De Werking van Elektriciteit

De Werking van Elektriciteit
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Werking van Elektriciteit

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les kan je de werking van elektriciteit uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het leerdoel van de les.
Wat weet jij al over elektriciteit?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is elektriciteit?
Elektriciteit is de beweging van elektronen door een geleider.

Slide 4 - Tekstslide

Definieer elektriciteit.
Geleiders en Isolatoren
Geleiders laten elektriciteit door, terwijl isolatoren het tegenhouden.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat geleiders en isolatoren zijn.
Stroomsterkte
Stroomsterkte wordt gemeten in ampères (A) en laat zien hoeveel elektronen er per seconde door een geleider gaan.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit wat stroomsterkte is en hoe het wordt gemeten.
Spanning
Spanning wordt gemeten in volts (V) en laat zien hoeveel energie er per elektron wordt overgedragen.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat spanning is en hoe het wordt gemeten.
Weerstand
Weerstand wordt gemeten in ohms (Ω) en laat zien hoe moeilijk het is voor elektronen om door een geleider te gaan.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit wat weerstand is en hoe het wordt gemeten.
Wet van Ohm
De wet van Ohm zegt dat stroomsterkte gelijk is aan spanning gedeeld door weerstand (I = V/R).

Slide 9 - Tekstslide

Leg de wet van Ohm uit en hoe deze wordt gebruikt.
Parallelle Schakelingen
Elektriciteit kan door verschillende takken van een schakeling stromen als ze parallel zijn verbonden.

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit wat parallelle schakelingen zijn en hoe ze werken.
Serie Schakelingen
Elektriciteit stroomt door elk onderdeel van een serie schakeling op dezelfde stroomsterkte.

Slide 11 - Tekstslide

Leg uit wat serie schakelingen zijn en hoe ze werken.
Circuits
Een circuit is een gesloten pad waarlangs elektriciteit kan stromen.

Slide 12 - Tekstslide

Definieer circuits.
Bouwen van een Circuit
Bouw je eigen circuit met een batterij, een lamp en een schakelaar.

Slide 13 - Tekstslide

Laat de leerlingen hun eigen circuit bouwen en testen.
Elektriciteit in het Dagelijks Leven
Elektriciteit speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven, van het opladen van onze telefoons tot het verlichten van onze huizen.

Slide 14 - Tekstslide

Bespreek hoe elektriciteit wordt gebruikt in het dagelijks leven.
Samenvatting
We hebben geleerd dat elektriciteit de beweging van elektronen door een geleider is, en dat stroomsterkte, spanning en weerstand belangrijke onderdelen van elektriciteit zijn. We hebben ook geleerd hoe circuits werken en hoe elektriciteit wordt gebruikt in ons dagelijks leven.

Slide 15 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en controleer of het leerdoel is bereikt.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.