Boeren en hun werkzaamheden

Boeren en hun werkzaamheden
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapPraktijkonderwijsLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Boeren en hun werkzaamheden

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een boer?
Een boer is iemand die werkt op een boerderij en zich bezighoudt met het verbouwen van gewassen of het houden van vee.

Slide 2 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat een boer doet en leg waar nodig uit.
Welke soorten boeren zijn er?
Er zijn verschillende soorten boeren, zoals veehouders

Slide 3 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen of zij weten welke soorten boeren er zijn en laat zien welke soorten er zijn.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Akkerbouwers

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

tUINDERS

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Akkerbouwers
Akkerbouwers verbouwen gewassen op het land, zoals graan, aardappelen en groenten.

Slide 7 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van gewassen die akkerbouwers verbouwen.
Veehouders
Veehouders houden dieren, zoals koeien, varkens en kippen, voor de productie van melk, vlees en eieren.

Slide 8 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van de dieren die veehouders houden en de producten die daaruit voortkomen.
Tuinders
Tuinders telen gewassen in kassen, zoals bloemen en groenten.

Slide 9 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van kassen en gewassen die tuinders telen.
Fruittelers
Fruittelers telen fruit, zoals appels, peren en bessen.

Slide 10 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van de verschillende soorten fruit die fruittelers telen.
Werkzaamheden van boeren
Boeren hebben verschillende werkzaamheden, zoals zaaien, oogsten, voeren van dieren en onderhoud van machines.

Slide 11 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van de verschillende werkzaamheden die boeren uitvoeren.
Zaaien
Bij het zaaien planten boeren zaden in de grond, waarna deze uitgroeien tot gewassen.

Slide 12 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van het zaaien van gewassen.
Oogsten
Bij het oogsten halen boeren de gewassen van het land.

Slide 13 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van het oogsten van gewassen.
Voeren van dieren
Boeren voeren hun dieren om ze gezond te houden en te zorgen dat ze voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen.

Slide 14 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van het voeren van dieren.
Onderhoud van machines
Boeren maken veel gebruik van machines, zoals tractoren en ploegen, en moeten deze machines regelmatig onderhouden.

Slide 15 - Tekstslide

Laat afbeeldingen zien van de verschillende machines die boeren gebruiken en het onderhoud daarvan.
Boeren en het milieu
Boeren zorgen voor het landschap en het milieu, bijvoorbeeld door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en zorg te dragen voor de bodem.

Slide 16 - Tekstslide

Leg uit waarom het belangrijk is dat boeren zorgdragen voor het milieu.
Boeren en voedselproductie
Boeren zijn belangrijk voor de voedselproductie en zorgen ervoor dat er voldoende voedsel is voor de hele wereld.

Slide 17 - Tekstslide

Leg uit waarom boeren zo belangrijk zijn voor de voedselproductie.
Boeren en innovatie
Boeren blijven innoveren om hun werkzaamheden efficiënter en duurzamer te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe technologieën.

Slide 18 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van innovaties in de landbouw en leg uit waarom deze belangrijk zijn.
Afsluiting
Je weet nu wat boeren doen en welke soorten boeren er zijn. Je hebt ook geleerd over de werkzaamheden van boeren, hun rol in de voedselproductie, hun zorg voor het milieu en hun innovaties.

Slide 19 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en geef de leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen.