4V - 607

Natuurkunde
Pak je natuurkunde spullen.

Welke energie omzetting vindt er hier plaats?
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Natuurkunde
Pak je natuurkunde spullen.

Welke energie omzetting vindt er hier plaats?

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Samenvatting H3 en H6

Slide 2 - Tekstslide

Maak het werkblad
timer
1:00

Slide 3 - Tekstslide

Vector
Aangrijpingspunt
Richting
Grootte
Zwaartekracht
Normaalkracht

Slide 4 - Tekstslide

Rolwrijvingskracht              Schuifwrijvingskracht
Luchtwrijvingskracht

Slide 5 - Tekstslide

De krachten bij elkaar op te tellen.
De krachten van elkaar af te trekken.
De stelling van Pythagoras
Fres=((F1)2+(F2)2)
parallellogram

Slide 6 - Tekstslide

Laat alle krachten in hetzelfde punt aangrijpen
Kies een schaal voor de tekening, of leidt deze af.
                Teken een hulplijn evenwijdig aan F1 door de punt van F2.
                Teken een hulplijn evenwijdig aan F2 door de punt van F1.
Teken Fres vanaf het aangrijpingspunt naar het kruispunt van de twee hulplijnen. 
Meet deze op, en vermenigvuldig met de schaal.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

             Teken de werklijnen in de richting waarin je wilt ontbinden, door het aangrijpingspunt van de krachten
             Teken een hulplijn evenwijdig aan de ene werklijn, door de punt van de vector.
             Teken een hulplijn evenwijdig aan de andere werklijn, door de punt van de vector.
Teken de componenten vanaf het aangrijpingspunt, naar waar de hulplijnen en werklijnen elkaar kruisen.

Slide 9 - Tekstslide

Fw
FN

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Op voorwerpen die stilstaan of met constante snelheid bewegen werkt geen resulterende kracht; alle krachten heffen elkaar op.

Slide 12 - Tekstslide

Als er op een voorwerp een resulterende kracht werkt, dan zal het voorwerp versnellen als de resulterende kracht in de richting van de beweging is, en vertragen als de resulterende kracht tegen de richting van de beweging in is. 
F=ma
Een val zonder luchtweerstand
a         g

Slide 13 - Tekstslide

             eenparig
                                         middelpuntzoekende kracht
                                                                      omlooptijd                                T
                                                                                  baansnelheid               v
                                                                         straal van de cirkel               r
v=T2πr
Fmpz=rmv2

Slide 14 - Tekstslide

energie
kracht
afstand
W=Fs
W=Fs
Wtot=W1+W2+...
Wtot=Fress
0

Slide 15 - Tekstslide

Ez=mgh
Ek=21mv2
Ech=rVV
Ech=rmm
Eel=Pt
Est
Q
28B
6.2 Mechanische energie & 6.4 Chemische energie

Slide 16 - Tekstslide

                                            Energie kan niet verloren gaan.
De totale energie voor is altijd gelijk aan de totale energie na.
                                                  Als er arbeid op een voorwerp wordt uitgeoefend, dan zorgt dit voor een verandering in kinetische energie
Evoor=Ena
W=ΔEk

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

                  hoeveel energie er per seconde wordt omgezet.
UI
Fv
tW
tE
                 het deel van de energie wat nuttig wordt gebruikt.
PinPnut
EinEnut
6.5

Slide 19 - Tekstslide