HAVO 4 Lesson prepositions

Essay
- maak alinea's
- descriptive is geen opsomming
- narrative: je vertelt iets vanuit een gezichtspunt van iemand
let op tijden, volgorde en spelling
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Essay
- maak alinea's
- descriptive is geen opsomming
- narrative: je vertelt iets vanuit een gezichtspunt van iemand
let op tijden, volgorde en spelling

Slide 1 - Tekstslide

Prepositions of Time:
on (dagen / data) 
at (tijdstippen + feestdagen & weekend)
in (dagdelen / jaren / maanden / seizoenen)

since (sinds)      from ... to/until (van ... tot) 
within (binnen)      for (voor)

Slide 2 - Tekstslide

Prepositions of Place:
in (in)      next to (naast)     between (tussen twee)     on (op)
among (tussen meer)   opposite (tegenover)    behind (achter)
near (dichtbij)    above (boven)     below (onder)     by (bij)
at (op/bij)    in front of (voor/vooraan)    on the top of (bovenop)

Slide 3 - Tekstslide

Prepositions of Movement:
across (over)    onto (boven op)    up (omhoog)    down (omlaag)
into (naar binnen)    out of (naar buiten)    past (langs) 
round (omheen)   towards (naar toe)    through (door heen) 
off (van af)    under (onder)    over (over)    to (naar)
from (van weg)

Slide 4 - Tekstslide

Prepositions after verbs / adjectives:
Break in (inbreken)
Cut off (afsnijden)
Get away (wegkomen)
Ask for (vragen om)
Waiting for (wachten op)
Travel to (reizen naar)
.... 

Slide 5 - Tekstslide

1. I'm growing tomatoes ____ my garden.
A
in
B
at
C
on
D
by

Slide 6 - Quizvraag

2. What's ___ the menu tonight?
A
in
B
at
C
on
D
by

Slide 7 - Quizvraag

3. Every morning I go jogging ____ the beach.
A
across
B
along
C
into
D
over

Slide 8 - Quizvraag

4. I'll see you ____ Friday.
A
on
B
at
C
in
D
for

Slide 9 - Quizvraag

5. I'm going to my grandmother ___ the weekend.
A
on
B
at
C
in
D
for

Slide 10 - Quizvraag

6. He apologised ___ being late.
A
for
B
on
C
of
D
from

Slide 11 - Quizvraag

7. He recently recovered ___ a very serious disease.
A
for
B
on
C
of
D
from

Slide 12 - Quizvraag

8. That woman is sitting ___ a table.
A
for
B
at
C
in
D
from

Slide 13 - Quizvraag

9. Do you know who that girl ___ the painting is?
A
on
B
at
C
in
D
across

Slide 14 - Quizvraag

10. What time do you usually go ____ bed?
A
to
B
off
C
into
D
across

Slide 15 - Quizvraag

11. He fell ___ his motorbike last week.
A
to
B
off
C
into
D
across

Slide 16 - Quizvraag

12. I usually have dinner with my family ____ Easter.
A
at
B
in
C
on
D
off

Slide 17 - Quizvraag

13. Sir, could you please comment ___ the events of last week?
A
On
B
To
C
From
D
With

Slide 18 - Quizvraag

14. I don't think you can rely ___ him helping you. He's not as good as you think.
A
on
B
to
C
from
D
with

Slide 19 - Quizvraag

15. It can be really difficult to communicate ___ him.
A
on
B
to
C
from
D
with

Slide 20 - Quizvraag

16. I think you could really benefit ____ practising more often.
A
on
B
to
C
from
D
with

Slide 21 - Quizvraag

4 HAVO February 1
Unit 4 lesson 3 prepositions / Tate Modern 
Hw: Tuesday do ex 1 - 6 DIGITALLY
Write another essay and hand in this week.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

What do you think of Aliza Nisenbaum's art?

Slide 24 - Open vraag

Why would she have chosen for workers in the NHS?

Slide 25 - Open vraag

Do you think she has done them justice?
A
Yes
B
No

Slide 26 - Quizvraag

Which story did you find most heartbreaking?

Slide 27 - Open vraag