UVA

Het probleem
"Op instagram is sprake van socialisering, want mensen zijn sociaal met elkaar."

"Een voorbeeld geven van sociale cohesie in je eigen leven? Ik heb geen idee, meneer."

"Drugsgebruik is functionalistisch, want drugsgebruikers voelen zich beter als ze iets gebruiken."
Dus: Er lijkt een probleem te zijn in de concept-contextbenadering, vergelijkingen maken blijkt lastig + er is een gebrek aan academische geletterdheid.
1 / 5
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolWOStudiejaar 6

In deze les zitten 5 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Het probleem
"Op instagram is sprake van socialisering, want mensen zijn sociaal met elkaar."

"Een voorbeeld geven van sociale cohesie in je eigen leven? Ik heb geen idee, meneer."

"Drugsgebruik is functionalistisch, want drugsgebruikers voelen zich beter als ze iets gebruiken."
Dus: Er lijkt een probleem te zijn in de concept-contextbenadering, vergelijkingen maken blijkt lastig + er is een gebrek aan academische geletterdheid.

Slide 1 - Tekstslide

Mogelijke redenen?
Voor leerlingen is het lastig lastig om abstracte begrippen te koppelen aan concrete contexten.

Te weinig aandacht voor de denkstappen / denkvaardigheden?

Wellicht speelt ook het egocentrische kenmerk van de jeugd mee. Moeilijk om andere levens in te zien.


Slide 2 - Tekstslide

Mogelijke oplossingen?
1: Cognitief model (Klijnstra et al., 2017)
Bestaat uit: beschrijven, onderbouwen en concluderen).

Belangrijk onderdeel zijn authentieke taken ->  leeractiveiten gericht zijn op hogere denkvaardigheden en toepassing van begripskennis, sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen of een herkenbare beroepspraktijk en maken de leerstof daardoor betekenisvoller voor de leerlingen.

Authentieke toetstaken zijn bijvoorbeeld onderzoeks-, advies- of discussietaken.


Slide 3 - Tekstslide

Mogelijke oplossingen?
2: Best practice model Mcwilliams & Allen (2014)

Startpunt is een "assignment task", eigenlijk
een vorm van formatief evalueren. Hier 
toetsen we leerlingen op hun 
concept -> contextredenatie. Op basis 
daarvan wordt een interventie opgezet.

Slide 4 - Tekstslide

Vragen
Het is nog lekker breed...

Ik kan nog moeilijk een traject kiezen. Alles kan passen. Hebben jullie tips om een specifiek traject te kiezen?

De literatuur is ook niet heel concreet m.b.t. ontwerpen, hoe verzinnen/vinden jullie een concreet ontwerp?

Slide 5 - Tekstslide