Tijdmachine

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 1,2

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Voorbereiding
- Neem de woordenlijst door
- Zet de watertafel klaar
- Print de tekst ‘De mooiste vis van de zee’
- Print de lesinstructie

Benodigde materialen
- Een watertafel of een teil/emmer met water en zand of klei (door school)
- Tekst ‘De mooiste vis van de zee’ (in de bijlage)
- Lesinstructie (in de bijlage)

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 1&2
45 min.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het thema van dit lesblok: Tijdmachine en stel vragen. Waar zou dit lesblok over kunnen gaan?

Vertel in het kort wat de leerlingen kunnen verwachten van de voorbereidende les.
Wat weet jij over water?
Wat is water? En, hoe voelt het?
       Welke kleur heeft water?   
                  En waar kun je water vinden?

Nieuw woord:
Beweging

Slide 3 - Tekstslide

Start een klassikaal gesprek over water en de zee en stel vragen:
 • Wat is water?
 • Hoe voelt het?
 • Wat voor kleur heeft water?
 • Is hier dichtbij jou ook water? Denk aan een sloot vlakbij de school, water uit de kraan van het klaslokaal, het Weerwater bij Almere-Stad, het zwembad of het strand met de zee waar je in de zomer naartoe gaat.
Nieuw woord: beweging. Bespreek dit woord.
Wie leven er in, 
en bij het water?


Slide 4 - Tekstslide

Vraag vervolgens wie of wat er bij of in het water wonen. Denk aan vissen, wormen en insecten maar ook aan vogels die boven het water vliegen en nestjes maken.
Vroeger
Wat is vroeger?
Wanneer is vroeger?

Slide 5 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen:
 • Wat is vroeger?
 • Wanneer is iets vroeger?
Vertel de leerlingen over vroeger. Vroeger kan gister zijn, maar ook langer geleden, bijvoorbeeld toen je opa of oma net zo oud waren als jij. Leg uit dat vroeger te maken heeft met de tijd.
Wat was er vroeger op 
de plek van de school?

Slide 6 - Tekstslide

Fantaseer met de leerlingen over vroeger. Wie weet wat er vroeger op de plek van de school stond? Of op de plek van het huis waar je woont?
Nieuw woord:
Zuiderzee

Slide 7 - Tekstslide

Vertel de leerlingen dat Almere vroeger nog niet bestond en dat de zee hier stroomde. Daar is land van gemaakt. Zoeken samen met de leerlingen de verschillen op de kaart. Wat eerst blauw was op het kaartje, is nu groen. Water is land geworden.

Nieuw woord: zuiderzee. Bespreek dit woord.

Slide 8 - Video

Zet het geluid aan en start de video. 
Er werd een grote dijk gebouwd
Al het water werd weggepompt met een grote waterstofzuiger.
Nieuw woord:
Molen

Slide 9 - Tekstslide

Leg de leerlingen uit hoe de waterstofzuiger werkt: vroeger was Almere zee. Met machines hebben mensen dijken gebouwd, zodat het water niet meer naar binnen kon. Al het water wat er eerst stroomde, werd weggepompt met machines: een grote waterstofzuiger.

Nieuw woord: molen. Bespreek dit woord.

Nieuw woord:
Landbouw
Het water werd land!

Slide 10 - Tekstslide

Nadat de waterstofzuiger klaar was, werd het water land.

Nieuw woord: landbouw. Bespreek dit woord.
Nieuw woord:
Bouwen
Zelf dijken bouwen

Slide 11 - Tekstslide

Vertel de leerlingen dat jullie zelf een dijk gaan bouwen, net zoals vroeger toen door de waterstofzuiger van de zee land werd gemaakt. Dit gaan jullie doen met behulp van de watertafel. Is er geen watertafel? Gebruik dan emmers of een afwasteiltje.

Nieuw woord: bouwen. Bespreek dit woord.

Slide 12 - Video

Zet het geluid aan en start de video.

In deze video is te zien hoe je een dijk kunt bouwen. Vul de watertafel met water. Maak daarna een stevige ring met zand of klei in de watertafel. Trek dan de stop uit de watertafel. Het water loopt weg, maar de ring van zand of klei blijft liggen. Terwijl je dit doet herhaal je het verhaal van zee dat land werd, en de waterstofzuiger die al het water wegpompte zodat er land ontstond.
Aan de slag!

Slide 13 - Tekstslide

Na de demonstratie gaan de leerlingen zelf een dijk bouwen en ontdekken hoe je van water land kunt maken.

Laat de leerlingen om de beurt in groepjes bij de watertafel, of werk met emmers zodat de leerlingen tegelijkertijd aan de slag kunnen.

Net als bij de klassikale demonstratie gaan ze zelf een dijk bouwen en het water uit de watertafel laten lopen zodat het land overblijft.

Als de leerlingen niet bij de watertafel werken, kunnen ze een tekening maken van een vis of zeedier.

Slide 14 - Tekstslide

Suggestie:
Tijdens de masterclass gaan de leerlingen zelf vissen en zeedieren maken. Ter inspiratie kun je het boek ‘De mooiste vis van de zee’ van Marcus Pfister voorlezen. De tekst is te vinden in de bijlage. Op de volgende slides kun je de platen uit het boek laten zien terwijl je voorleest. Als het boek op school in de kast staat kun je die natuurlijk ook gebruiken.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Bespreek het boek kort na met de leerlingen en stel vragen:
 • Wat voor vissen en waterdieren kwamen er voorbij in het verhaal? 
 • Hoe zagen ze eruit? 
 • Wat vond jij de mooiste vis?
 • Wat voor vis zou jij graag willen zijn? 
 • Hoe beweeg je in het water?
Beweging
Bouwen
Zuiderzee
Landbouw
Molen

Slide 27 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: molen, bouwen, beweging, zuiderzee en landbouw. 

Blik vooruit op de masterclass: Er komt een kunstenaar naar de klas. Samen met de kunstenaar gaan jullie een nieuwe wereld bouwen.

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven.
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent.
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen.