De rijksbegroting

DE RIJKSBEGROTING
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Je kunt antwoord geven op de volgende vragen: Wat is de rijksbegroting? Welke gevolgen heeft een begrotingstekort? Welke belastingen betalen wij als burgers aan het Rijk?

Onderdelen in deze les

DE RIJKSBEGROTING

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt antwoord geven op de volgende vragen:
 • Wat is de rijksbegroting?
 • Welke gevolgen heeft een begrotingstekort?
 • Welke belastingen betalen wij als burgers aan het Rijk?

Slide 2 - Tekstslide

Inkomsten overheid
 • Belastinginkomsten en premies
 • Niet-belastinginkomsten (boetes, aardgas, winsten uit staatsbedrijven)

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Belastingen
Het grootste deel van de inkomsten van de overheid bestaat uit belastingen. Er zijn directe belastingen en indirecte belastingen.

Slide 5 - Tekstslide

Directe belastingen

Worden direct aan de belastingdienst betaald.

Het gaat om de belasting over inkomen, winst en vermogen.
Indirecte belastingen

Zitten verwerkt in de prijs van producten en diensten. Ze worden betaald aan de verkoper, deze draagt ze af aan de belastingdienst.

Het gaat om btw en accijns. Je noemt deze ook wel kostprijsverhogende belastingen.

Slide 6 - Tekstslide

Loonbelasting is een ... belasting.
A
directe
B
indirecte

Slide 7 - Quizvraag

Belasting die je betaalt wanneer je een product koopt is een voorbeeld van .....
A
directe belasting.
B
indirecte belasting.

Slide 8 - Quizvraag

1

Slide 9 - Video

Uitgaven overheid
 • overheidsbestedingen
  (uitgaven waar een tegenprestatie voor wordt geleverd)

 • overheidsoverdrachten
  (uitgaven waarvoor geen tegenprestatie wordt geleverd)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Staatsschuld
Als de overheid meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, spreek je van een begrotingstekort. Om de uitgaven toch te kunnen doen, moet de overheid geld lenen. Doordat de overheid jaren achtereen een tekort heeft gehad, is er een staatsschuld ontstaan.

Slide 12 - Tekstslide

een begrotingstekort = toename staatsschuld

een begrotingsoverschot = afname staatschuld

Slide 13 - Tekstslide

01:56
Het lage btw tarief is inmiddels verhoogd. Welk percentage is nu het lage tarief?

Slide 14 - Open vraag

Belasting eerlijk verdelen 
Iedereen betaalt belasting in Nederland, maar niet iedereen betaalt even veel. Er zijn regels waardoor mensen met meer geld ook meer betalen, zoals het draagkrachtbeginsel. Er zijn ook regels waarbij alleen degene betaalt die ook gebruik maakt van de voorziening, dit is het profijtbeginsel.

Slide 15 - Tekstslide

Welke invloed zal de coronacrisis hebben gehad op de Rijksbegroting?

Slide 16 - Open vraag

Welke invloed zal de coronacrisis hebben gehad op de Staatsschuld?

Slide 17 - Open vraag

Wat heb je geleerd?

Slide 18 - Tekstslide

De miljoenennota en rijksbegroting worden aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden door de minister van financiën.
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Welke gevolgen heeft een begrotingstekort?

Slide 20 - Open vraag

Belastingen op inkomsten. Bij welke belastingen horen die?
A
directe belastingen
B
Indirecte belastingen

Slide 21 - Quizvraag

Wat is geen belasting?
A
btw
B
loonbelasting
C
subsidie
D
accijns

Slide 22 - Quizvraag

Welke belasting is een directe belasting?
A
btw
B
inkomstenbelasting
C
accijns
D
motorrijtuigenbelasting

Slide 23 - Quizvraag

Welke twee soorten overheidsuitgaven zijn er?

Slide 24 - Open vraag

Ik begrijp de lesstof en heb geen vragen meer.
A
JUIST (dan mag je de les afsluiten)
B
ONJUIST (je gaat door met deze les en bekijkt de extra uitleg)

Slide 25 - Quizvraag

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Begrijp je nu alles van deze les? Zo niet, waar heb je nog hulp bij nodig?

Slide 33 - Open vraag