Present simple herhaling

Present simple
Herhaling
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Present simple
Herhaling

Slide 1 - Tekstslide

Present simple

Slide 2 - Woordweb

Present simple
Tegenwoordige tijd voor feiten en gewoontes.

I walk to school every day.
He eats pancakes for breakfast on weekends.

Basis regel: Stam van het werkwoord
Shit regel: She, He & IT = stam+s

Slide 3 - Tekstslide

(to walk) present simple
He ....... in the park.

Slide 4 - Open vraag

(to teach) present simple
She ..... English.

Slide 5 - Open vraag

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 6 - Open vraag

(to dance) present simple
I ..... at the party.

Slide 7 - Open vraag

(to kiss) present simple
She ..... her boyfriend.

Slide 8 - Open vraag

(to watch) present simple
We ..... a nice film.

Slide 9 - Open vraag

To be (zijn)
I ...
He/She/It ...
You/We/They ...
Am
Is
Are

Slide 10 - Sleepvraag

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 11 - Quizvraag

(to be)
We ..... at school.
A
am
B
are
C
is

Slide 12 - Quizvraag

(to be)
..... you at home tonight?
A
am
B
are
C
is

Slide 13 - Quizvraag

(to be)
Where ..... I?
A
am
B
are
C
is

Slide 14 - Quizvraag

(to be)
Derrek and Sheila ..... at work.
A
am
B
are
C
is

Slide 15 - Quizvraag

Present Simple
Questions and negations

Vragen & ontkenningen

Do you walk to school every day?
He doesn't eat pancakes for breakfast on weekends.

Slide 16 - Tekstslide

Questions &
Negations

Slide 17 - Woordweb

Present Simple
Questions and negations
Vragen en ontkenningen maak je door 
een hulpwerkwoord te gebruiken:

  • Bij vragen zet je het hulpww vooraan
  • Bij ontkenningen plak je "not" of "n't" achter het hulpww
  • Als een zin geen hulpww heeft voeg je zelf "do" of "does" toe
  • Het hoofdww staat in een vraag/ontkenning altijd in de ik-vorm

Slide 18 - Tekstslide

Hulpwerkwoord
Hoofdwerkwoord
Can
Is
Are
Have
Walk
Will
Have got
Eat

Slide 19 - Sleepvraag

Let's try it ourselves!

Slide 20 - Tekstslide

Maak deze zin vragend:
I can eat two pizzas.

Slide 21 - Open vraag

Maak deze zin ontkennend:
I can eat two pizzas.

Slide 22 - Open vraag

Maak deze zin vragend:
We like funny movies.

Slide 23 - Open vraag

Maak deze zin ontkennend:
We like funny movies.

Slide 24 - Open vraag

Maak deze zin vragend:
James is nice.

Slide 25 - Open vraag

Maak deze zin ontkennend:
James is nice.

Slide 26 - Open vraag

Maak deze zin vragend:
I have got a PS5.

Slide 27 - Open vraag

Maak deze zin ontkennend:
I have got a PS5.

Slide 28 - Open vraag

Maak deze zin vragend:
Sarah loves dogs.

Slide 29 - Open vraag

Maak deze zin ontkennend:
Sarah loves dogs.

Slide 30 - Open vraag