cross

V4 H8.1 & 8.2

H8 Kenmerken van ecosystemen


8.1 populatiedynamiek in ecosystemen
8.2 energie in ecosystemen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H8 Kenmerken van ecosystemen


8.1 populatiedynamiek in ecosystemen
8.2 energie in ecosystemen

Slide 1 - Tekstslide

Langdurige relaties

Soorten leven naast/met elkaar en hebben invloed op elkaar = symbiose

Commensalisme, Mutualisme, Parasitisme

Slide 2 - Tekstslide

Kortdurige relaties


--> Voedselrelatie
Een soort organisme dient als voedsel voor een ander soort organisme

Slide 3 - Tekstslide

Benamingen in voedselketen en -web

Slide 4 - Tekstslide

Piramide van aantallen

Slide 5 - Tekstslide

Wat zijn de producenten?
1
Welke energierijke stoffen maken deze producenten?
2
Wat zijn de 2 langste voedselketens van dit ecosysteem?
3
Binas tabel 93E1
Noem 2 typen reducenten
4
Wat is de rol van reducenten & waar zouden zij in een voedselweb kunnen staan?
5

Slide 6 - Tekstslide

Piramide van energie

Slide 7 - Tekstslide

Inde afbeelding zie je de energiestroom met rode pijlen aangegeven. Je ziet dat energie er aan één kant inkomt (zon) en op allerlei plekken wordt doorgegeven  en als warmte teruggestraald wordt de ruimte in .


De groene pijlen geven de stroom van stoffen weer, zoals koolstof, stikstof en mineralen. Door de aanwezigheid van de reducenten is er een kringloop en blijven deze stoffen in het ecosysteem

Slide 8 - Tekstslide

producenten zijn autotroof
fotosynthese:
zonne-energie omzetten in chemische energie
van (energie-arme) anorganische stoffen (energierijke) organische stoffen maken

CO2 + H2O --> glucose + O2

Slide 9 - Tekstslide

assimilatie en dissimilatie
assimilatie = opbouw van grote moleculen
dissimilatie = afbraak van grote moleculen

voortgezette assimilatie = uit glucose maakt een plant vervolgens andere organische stoffen (DNA, eiwitten, vetten, cellulose, houtstof, vitamines)

Slide 10 - Tekstslide

Assimilatie
Assimilatie

  • Producenten: initiële assimilatie van organische stoffen
  • Fotosynthese: CO2+ H2O --> C6H12O6+ O2
  • Organische stoffen: C-keten én CH bindingen, die veel energie bevatten
  • Erna: voortgezette assimilatie (ook bij consumenten en reducenten)

Slide 11 - Tekstslide

Voortgezette assimilatie
Condensatiereacties (er komt water bij vrij)
zetmeel: nC6H12O6 --> (C6H10O5)n+H2OEiwit: Az1+Az2 --> eiwit
(Az=aminozuur)Slide 12 - Tekstslide

Energie die een trofisch niveau ingaat, kan niet in z'n geheel doorgegeven worden aan het volgende trofische niveau
BINAS!

Slide 13 - Tekstslide

accumulatie stoffen in voedselketen

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
Zie studiewijzer

Slide 15 - Tekstslide

Ecosysteem oostvaardersplassen
- Voedselweb: welke soorten leven er?
- Draagkracht van het gebied

Slide 16 - Tekstslide

Nu verder maken
- Maak de opdrachten bij 8.1 verder af, kijk je antwoorden kritisch na. Geef jezelf feedback op je antwoord!
- Daarmee klaar? Lees 8.2 en begin aan de opdrachten. 

Slide 17 - Tekstslide