de lijst op pagina 145 in je tekstboek!
Staat reach op de lijst? Dan is het onregelmatig!

Slide 9 - Tekstslide

The police ...... their plan of attack.
(to change)

Slide 10 - Open vraag

Jenny ...... in Spain for two years.
(to live)

Slide 11 - Open vraag

My mum ... her foot; she can't walk.
(to hurt)

Slide 12 - Open vraag

I ...... a new story.
(to write)

Slide 13 - Open vraag