4V-302

Natuurkunde
1) Pak je natuurkunde spullen.
2) Berg je telefoon en tas op
Nieuwe plattegrond
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Natuurkunde
1) Pak je natuurkunde spullen.
2) Berg je telefoon en tas op
Nieuwe plattegrond

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

 • Opfrissen vorige keer
 • Start 3.2
 • Werken aan opdrachten

Slide 2 - Tekstslide

Tot nu toe...
Een kracht kan je
niet zien, wel de...
 • vervorming
 • snelheidsverandering
 • richtingsverandering
... door een kracht.

met op aarde; g = 9,81
Fz=mg
Krachten kan je tekenen als vector. Net als een kracht heeft een vector;
 • een aangrijpingspunt
 • een richting
 • een grootte
Zwaartekracht grijpt aan in het massamiddelpunt.
Voor een stilstaand voorwerp geldt;
Fz=Fn
Fduw=Fwrijving
s2m
Een kracht die een optelsom is van meerdere krachten heet een resulterende kracht,  resultante of nettokracht.

Slide 3 - Tekstslide

Krachten optellen
Je kunt meerdere krachten vervangen door 1 kracht:
de resulterende kracht

Slide 4 - Tekstslide

Krachten optellen
Krachten in dezelfde richting,
 dan krachten bij elkaar optellen.


Krachten in tegengestelde richting,
 dan krachten van elkaar aftrekken.
Fres=F1+F2
Fres=F1F2

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

F1
F2

Slide 7 - Tekstslide

Parallelogrammethode 
F1
F2
1) Teken een gestippelde hulplijn evenwijdig aan F1, door de punt van F2.


Slide 8 - Tekstslide

Parallelogrammethode 
F1
F2
1) Teken een gestippelde hulplijn evenwijdig aan F1, door de punt van F2.
2) Teken een gestippelde hulplijn evenwijdig aan F1, door de punt van F2.


Slide 9 - Tekstslide

Parallelogrammethode 
F1
F2
1) Teken een gestippelde hulplijn evenwijdig aan F1, door de punt van F2.
2) Teken een gestippelde hulplijn evenwijdig aan F1, door de punt van F2.
3) Teken de resultante van het aangrijpingspunt tot de kruising van de hulplijnen

Slide 10 - Tekstslide

Kop-staartmethode
F1
F2

Slide 11 - Tekstslide

Kop-staartmethode
F1
F2
1) Teken F2 nogmaals met het aangrijpingspunt op het uiteinde van F1.


Slide 12 - Tekstslide

Kop-staartmethode
F1
F2
1) Teken F2 nogmaals met het aangrijpingspunt op het uiteinde van F1.

2) Teken de resultante van het aangrijpingspunt van F1 naar de punt van de nieuwe F2.

Slide 13 - Tekstslide

Stelling van Pythagoras
F1
F2

Slide 14 - Tekstslide

Stelling van Pythagoras
F1=8,0N
F2=5,0N

Slide 15 - Tekstslide

Aan het werk
Maken en aftekenen:

311 t/m 314
timer
10:00
321

Slide 16 - Tekstslide

Natuurkunde
1) Pak je natuurkunde spullen.
2) Berg je telefoon en tas op

Slide 17 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
 • Korte herhaling vorige les (10min)
 • Opdracht samen maken(20min)
 • Krachten onder een rechte hoek (10min)
 • Pauze (5min)
 • Zelfstandig werken aan HW opdrachten (twee lesuur)

Slide 18 - Tekstslide

Parallelogrammethode 
F1
F2
1) Teken een gestippelde hulplijn evenwijdig aan F1, door de punt van F2.
2) Teken een gestippelde hulplijn evenwijdig aan F2, door de punt van F1.
3) Teken de resultante van het aangrijpingspunt tot de kruising van de hulplijnen.

Slide 19 - Tekstslide

Kop-staart methode
F1
F2
1) Teken F2 nogmaals met het aangrijpingspunt op het uiteinde van F1.

2) Teken de resultante van het aangrijpingspunt van F1 naar de punt van de nieuwe F2.

Slide 20 - Tekstslide

Parallelogram        Kop-staart

Slide 21 - Tekstslide

Krachten onder een rechte hoek
F1
F2

Slide 22 - Tekstslide

Aan het werk
Maken en aftekenen:

311 t/m 314
timer
10:00
321

Slide 23 - Tekstslide

Pauze
timer
5:00

Slide 24 - Tekstslide